Mozaik Gospe Povratnika

Na prijedlog i uz svesrdnu financijsku potporu bivšeg vukovarskog gvardijana, fra Zlatka Špehara, napravljen je veliki mozaik na pročelju naše župne crkve posvećene Gospi Fatimskoj. Njegovu izradu podržao je fra Ante Perković, bivši župnik  i sadašnji  provincijalni ministar fra Željko Željeznjak.

Mozaik predstavlja porušenu crkvu Gospe Fatimske iz 1991. godine i maketu nove župne crkve. Na mozaiku su i trojica već spomenutih  franjevaca. U lijevom kutu su povratnici naše župe. Mozaik  nosi naziv «Gospa povratnika!»
Idejni nacrt i izvedbu potpisuje akademski slikar Milun Garčinović i njegova supruga Mirjana iz Zagreba.

Mozaik je blagoslovio sadašnji župnik fra Vjenceslav Janjić, 12. listopada 2008. godine nakon velike svete mise!

 

 

 

Objavljeno 24.08.2010., autor: fra Vjenceslav