CARITAS POMAŽE, POMOZI CARITASU!

 

Kao i svaka dobro vođena tvrtka i Caritas vukovarskog dekanata želi biti - na kraju jedne građanske godine - prema svojim dobročiniteljima transparentan.

Evo brojke korisnika naših usluga po župama:
Župa svetih Filipa i Jakova -Vukovar 1: 115 obitelji ili 340 korisnika.
Župa svetog Josipa Radnika -Vukovar 2: 433 obitelji ili  1.100 korisnika.
Župa Kraljice mučenika – Vukovar 3:  77 obitelji ili 293 korisnika.
Župa sv. Ivana Kapistrana – Ilok: 39 obitelji ili 149 korisnika.
Župa BDM Pomoćnice kršćana – Sotin: 8 obitelji ili 26 korisnika.
Župa sv. Jakova apostola - Ilača: 4 obitelji ili 30 korisnika.
Župa sv. Mihaela  arkanđela – Lovas: 2 obitelji ili dva korisnika.
Župa svetih Petra i Pavla - Šarengrad: 7 obitelji ili 31 korisnik.
Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste – Tovarnik: 1 obitelj ili 6 korisnika.

U Vukovarskom dekanatu ukupno 686 obitelji ili 1987 korisnika prima redovitu pomoć od Caritasa!

Osim redovitih, još 300-tinjak korisnika prima povremenu pomoć!

P.s.
Kad bi svi oni koji koriste usluge Caritasa vukovarskog dekanata bili i naši glasači imali bismo barem polovicu vijećnika u Gradskom vijeću!

Donacije pristigle u naš Caritas tijekom 2010. godine:
Različite vrste hrane oko 64.120 kg
Odjeća/ tekstil oko 20.340 kg
Higijenske potrepštine oko 7.600 kg
Obuća oko 1.050 kg
Pokućstvo oko 990 kg
Namještaj oko 550 kg
Školski pribor oko 500 kg
Igračke oko 450 kg
Kućanski aparati oko 140 kg

Ukupno oko 95. 740 kg različitih potrepština!!!
  
Prema vjerskoj pripadnosti u Vukovarskom dekanatu od Caritasa prima pomoć od 686 obitelji:

482 obitelji rimokatolika ili 70,26%
165 obitelji pravoslavnih ili 24,05 %
11 obitelji Pentekostalaca ili 1,60 %
9 obitelji grkokatolika ili 1,31 %
6 obitelji protestanata ili 0,87 %
4 obitelji muslimanske ili 0,58 %
9 obitelji ateista ili 1,31 %

U 2010. godini Caritas je platio za one najsiromašnije struju, ogrjev, plin, vodu i lijekove: 124. 857, 95 kuna!

Podijeljeno je ukupno 197 invalidskih pomagala na posudbu.

 

Ravnatelj Caritasa vukovarskog dekanata
fra Vjenceslav Janjić

Objavljeno 16.02.2011.g.