Božićne jaslice u Borovu naselju 


Štovanje spilje Isusova rođenja u Betlehemu začinje već od drugog stoljeća. Nedaleko tog mjesta majka cara Konstantina Helena, u 4. stoljeću sagradila je crkvu u kojoj je Jeronim dao naslikati scene sa spiljom i rođenjem Isusa. Od 13. stoljeća do danas postoji tradicija postavljanja jaslica, a takav se način prikazivanja događaja Božića čovjeku, pripisuje svetom Franji Asiškom. On je 1223. godine u Grecci organizirao žive jaslice. Tada je prvi puta upriličio slavlje jaslica s ljudima i životinjama u želji da nam na taj način približi i predstavi Isusovo rođenje.
U današnje vrijeme jaslice su često predmetom umjetničkih kreacija koje se postavljaju u mnogim crkvama, a osobit značaj imaju u franjevačkim župama i crkvama gdje im pripada važno mjesto i najčešće su smještene iza glavnog oltara. Spilje (katkada štalice) s jaslicama ostale su sve do naših dana najvažnijim simbolom božićnoga vremena.
Trojica braće franjevačkog reda fra Jeremija Kolednjak, fra Ivan Krznar i fra Budimir Cvitković načinili su brojne scenografije Betlehema za mnoge crkve. Oni su poznati graditelji i napravili su čak dvadesetak jaslica za koje su izrađivali i makete vodenica, svjetionika i vjetrenjača. Među najpoznatije radove fra Jeremije i Ivana, koji su najčešće radili zajedno, ubrajaju se oslikani paneli na Kaptolu i Cerniku. Upravo je njihova cernička kulisa, premda znatno oštećena, posudbom dospjela u crkvu Gospe Fatimske u Borovu. Ona mi je poslužila kao predložak novoj scenografiji koja će ove godine biti izložena uz božićne jaslice u crkvi Gospe Fatimske.
Budući je moj prethodni likovni zadatak u Šarengradu bio dovršavanje započete oltarne slike fra Budimira Cvitkovića za crkvu u Mohovu, izučavao sam njegov bogati umjetnički opus. Usvojio sam neke elemente njegova slikarskog rukopisa jer mi je blizak njegov način promišljanja. Fra Budimir je svojim slikarskim i kiparskim prikazima uvijek podario i ponešto od hrvatskog nacionalnog bića. Ondje sam otkrio njegovu božićnu scenografiju na kojoj se umjesto panorame grada Betlehema ponosito uzdižu zidine starog Šarengrada, pod kojim se protežu seoske kućice, a crkva se uzdigla poput svjetionika kako bi vjernike okupila na svečanost Božića.
Imajući pred sobom majstorski oslikane ploče iz Cernika koje su u Borovu o Božiću bile izložene nekoliko godina, odlučio sam naslikati tek djelomičnu repliku, jer svojim dimenzijama i konceptom nisu sasvim odgovarale predviđenom prostoru ove crkve. Nove kulise sastavljene su od pet dijelova čiji su bočne stranice manjeg formata kako bi zaokružile logičnu cjelinu. Motivi pejzaža naslikanog prema postojećim uzorcima na tri panela s lijeve strane kompozicije prikazuju Betlehem. Na desnoj strani su dva panela na kojima se ističe crkva Gospe Fatimske pred kojom je prikazan sveti Franjo gdje raširenih ruku dočekuje vjernike, a sasvim desno naslikana je i crkva sv. Josipa Radnika koja nas svojim izgledom obiteljske kuće simbolički podsjeća da je naša crkva - naša obitelj.
Nadahnut kvalitetom, kompozicijom i koloritom starih cerničkih panela te Budimirovom majstorskom aktualizacijm, posegnuo sam za prožimanjem klasičnog i modernog pristupa. Spojem tradicionalnog prikazivanja Betlehema i lokalnog krajobraza želio sam prizor Božića približiti svim župljanima Borova i ususret božićnim blagdanima ostvariti novu umjetničku vrijednost.
Čestit Božić!

 

Objavljeno 24.12.2011.g., Autor: S. Leskarac