Nastojeći promicati vrjednote stvaranja i obrane hrvatske države te potaknuti književno stvaralaštvo na tu temu, Ogranak Matice hrvatske Vukovar raspisuje


  
Prvi natječaj za kraće književno djelo o
Hrvatskom domovinskom i obrambenom ratu

 

 Uvjeti:

 1. Natječaj je otvoren do 30. svibnja 2011. godine.
 2. Prosudbeni će odbor odluku o dodjeli nagrada donijeti i objaviti do 1. rujna 2011. dok će svečana dodjela nagrada biti u studenom 2011. godine, u okviru Predvečernjeg spomena na žrtvu Vukovara 1991. godine.
 3. Prosudbeni će odbor dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu. Sve nagrade će biti u obliku plakete. Prvonagrađeni radovi bit će objavljeni u Vukovarskom zborniku.
 4. Radovi ispisani računalom u tri primjerka te na CD-u šalju se prosudbenom odboru na adresu: Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Olajnica 19, p.p. 51, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za natječaj“.
 5. Književnim djelom koji se natječe za nagradu smatra se kraće prozno ostvarenje (opsega do najviše 2 autorska arka ili 32 kartice teksta, svaka kartica 1.800 znakova uključujući i bjeline) ili manja zbirka pjesama (najmanje deset pjesama) na temu Hrvatskoga domovinskog i obrambenog rata.
 6. Svi radovi moraju biti napisani hrvatskim jezikom, na standardnom
  jeziku ili dijalektu, latinicom i u skladu s hrvatskim pravopisom.
 7. Prijavljeni radovi za natječaj ne smiju biti objavljeni ili
  nagrađivani prije natječaja.
 8. Poslani se radovi ne vraćaju.
 9. Radovi se potpisuju zaporkom, a uz njih se prilaže zatvorena omotnica u kojoj se nalazi ime i prezime autora, adresa, broj telefona i zaporka kojom su radovi označeni.

 

 

U ime predsjedništva OMH Vukovar
Prof. dr. sc. Dražen Živić
Predsjednik OMH Vukovar

 

 

 

Objavljeno 08.01.2011.g., Izvor: Ogranak Matice hrvatske Vukovar