CARITAS VUKOVARSKOG DEKANATA
IZVJEŠĆE za 2011.g.

Župa sv. Filipa i Jakova Vukovar 1 - 128 obitelji
Župa sv. Josipa Radnika Vukovar 2 - 456 ob.
Župa Kraljice mučenika Vukovar 3 - 98 ob.
Župa sv. Ivana Kapistrana, Ilok - 52 ob.
Župa BDM Pomoćnice kršćana Sotin - 11 ob.
Župa sv. Jakova apostola, Ilača – 4 ob.
Župa sv. Mihaela arkanđela, Lovas - 2 ob.
Župa sv. Petra i Pavla, Šarengrad - 9 ob.
Župa sv. Mateja, Tovarnik - 3 ob.
Ukupno: 764 obitelji ili preko 2200 stalnih korisnika!

Za Božić je podijeljeno još 180 paketa jednokratne pomoći

U kilogramima to iznosi oko 64 000 kilograma hrane, tekstilne robe, higijenskih potrepština, obuće, školskog pribora, namještaja, invalidskih pomagala i drva za ogrjev ….
U novcu smo potrošili za struju, plin, ogrjev , vodu, brašno, ulje, šećer  i mlijeko  123.777,39 kuna!

 

 

 

 

 

 

Svim našim cijenjenim darovateljima od srca se zahvaljujemo u ime 700-tinjak obitelji iz čitavog vukovarskog dekanata za koje se skrbi Caritas
vukovarskog dekanata sa sjedištem u ulici Kralja Petra Krešimira IV. 32 010 VUKOVAR – Borovo naselje.

Posebna hvala onim našim darovateljima koji sa svog  računa svakog mjeseca prebace na žiroračun našeg Caritasa određenu svotu novaca.
Mi svojim radom garantiramo da u Vukovaru nitko nije gladan, a  isto tako nitko se - na području kojeg pokriva naš Caritas - do sada nije smrznuo od zime!

 

 

 

 

 

Objavljeno 20.1.2012.g., Autor: fra Vjenceslav Janjić