Izvješće Caritasa Vukovarskog dekanata za travanj i svibanj 2012. godine

 

Novčano su pomogli u travnju i svibnju ove godine:

1. Lucija Bainrauch - 100 kn
2. Dario Maradin - 200 kn
3. Slaven Perović - 200 kn
4. Lucija Bainrauch - 100 kn
5. Srećo Botrić - 300 kn
6. Slaven Perović - 200 kn

Odjevni predmeti:

Obitelj iz Gunje tri vreće robe
Obitelj Kurta iz Privlake  kod Zadra
Gospođa Fiornini iz Dubrovnika

 

 

 

 

Svim darovateljima od srca hvala!

Fra Vjenceslav Janjić, ravnatelj Caritasa Vukovarskog dekanata

 

 

 

 

Objavljeno 3.6.2012.g.