Pravila u telefoniranju s Bogom

1. Pazite na predbroj! Nemojte na brzinu i bez razmišljanja okretati brojeve!
2. Razgovor s Bogom preko telefona nije monolog! Nemojte samo Vi govoriti, poslušajte i što druga strana govori!
3. Kod prekida na linijama ne krivite Boga, možda ste Vi baš prekinuli vezu?!
4. Naviknite se Bogu telefonirati ne samo u hitnim slučajevima!
5. Nemojte Bogu telefonirati samo kad je telefoniranje jeftinije: subotama i nedjeljama- i preko tjedna trebalo bi obaviti redoviti razgovor!
6. Upamtite! TELEFONIRANJE S BOGOM JE BESPLATNO !!!

 

 

 

 

 

 

Objavljeno 21.2.2012.g., Autor: fra Vjenceslav Janjić