PROSLAVA NAŠEG JUBILEJA

Mnogi nas pitaju zašto piše na plakatu, na ulazu u našu župnu crkvu, 50. obljetnica ponovne uspostave naše župe? Naša župa ima dva života. Prvi put je zaživjela 1938. godine kao samostalna kapelanija koja se odcijepila od matice župe svetih apostola Filipa i Jakova. 1942. godine proglašena je župom! Nakon II.  svjetskog rata, komunisti su joj oduzeli sve prostorije u sklopu tvornice gume i obuće «Borovo», koje je privremeno koristila kao bogoslužni prostor i stan za svećenike. Na taj se način župa prisilno ugasila! Franjevci se povlače u svoj matični samostan u središtu grada. Prestankom ratnih djelovanja, a sve većim doseljavanjem katoličkog življa iz različitih krajeva bivše države na ovo područje, ponovno raste potreba za oživljavanjem stare župe, koju su nove vlasti, nasilno ugasile. Konačno, 1962. godine, Vukovarski franjevci kupuju jednu privatnu kuću, u kojoj je bila i postolarska radionica, za bogoslužni prostor i za stan svećeniku. Tu godinu smatramo početkom ponovne uspostave župe. Crkveno pravno gledano, najprije je proglašena samostalna kapelanija, sa svim  pravnim ovlastima koje ima jedna župa, pa taj čin smatramo i pravnim početkom novog života naše župe. Župa je inače 1965. godine i službeno proglašena župskim središtem sa nebeskim zaštitnikom svetim Josipom, radnikom, a dobila je i samostalnog župnika oca Flavijana Šolca.
Izvanjsku proslavu ponovne uspostave naše  župe planiramo  za  subotu, 23. lipnja  u večernjim satima. Svoj dolazak najavio je i dosadašnji Đakovačko- osječki nadbiskup i metropolita mons. Marin Srakić. Očekujemo i dolazak našeg provincijala, mnogo poštovanog oca Željka Željeznjaka, trojice dosadašnjih župnika: otaca Flavijana Šolca, Franje Tomaševića i Ante Perkovića. Pozvat ćemo i bivše kapelane koji su djelovali u ovoj župi, kao i sve svećenike Vukovarskog dekanata i šire.
Za nedjelju, 24. lipnja, također u večernjim satima planiramo, u prostranom župskom dvorištu, narodno veselje. U goste nam dolaze svirači, plesači i pjevači KU Udruge iz Cernika, kod Nove Gradiške, iz mjesta gdje je sad na službi naš pater Ante. I ja sam tamo nekad djelovao. Pripremamo i jedno iznenađenje kad je riječ o zvijezdi večeri!
Možda bude još nekih iznenađenja, u obliku još jedne duhovne obnove u trajanju od tri dana, no o tom-potom!

 

 

Objavljeno 8.4.2012.g., Autor: fra Vjenceslav Janjić