ISUS KRIST - UZOR LJUBAVI PREMA BOGU, DOMU I NARODU

 

VIDOVICE - U župi Vidovice održat će se od 20. do 22. listopada duhovne vježbe za svećenike, redovnike i redovnice rođene u župama Vidovice i Kopanice, u Bosanskoj Posavini. Duhovne vježbe su otvorenog tipa i na njima mogu sudjelovati i drugi svećenici i redovnici koji nisu s ovog područja. Voditelji duhovnih vježbi su sami sudionici koji su na vrijeme dobili svoja zaduženja. Moderator je kotorski biskup mons. Ilija Janjić, duhovno dijete župe Vidovice. Upravo na njegov prijedlog bile su organizirane i prve duhovne vježbe davne 1999. godine pod nazivom "Na izvoru zvanja". Svoje sudjelovanje u duhovnim vježbama najavio je i vrhbosanski nadbiskup Vinko kardinal Puljić.
Župe Vidovice i Kopanice iznjedrile su od 1960. godine Crkvi u Hrvata 45 svećenika dijecezanskih i redovničkih, te  jednog biskupa, kao i 51 časnu sestru. Naime,1960. godine  slavljena je prva mlada misa nakon Drugog svjetskog rata. Slavio ju je vlč. Mato Ivkić-Vidić, sada pokojni svećenik vrhbosanske nadbiskupije. Danas su živući još 33 svećenika, biskup Ilija i 36 časnih sestara. Iz ove dvije župe rodom potiču još osmorica franjevaca koji su živjeli i umrli  prije 1900. godine, kada su  župom upravljali bosanski franjevci.
Na pitanje zašto tako, relativno kasno, duhovne vježbe i to još u župama koje su stradale u nedavnim svibanjskim poplavama, odgovor nam je dao sadašnji vidovački župnik Josip Senjak: "23. listopada je povijesni dan za naše mjesto, dan kada su Vidovice 1992. godine  oslobođene. Tog dana slavi se i Dan naše općine Orašje. Osim toga na taj dan planiramo i obaviti posvetu naše župne crkve. Posvetu će obaviti naš vrhbosanski nadbiskup Vinko kardinal Puljić. To su nam bili glavni razlozi da smo se odlučili za listopad, a ne za kolovoz kao što je u početcima bilo planirano. Mišljenja sam da je sve to u skladu sa ovogodišnjim motom duhovnih vježbi: "Isus Krist - uzor ljubavi prema Bogu, domu i narodu!"

 

 

 

Autor: fra Vjenceslav Janjić, Objavljeno 17.10.2014.g.