Dani sjećanja na žrtvu Vukovara 2014.

Vukovar, 18.11.2014. Vukovar, 18.11.2014. Vukovar, 18.11.2014. Vukovar, 18.11.2014.
Vukovar, 18.11.2014. Vukovar, 18.11.2014. Vukovar, 18.11.2014. Vukovar, 18.11.2014.
Vukovar, 18.11.2014. Vukovar, 18.11.2014. Vukovar, 18.11.2014. Vukovar, 18.11.2014.
Vukovar - Borovo naselje, 19.11.2014. Vukovar - Borovo naselje, 19.11.2014. Vukovar - Borovo naselje, 19.11.2014. Vukovar - Borovo naselje, 19.11.2014.
Vukovar - Borovo naselje, 19.11.2014. Vukovar - Borovo naselje, 19.11.2014. Vukovar - Borovo naselje, 19.11.2014. Vukovar - Borovo naselje, 19.11.2014.