KRUNICA KRVI KRISTOVE

Krunica Predragocjene Krvi Kristove se moli na posebnoj krunici koja ima 33 zrnca. Ovaj broj predstavlja broj Isusovih godina.
Krunica Predragocjene Krvi Kristove se moli ovako:
Učinimo znak križa i počinjemo zazivima:.
-Bože u pomoć mi priteci
-Gospodine pohiti da mi pomogneš
(1x Slava Ocu)

Najava otajstva. Čitanje odlomka iz Svetog pisma.
Može se kratko razmatrati svako otajstvo a zatim molimo 5x Oče naš i 1x Slava Ocu.
Samo nakon sedmog otajstva molimo 3x Oče naš i 1x Slava Ocu.

Poslije svakog otajstva (iza Slava Ocu) molimo zaziv:
-Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim
-Koje si otkupio dragocjenom Krvlju!

1. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD OBREZANJA
"Kad prođe osam dana i kad je dijete trebalo obrezati, nadjenuše mu ime Isus."
(Lk 2, 21)
(5x Oče naš... Slava Ocu... Tebe dakle molimo...)

2. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV U SMRTNOJ BORBI U GETSEMANSKOM VRTU
"I jer je bio u smrtnoj stisci, molio se usrdnije. I njegov je znoj bio kao kaplje krvi što su tekle na zemlju." ( Lk 22, 44)
(5x Oče naš... Slava Ocu... Tebe dakle molimo...)

3. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD BIČEVANJA
"Tada im pusti Barabu, a Isusa bičeva i predade da se razapne." (Mt 27, 26)
(5x Oče naš... Slava Ocu... Tebe dakle molimo...)

4. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD KRUNJENJA TRNOVOM KRUNOM
"Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: 'Zdravo, kralju Židovski!'" (Mt 27, 29)
(5x Oče naš... Slava Ocu... Tebe dakle molimo...)

5. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV NA KRIŽNOM PUTU
"I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota."
(Iv 19, 17)
(5x Oče naš... Slava Ocu... Tebe dakle molimo...)

6. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD RAZAPINJANJA
"I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A Isus je govorio: 'Oče, oprosti im, ne znaju što čine!'" (Lk 23, 33-34)
(5x Oče naš... Slava Ocu... Tebe dakle molimo...)

7. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD PROBIJANJA BOKA
"Kad dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda."
(Iv 19, 33- 34)
(3x Oče naš... Slava Ocu... Tebe dakle molimo...)
(Na kraju učinimo znak križa.)
Ova Krunica posebno nam daje priliku produbiti ljubav prema Otkupitelju koji nas je otkupio iz ljubavi. Iz ljubavi je dao svoj život i svoju Krv za mene, tebe, za svakog čovjeka,... To je nesebična ljubav Boga koja je zapečaćena Krvlju na križu. Jer Isus je Dobri Pastir i život svoj polože za svoje ovčice,... Stanimo s Marijom podno križa i tu pod križem sakupljajmo kapljice Njegove Krvi... promatrajmo Njegovu muku, Njegovo Lice, Njegovu bol, Njegovo probodeno Srce, otkrit ćemo izvor milosrđa, Krv i Vodu koja teče iz boka Isusova koji su nas oprali i posvetili.

Neka ova Krunica Predragocjene Krvi Kristove bude Bogu na slavu, nama na korist i spas mnogih duša!