Povijest Reda Manje Braće

[10/10] Nauke i umjetnosti

Od 1517. sve do naših vremena češće nalazimo opomene koje se tiču nauka, koje potječu ili od gen. ministra ili od kapitula. Njihov su sadržaj prihvatile uglavnom razne gen. konstitucije. Kapitul 1565. učenje naziva najodličnijim poslom Manje Braće, a general Gonzaga u svojoj okružnici navodi Senekine riječi: “Dokolica bez učenja Više…

Od franjevac, prije
Povijest Reda Manje Braće

[8/10] Razdoblje od 1517. do najnovijih vremena: 1897.

Karakteristika ovog razdoblja je slična kao u prijašnjem. Jedinstvo Reda se sačuvalo pod upravom jednog zajedničkog generalnog ministra, ali su se opet počele javljati struje i pokreti za doslovnim obdržavanjem Pravila bez papinskih deklaracija. Na raznim generalnim skupštinama naređivale su se generalne Konstitucije kojima se htjelo sve članove Reda povezati Više…

Od franjevac, prije