XIII. nedjelja kroz godinu

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo. Dok su išli putom, reče mu netko: »Za tobom ću kamo god ti pošao.« Reče mu Isus: »Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.« Drugomu nekom reče: »Pođi za mnom!« A on će mu: »Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.« Reče mu: »Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.« I neki drugi reče: »Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.« Reče mu Isus: »Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.«

Lk 9, 51 – 62

Današnje evanđelje stavlja pred nas Isusa koji se nalazi na svom putu prema Jeruzalemu, prema gradu u kojem završava svoje poslanje, u kojem završava jedna povijest – Isus će u njemu dovršiti svoje djelo otkupljenja i biti uzdignut sa zemlje. No, iz toga grada Isus će poslati svoje učenike u naviještanje Radosne vijesti po svemu svijetu. Tako će u tome gradu nastati zajednica Crkve i započeti jedna nova povijest. Na tome putovanju Isus prolazi kroz Samariju. Židovi su neprijateljski bili raspoloženi prema Samarijancima. Ne želim ulaziti u problematiku odnosa Židova i Samarijanaca već je ovdje važan Isusov odnos prema svakom čovjeku koji je uvijek bio isti. Isus svakoga ljubi i prihvaća jer temeljni zakon njegovanja djelovanja jest zakon ljubavi. Iz evanđelja poznato nam je da je Isus milosrdnog Samarijanca postavo kao uzor svemu. No, u evanđelju susrećemo zgodu kako ljudi ne žele primiti Isusa u jednom samarijskom selu. Učenici na to reagiraju onako kako bi većina nas reagirala – oštro: “Gospodine, uništimo ih… Gospodine hoćeš li da kažemo da oganj siđe s neba i uništi ih?” Isusova logika djelovanja je drugačija. Isus kori svoje učenike želeći im reći da se kao učenici i djeca Kraljevstva Božjega svojim neprijateljima mogu “osvetiti” jedino ljubavlju. Jedini oganj koji Isus daje jest oganj Duha Svetoga koje pali u srcima ljudi, a gdje gori taj oganj sve biva preobraženo i novo. Srce postaje spremno ljubiti.

Na putu prema Samariji Isus susreće ljude koji ga žele slijediti, susreće trojicu “kandidata”. Isus prije nego ih prima iznosi zahtjevnost onoga što znači “biti na njegovu putu”. Prvi zahtjev jest nedostatak sigurnosti i udobnosti. Kristov učenik mora biti spreman na gubitka i nedostatak sigurnosti koja je ovdje slikovito opisana u sigurnosti doma. O tome nam kroz povijest svjedoče mnogi sveci i mučenici koji su bili ubijani i proganjani samo zato jer su željeli ostati na Kristovom putu. Drugi kojeg susreće moli Isusa da dopusti da pokopa svoga oca. Zbunjuje nas Isusov odgovor: “Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve…”. Kršćani iskazuju počast tijelima pokojnika jer su sveta i hram su Duha Svetoga. No, u tim trenucima kršćani se ne smiju zadržati samo na tome kako iskazati počast mrtvome tijelu već su pozvani svjedočiti Kristovu poruku da mrtvi uskrisuju. Zadnji “kandidat” traži da se oprosti sa svojim ukućanima prije nego pođe za Isusom. Krist očituje svoju radikalnost: “Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za Kraljevstvo Božje”. Ono što Isus traži jest odlučnost. U životu svakoga od nas postoje trenuci u kojima u kojima nema vremena za oklijevanje, a jedan od takvih trenutaka svakako je i odluka polaska na Kristov put, put nasljedovanja Isusa Krista. 

Isus nikada i ni u kojim  situacijama ne ublažava zahtjeve nasljedovanja, nikada ne želi taj put prikazati ljepšim i boljim, ne stvara kompromise kako bi ljude pridobio da budu njegovi učenici jer mu nije stalo da ima puno učenika već da ima dobre učenike, odlučne, spremne, nenavezane na ono što je nebitno.     

fra Ivan Crnković

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *