VI. vazmena nedjelja

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«

Iv 14, 15-21

Crkva danas pred vjernike stavlja evanđelje koje je uokvireno 14. i 21. retkom. Zapravo ti redci pred učenike stavljaju isti zahtjev, ali sukladno tom zahtjevu i isto obećanje. Onaj tko bude vršio volju Kristovu ljubit će ga Otac. Zahtjev je jasan. Isus je najavio da je još kratko s učenicima. Tako je označio da će uskoro umrijeti. Ne želi ostaviti učenike kao siročad. Obećava im da će im poslati „Drugog Branitelja.“ To znači da je Isus dok je bio živ bio svojim učenicima prvi branitelj. Pitanje je zašto Isus uopće odlazi. Odgovor na to pronaći ćemo u 19. retku. Isus živi, a učenici će tek živjeti. Na što se to odnosi? Upravo na to da Isus odlazi od učenika, ali kako bi im mogao osigurati istinski život. Isus je svjestan da će još malo umrijeti, a ipak o sebi govori kao onome koji živi, a o učenicima kao onima koji će tek živjeti. Stvar je jasna, Isus će otvoriti mogućnost života onima koji ga slijede. Osim o sebi, Isus ovdje govori i o Duhu Svetom – Parakletos. Duh Sveti je branitelj, doslovno, zagovornik. On će, nakon što Isus ode, biti s Isusovim učenicima, kršćanima, kao onaj koji će ih voditi da bi mogli ispunjavati zahtjev koji pred nas stavljaju prvi i posljednji redak evanđeoskog odlomka. Duh je i Duh istine. Tu istinu oni koji su u svijetu ne mogu prepoznati. Pitanje o istini postavlja i Pilat: „Što je istina?“ Odgovor na to pitanje nalazimo u 17. retku proslova: „Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu.“

Pokušat ću aktualizirati evanđelje:

  1. Isus je bio i jest učitelj i branitelj svojih učenika kao i nas danas i on nas uči ljubiti Oca i ako slijedimo njegove zapovijedi Otac će ljubiti nas.
  2. Isus je kao utjelovljeni Bog morao živjeti da bi i nama pokazao put u vječni život.
  3. Kad je Isus umro ostavio je svojim učenicima, svima nama, svoga Duha koji će nam biti branitelj i koji će nas nastaviti upućivati putem istine koja je nastala po Isusu Kristu.

Još jednostavnije rečeno, molimo se Duhu Svetomu kako bismo mogli slijediti Isusov put, jer slijedeći taj put, Otac će nas ljubiti.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *