Devetnica Gospi Fatimskoj za ovogodišnje đakone

Opomene sv. Franje: XXVI. Neka sluge Božje poštuju klerike

Blago sluzi koji ima povjerenje u klerike koji ispravno žive po propisu Rimske Crkve. Jao onima koji ih preziru; ako bi i bili grešni, ipak ih nitko ne smije osuđivati, jer jedino sam Gospodin pridržava za sebe da ih sudi. Koliko je, naime, veća njihova služba nad presvetim tijelom i krvlju Gospodina našega Isusa Krista, što oni primaju i samo oni drugima dijele, toliko koji griješe protiv njih imaju veći grijeh negoli da griješe protiv svih ljudi ovoga svijeta.

Draga braćo i sestre! Gospa u Fatimi i na drugim mjestima ukazanja ali i mnogi sveci kao i papa Franjo pozivaju nas na molitvu za naše svećenike. Kao vjernici odgovorni smo za svetost naših svećenika jer nam po njima Gospodin daje samoga Sebe i zato što milosni plodovi ove obveze izravno utječu i na nas same! Probajte se samo sjetiti koliko ste se puta možda požalili na vašeg župnika, kapelana, đakona ili kojeg drugog svećenika ili redovnika i koliko ste samo čuli primjedbi na njihovo ponašanje, njegov svećenički ili redovnički poziv, svetost, propovijed, način na koji služi svetu misu, pristup ljudima i tako dalje. No jeste li se sjetili da se umjesto prigovaranja pomolite za vašeg pastira? Jedna stara poslovica kaže: “Kako molite takav vam je i pastir”.

Stoga potaknuti pozivom Blažene Djevice Marije – Gospe Fatimske, mnogih svetaca i pape Franje pozivamo sve koji mogu da se uključe u molitvu Devetnice Gospi Fatimskoj za ovogodišnje đakone. Devetnicu ćemo započeti moliti 21. rujna i završiti 29. rujna 2017. godine. 30. rujna u zagrebačkoj katedrali, kardinal Josip Bozanić zaredit će ovogodišnje đakone od kojih su petorica kanidati za našu franjevačku provinciju.

Ukoliko se odlučite pratiti naše buduće đakone molitvom, evo što vam je za činiti:

 • Moliti devetnicu uzastopce devet dana. 
 • Tijekom devetnice potrebno je pristupiti sakramentu pomirenja i primiti svetu pričest.
 • Učiniti neko djelo kršćanske ljubavi.

Molitva za svaki dan devetnice:

Moj Bože!* Vjerujem u Te, klanjam Ti se, uzdam se u Te i ljubim Te. Molim Te da oprostiš onima koji ne vjeruju u Te, ne klanjaju Ti se, ne uzdaju se u Te i ne ljube Te.

Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, duboko Ti se klanjam i prikazujem Ti tijelo, krv, dušu i božanstvo Isusa Krista, prisutna u svim svetohraništima svijeta u naknadu za uvrede, svetogrđa i ravnodušnosti kojima te vrijeđaju. Po neizmjernim zaslugama Presvetog Srca Isusova i Bezgrešnog Srca Marijina, molim te za obraćenje jadnih grešnika. Amen.

 Slijedi molitva za svaki dan devetnice.

1. dan

„Srce Marijino jest središte fatimske poruke.“

Marija je Majka Božja, prirodna majka Božjega Sina i duhovna majka sve djece Božje; majka Stvoritelja i stvorenja. Stoga je njezino majčinstvo sveopće. To je prvi razlog postojanja tako uzvišenog bića. Djevica se stoga zanima, kao majka, za svoga Sina i za svoju duhovnu djecu, koju ona u Fatimi naziva „jadnim grešnicima“. Boli je dvoje: preziranje njezina Sina koji je Bog te vječna propast djece koja završavaju u paklu. Zato je njezino Srce ovijeno plamenovima i trnjem. Ta je simbolika izražaj užasne stvarnosti, upotpunjena uvijek tugaljivim licem. Sržni poziv sveopće Majke u Fatimi glasi: „Neka više ne vrijeđaju našega Gospodina, koji je već toliko izvrijeđan!“

 Zaziv: Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas! Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje! Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

2. dan

Molite i žrtvujte se za grešnike

Drugi snažni vapaj naše nebeske Majke u Fatimi jest ovaj: „Molite i žrtvujte se za grešnike… Mnoge duše propadaju jer nema nikoga tko bi se za njih molio i žrtvovao…“ To je suština poruke, dvostruko usmjerena prema Bogu i prema ljudima, pravi krik dvostruko ranjene Majke. Teologija grijeha je jasna: svaki grijeh je udarac kopljem u Isusovu čast, pljuvanje u lice, pljuska u obraz, trn koji mu se zabada u sljepoočice. Grijeh je prezir Božjega veličanstva, a to Majku Božju više boli od pogrda njoj upućenih. Sin i Majka dijele istu sudbinu: ugled, čast, poštovanje i uvrede, omalovažavanje i prezir. Grijeh, zlo pogađa Boga, jer ga obeščašćuje, a čovjeka unakazuje i upropašćuje. Zato nam Majka upućuje poziv na vlastito Srce, koje je uvijek bilo i jest simbolom ljubavi, dobrote i milosrđa. A poziv na srce je posljednji poziv u nadi.

 Zaziv: Moj Isuse…

 Naša Gospo Fatimska! Moli za nas! Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje! Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

3. dan

Toliko volim njezino Srce! Ono je tako dobro!

(mala Jacinta)

Što je to Marija poduzela u Fatimi? Ponudila je sebe, svoj upliv kod Boga, ponudila, u simbolu srca, svoju dobrotu i milosrđe, svoje posredovanje da bi izmirila uvreditelje i Uvrijeđenoga, krivce i Kaznitelja. Sama se ponudila, kao što je nezamoljena posredovala u Kani. U tome je ljupkost fatimskoga čuda, kojim čudesno ukazuje na ulogu svog sveopćeg majčinstva. Što je zatražila, što je objavila? Ono isto što je rekla Luciji: „Moje Bezgrešno Srce bit će tvoje utočište i put kojim ću te dovesti do Boga.“

 Zaziv: Moj Isuse…

 Naša Gospo Fatimska! Moli za nas! Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje! Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

4. dan

To je Srce naše nebeske Majke!

(mala Jacinta)

Djevičino srce je žarište čitavog njezina života, središte svih njezinih tajna. Srce – to je ona u svoj svojoj uzvišenosti i ljepoti! Zato srce. A tu je i pridjev: Bezgrešno! Ono je čisto, sveto, jer je uvijek bilo puno milosti, ispunjeno Božjom svetošću i milinom. Zato je i bilo dostojno da pod njim začne Sina Božjega. Od tada su ta dva srca otkucavala Božje melodije, uvijek ujedinjena u radosti i trpljenju, misli i htijenju. Gospino Srce je razlog svih pobožnosti koje slave njezine odlike i svetost.

Zaziv: Moj Isuse…

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas! Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje! Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

5. dan

Srce Marijino, budi naše spasenje!

Objavom svog Bezgrešnog Srca Majka nam poručuje da su u pitanju i naša srca, srca zatrovana, ispunjena gorčinom. Tu je izvor svih naših ovozemnih jada. U srca treba pustiti božansku struju života da ih očisti, krv Srca njezina Sina da ih obnovi i oživi. Kad naše srce postane čisto i plemenito kao njezino, tada će se sve obnoviti, život i ljubav će procvjetati. Gospa je u Fatimi istakla pobožnost prema Bezgrešnom Srcu sa željom da se ukorijeni u svijetu, u tom našem svijetu kojega oblikuju naša srca tako puna slabosti, grijeha, nečistoće i mržnje. Marija je u Fatimi mnogo obećala, stavila nam na raspolaganje svu svoju ulogu posrednice i majke. Od nas traži pobožnost svom Srcu, a to znači: povjerenje, poštovanje, udivljenje i predanje.

Zaziv: Moj Isuse…

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas! Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje! Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

6. dan

Molitva i žrtva

Molitva i žrtva. Time započinje veliki povratak k Bogu. Gospa nas upućuje na svoje Bezgrešno Srce. Teologija Bezgrešnog Srca proizlazi iz teologije bezgrešnosti i sva je prema njoj usmjerena. Bezgrešno Srce je ponor veličine i svjetla. Stravičnoj poplavi grijeha Djevica suprotstavlja veličinu i ljepotu bezgrešnosti. To je najdublji smisao fatimske poruke. Gospa zna da naša narav nije navikla na žrtvu i ustrajnu molitvu. Zato nas u Fatimi poziva na molitvu krunice, dan po dan, s otajstvima koja nas sjedinjuju s Isusovim životom po Mariji. Ustanovila je pet prvih subota, kao vježbu koja nas približava njoj, dok nam molitva ne postane disanje i hrana; a zadovoljština u te dane vježba je za duh i tijelo da ojačaju u borbi protiv grijeha. Njezino Srce bit će s nama u tim trenutcima borbe, kao i u posljednjem času, kako je obećala.

Zaziv: Moj Isuse…

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas! Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje! Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

7. dan

„Molite krunicu svaki dan da biste izmolili mir svijetu! (13. svibnja 1917.)

Bijela Gospođa na česmini, sjajnija od sunca, zatražila je od troje malih pastira da mole svetu krunicu za mir u svijetu i svršetak rata. Taj je zahtjev ponavljala u svakom ukazanju, a u jednom se nazvala Našom Gospom od Krunice. Krunica je molitva kontemplativna, molitva zadovoljštine, molitva koja nas stavlja u stav djece Božje pred Ocem nebeskim, u otajstva Kristova života koja preoblikuju naš život; molitva koja nas povezuje s Marijom, s kojom molimo i motrimo velike stvari. Takva molitva, takve velike i svete, a jednostavne riječi trebale bi učiniti i naše duše velikima i svetima. Gospa hoće da naša krunica bude popraćena žrtvom i zadovoljštinom. Tek tako će se naše srce očistiti i biti nalik njezinom, a krunica će postati moćno sredstvo.

Zaziv: Moj Isuse…

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas! Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje! Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

8. dan

„Dolazim iz Neba.“

Kako smo malo svjesni Božjeg Neba, koje je naša domovina i baština. Isus ga obećava: milosrdnima, siromašnima u duhu, čistima srcem… Zaboravili smo na Nebo i na posljednje čovjekove stvari. Gospa u Fatimi podsjeća nas na njih: viđenje pakla, čistilišta i neba. Došla je pokazati nam put u Nebo, ponovno nas pozvati u Nebo koje nam je Isus obećao i gdje nam je pripravio stanove. Viđenjem pakla Majka Božja u Fatimi uznemiruje našu pozornost. Izaziva u nama spasonosni strah. Gospa u Fatimi uvodi nas na put mudrosti i vjere. Poziva nas k sebi u Nebo i ujedno da molimo za duše u čistilištu. Dok smo na zemlji moramo žarko moliti da nas Gospodin očuva paklenoga ognja. Ako postanemo kao djeca, poput fatimskih pastirića, ući ćemo u Nebo. Jer takvih je Kraljevstvo nebesko.

Zaziv: Moj Isuse…

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas! Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje! Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

9. dan

„Napokon će moje Srce trijumfirati.“

Fatimske poruke pretkazuju tragične trenutke za čovječanstvo, otkrivaju nam mistiku zla, njegovu razornu snagu s posljedicama u vremenu i vječnosti, u ovom i u drugom životu. No Gospa nam daje svoje Srce kao utočište, i čin posvete njezinu Srcu kao sredstvo za sprečavanje zla. Gospa nas poziva na sakramentalni život: ispovijed i pričest u neprekinutom slijedu pet prvih subota, uz molitvu svete krunice, razmišljanje o njezinim otajstvima u Gospinu društvu, a sve u čast njezina Bezgrešnog Srca, s nakanom pružanja zadovoljštine za teške uvrede i za obraćenje grešnika. Svrha je ove pobožnosti: spasiti za vječnost „jadne grešnike“. Marija nas sa svojim trnjem ovijenim Srcem poziva na dragovoljne žrtve. Ona nas zove i treba. Prepustimo se plamenu ljubavi njezina Srca, da ono trijumfira u nama i osvoji sva ljudska srca.

Zaziv: Moj Isuse…

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas! Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje! Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

Spomeni se, o predobrostiva Djevice Marijo, kako se nije nikada čulo da si ikoga zapustila koji se k tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zamolio. Ovim pouzdanjem obodren utječem se i ja k tebi, Djevice djevica. K tebi, Majko, dolazim; pred tobom, eto, stojim ja, grješnik, i uzdišem: nemoj, Majko vječne Riječi, prezreti mojih riječi, nego ih milostivo poslušaj i usliši. Amen.

2 Comments

 1. Marija

  U molitvi!!! 🙂

  Reply
 2. Stjepan

  LITANIJE GOSPI FATIMSKOJ
  Naša Gospo Fatimska, moli za našu dragu zemlju.
  Naša Gospo Fatimska, usavrši i posveti naše svećenstvo.
  Naša Gospo Fatimska, učini naša katolike gorljivijima.
  Naša Gospo Fatimska, vodi naše starješine i one koji su nad nama.
  Naša Gospo Fatimska, izliječi bolesne koji se uzdaju u te.
  Naša Gospo Fatimska, utješi tjeskobne koji se uzdaju u te.
  Naša Gospo Fatimska, pomozi one koji zazivaju tvoju pomoć.
  Naša Gospo Fatimska, oslobodi nas svih opasnosti.
  Naša Gospo Fatimska, pomozi nam oduprijeti se kušnjama.
  Naša Gospo Fatimska, isprosi nam sve što te ponizno molimo.
  Naša Gospo Fatimska, pomozi našim bližnjima,
  Naša Gospo Fatimska, vrati na pravi put našu zabludjelu braću.
  Naša Gospo Fatimska, vrati nam stari zanos.
  Naša Gospo Fatimska, isprosi nam oprost za naše mnogostruke grijehe i uvrede.
  Naša Gospo Fatimska, privedi cijelo čovječanstvo pred noge božanskog Djeteta.
  Naša Gospo Fatimska, isprosi mir svijetu.
  O Marijo, bez grijeha istočnog začeta, moli za nas koji se uzdamo u te.
  Bezgrješno srce Marijino, moli za nas sada i na času smrti naše. Amen.

  Pomolimo se:

  O, Gospodine vječne dobrote i milosrđa, ispuni naša srca velikim pouzdanjem u tvoju dragu Majku, koju zazivamo Kraljicom krunice i Gospom Fatimskom, i podari nam milosti koje te molimo njezinim zagovorom, duhovne i tjelesne, koje su nam potrebne. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

  Reply

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *