Bog ima jednu slabost

Tek onoga koji želi boli kada nije željen,

Onoga koji traži, boli kada ne nalazi.

Tek onoga koji hoće, boli kada njega neće,

Onoga koji ide u susret boli kada se od njega okreću.

Onoga koji želi biti blizu ranjava daljina,

Koji se želi dati svima, toga rastuži ravnodušnost.

Koji kuca, njega boli kada su vrata zaključana,

Koji dolazi i očekuje naći, toga rastuži praznina i hladno srce.

Tek onaj koji ljubi daje mogućnost da njega ne ljube i da to boli. Tek on dopušta da ga rani

Kada nije željen, kada ga neće, kada se okreću od njega, kada mu ne otvaraju, kada su daleko,

Kada je ostavljen.

Ljubav ga čini ranjivim.

A Ti nastavljaš željeti, tražiti, htjeti, dolaziti, davati se, kucati.

 Ti si taj Gospode, Ti si taj koji ljubi,

Koji voli i ne zna drugačije.

Tko bi tebe odveo na križ da nije te ljubavi?

Tko bi te mogao raniti da ne ljubiš?

A ti dopuštaš biti ranjavan jer nastavljaš voljeti,

Jer ljubiš i ne znaš drugačije.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *