XXXIII. nedjelja kroz godinu

»Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«

Mt 25, 14-30

Kako se bližimo kraju liturgijske godine, tako se i misna čitanja u svom govoru zaoštravaju. Prošle nedjelje smo slušali o mudrim i ludim djevicama, i zaključili smo da je budnost stil života jednog kršćanina.

Ove nedjelje Crkva pred nas stavlja Isusov govor o talentima. Kroz ovu prispodobu On nam progovara ne samo o važnosti korištenja talenata, nego o nečemu drugom. Ova prispodoba kao i prispodoba o mudrim djevicama, nalaze se kao završetak Isusovih govora prije njegova uhićenja, muke i smrti. Kao da osjećamo kako se stvari zaoštravaju i bližeći se Njegov kraj, prelazi na poantu, na ono bitno za svoje učenike. A što je to bitno? Ili što bi to trebalo biti bitno za život jednog vjernika? Spoznaja da ovozemaljski život nije jedini i da s njime ne završava priča. Kultura koja je stvorila razmišljanje o čovjeku kao biću koje je u središtu svega, koji može pobijediti sve prepreke na putu da dokaže ljudsku moć. Ali jedna se prepreka ne može nikako preskočiti ni zaobići. Pred njom svi zastaju i svaćaju svoju ograničenost, ali nadasve svoju konačnost. To je smrt. Saznanje da će jednoga dana doći kraj mome životu, i više je nego zastrašujuća. No baš na to Isus danas cilja. Nismo pozvani živjeti samo na ovom svijetu. Nismo stvoreni da bi u mukama i nevoljama ovoga svijeta skončali i završili to mučno putovanje. Stvoreni smo za mnogo više i ne smijemo se podcjenjivati. Pruža nam se mnogo više od ovoga svijeta. Prihvatiti Božji poziv, prihvatiti njegovo spasenjsko djelo otvara nam put za život s Njime. Svako vrijeme nosi sa sobom i jedno pitanje. Čiji si? Čija sam? Odražava li moj život vjeru u Isusa? Vide li drugi ljudi na meni da sam Isusov/Isusova? Stati pred sudište Božje neizbježan je događaj. Hoću li tada moći reći da sam se cijeli život trudio biti vjernik i kao takav živjeti? Hoće li Bog moći za mene reći:“ Valjaš, slugo dobri i vjerni!“?

I na kraju ovoga odlomka, kao da Isus prijeti onima koji se ne žele promijeniti. Mislim da je to više poziv da ne propustimo vječni život s Bogom, a prihvatimo onaj „plača i škrguta zubi.“ A talenti? Da, oni su svima od Boga dani. Probaj ih otkriti u sebi, iskoristiti na služenje braći ljudima. Ma kakav god on bio, znaj da je od Boga. Bog ti je dao neki dar, iskoristi ga. Možda su baš talenti koji ti ne cjeniš, jednosmjerna karta za vječni život s Bogom. Uf, s Bogom. Jesam li spreman za tu avanturu?

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *