IV. nedjelja kroz godinu

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.« I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Mk 1, 21-28

U evanđeoskoj sceni sveti Marko evanđelist stavlja pred naše oči dvije kategorije ljudi. Prvoj kategoriji pripadaju oni koji s velikim udivljenjem slušaju Isusove riječi. To je razumljivo jer niti jedan čovjek do tada, u Židovskoj sredini, još nije tako govorio o društvenoj pravdi, o dostojanstvu svake osobe, o sveopćoj ljubavi. Drugoj kategoriji pripada čovjek opsjednut nečistim duhom kojega su u toj mjeri zbunile Isusove riječi da je počeo nesuvislo vikati: “Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!”

Postavimo si ovo pitanje: “U kojoj kategoriji sebe prepoznajemo?” Možda će kod ovog pitanja netko već na prvu i to s negodovanjem otkloniti od sebe čak i mogućnost da bude svrstan u kategoriju opsjednutih, izjavivši da on s velikim divljenjem sluša Isusove riječi i čita Sveto pismo. Ali ako ovu kategoriju “opsjednutih” ne mislimo izravno na način da je netko doslovno opsjednut, nego na način našeg stava prema Riječi, Isusu Kristu, koji nam govori unutar liturgijskog slavlja, a znamo da njegov govor uz svu ljepotu itekako “reže” našu nutrinu suočavajući nas s istinom o nama samima i našem djelovanju.

Pokušajmo, dakle, prije nekog automatiziranog svrstavanja u bilo koju kategoriju promisliti, na temelju ove dramatične evanđeoske scene, na kakav odgovor nas, našu nutrinu izaziva susret sa Božjom riječi. Susret sa Božjom riječi u čovjeku odvija se u tri etape, ili mogli bismo reći da dotiče tri sloja našega života.

Prva etapa susreta s Evanđeljem je divljenje. Nije teško diviti se Isusovu nauku. Najveći umovi čovječanstva odavali su nepodijeljeno priznanje pred “Isusovim vjerskim genijem”, i nisu se mogli načuditi čistoj ljepoti, genijalnoj mudrosti, dubokom poznavanju čovjeka u evanđeljima. I mi se mnogo puta zadivimo Isusovu nauku, štoviše ponosni smo što smo njegovi učenici. Samo divljenje još nije vjera, i nije dovoljno da bismo bili Isusovi vjerodostojni učenici.

Druga etapa susreta s Evanđeljem jest potresenost. Božja riječ je kao dvosjekli mač: čisti, ranjava da bi dala novo srce, obrezuje kao škare vinogradara, otkriva u dubini duše postojeće čireve, djeluje poput kirurškog skalpela. Vjerodostojni susret s Božjom riječi otkriva u nama “zle duhove”, kako to u ovoj evanđeoskoj sceni čitamo. To su mržnja, oholost, neljubaznost, osvetoljubivost, sebičnost, ravnodušnost prema tuđoj muci, itd. Ove osobine i mnoge druge uznemirava u nama Božja riječ, onaj evanđeoski poziv, da je osnova svega zakona naša ljubav prema Bogu koja se očituje u ljubavi prema bližnjemu. Kada nas dakle Božja riječ, neki evanđeoski poziv potrese, tada smo stigli na drugu razinu susreta s Božjom riječi. Tada više nismo samo vanjski promatrači evanđelja, već djelatni subjekti.

Treća razina susreta s Božjom riječi je osobni susret s Isusom. Ako dopustimo da nas njegove riječi potresu, onda smo se susreli s Isusom. Tada nas više ne zanimaju samo njegove riječi, već s kafarnaumskim Židovima pitamo: “Tko je ovaj čovjek?” S ovim pitanjem započinje osobna vjera. Biti kršćanin znači da strastveno promatramo Isusov život i njegovu osobu. Sveti Marko evanđelist je zadao lekciju svojim tadašnjim čitateljima ali i nama, današnjim kršćanima. Pitanje glasi: “Tko je meni Isus Krist?” Odgovor na to pitanje osvijetlit će nam dubinu i vjerodostojnost naše vjere koja može biti ushit, potresenost i osobni susret.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *