Posljednje Isusove riječi s križa [5/7]: Ženo! Evo ti sina! Zatim reče učeniku: Evo ti majke!

U ovom korizmenom vremenu koje nam Crkva daje naš pogled se usmjeruje na raspetoga Krista. Na Bogočovjeka koji visi na križu, za nas, za naše grijehe. Na Njega koji gol visi na drvetu. Kako znamo iz evanđelja, Isus nije puno govorio s križa, svega sedam puta. I svaki puta kada je govorio, govorio je za naše spasenje, da nama preda riječ koja nas čisti i vodi pomirenju s Bogom Ocem. Gledajući i slušajući Isusa zastanimo na retku Iv 19, 26.

Tko je ovdje žena a tko učenik? Žena je Marija! Žena je majka Isusa Krista. Ona koja je na najizvrsniji način sudjelovala u dolasku Boga na ovaj svijet. Žena koja je bila sa svojim sinom od malih nogu, koja ga je rodila, dojila, nosila, hranila, odgajala itd. Ona sada stoji i pod križem. To je jedan neprekinuti kontinuitet, život te Majke je protkan njezinim sinom. Majka ima jedan poseban odnos sa svojim djetetom, a to je majčinstvo u doslovnom smislu. Majčinstvo je jedna veza koja se nikada i ničime ne može prekinuti. Dijete će jednoga dana napustiti svoj obiteljski dom da bi započelo svoju obitelj, ali, ono uvijek ima odnos majka – dijete. Majka je majka u odnosu na dijete, a dijete je dijete u odnosu na majku. Tako je i s Marijom i Isusom koji je Bog. Bog sada i uvijek ima majku. Shvatite ovo doslovno jer doslovno pišem. Kada je Isus uskrsnuo, kada su apostoli shvatili da je on Bog – Kyrios, Isus nije prestao imati majku. Želim vam pokazati vezu, vezu koja je svakome od nas jasna. Dakle, pod križem stoji MAJKA. Stoji ona koja vjeruje!

Druga osoba je „ljubljeni“ učenik. U ovome učeniku mi ne gledamo pojedinca, nego gledamo Crkvu koja još nije rođena, ali u „klici“ stoji pred Isusom. Učenik, kao i učenici još ne vjeruju u Isusa onako kako će vjerovati za tri dana kada Isus uskrsne. Ovaj učenik, ova Crkva još ne vjeruje. Isus toj Crkvi predaje Majku. Isus toj Crkvi ostavlja oporuku, svoju oporuku kako kaže papa Franjo. Njoj daje Ženu koja vjeruje, koja stoji tužna i uplakana pod križem, ali opet puna vjere i nade. Crkva dobiva oporuku! Ta oporuka je putokaz koji je Isus ostavio svojoj Crkvi, da ima majku i kada joj je najteže, da ima nekoga tko će biti svjetionik na nemirnome moru.

Stoga i mi imamo poziv od Isusa. Poziv da prihvatimo njegovu Majku koja je po milosti postala i naša majka. Zemaljske majke mogu iznevjeriti, ali ova majka nikada neće iznevjeriti. Pa i u ovome vremenu u kojemu se nalazimo, s ovim poticajem, zagrlimo svojom molitvom Mariju. Ne boj se. Majka neće zatajiti. Majka koja stoji pod križem i gleda sina svoga u njemu gleda i svakoga od nas, jer mi smo jedno s Kristom, mi smo njegovi udovi, mi smo Crkva koja je ucijepljena u Boga.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *