IX. nedjelja kroz godinu

Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: »Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?« Isus im odgovori: »Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?« I govoraše im: »Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!« Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: »Stani na sredinu!« A njima će: »Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?« No oni su šutjeli. A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: »Ispruži ruku!« On ispruži – i ruka mu zdrava! Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.

Mk 2, 23 – 3, 6

               Koliko je Božja riječ i danas aktualna svjedoči nam ovaj odlomak iz Markova evanđelja. Pitanje subote u židovstvu ili nedjelje u kršćanstvu uvijek je otvoreno pitanje i mjesto na kojem se sudaraju mnoga različita razmišljanja. Pitanje je ovo i rada nedjeljom koje u našem društvu s vremena na vrijeme „uzburka duhove“. No što se nalazi u srži toga problema? Možemo reći da se odgovor na ovo pitanje može naći u ovom odlomku evanđelja. Samo Isusovo djelovanje pokazuje nam koliko je važan taj „dan počinka“. Kako sam Isus govori nije čovjek stvoren radi toga dan, nego je taj dan stvoren radi čovjeka sama. U toj izjavi primjećujemo koliko je čovjek vrijedan u Isusovim tj. Božjim očima. Na još jednom primjeru – čovjeka usahle ruke – vidimo što je na Isusovoj ljestvici vrijednosti važnije. Trenutak kada on stoji na raskrižju gdje se križaju židovski vjerski propisi i činjenje dobra tj. čovjek sam. Ovo je poticaj i svima nama, ne možemo biti ljudi koji će izvršavati sve sitne zakone i propise, a zanemarivati samoga čovjeka. Smatram da je takva nit vodilja duboko protivna Bogu i njegovu zakonu ljubavi, po kojem ljubi sva stvorenja, a napose ljude. Ovo je i prilika da se distanciramo od ustaljenih načina razmišljanja kao što su mišljenja ovih farizeja. Nemojmo kao oni stavljati Bogu naša pravila i naše logike, kako bi On trebao djelovati i kada. Budemo li tako radili shvatit ćemo da naša logika nije i Božja logika.

               Dragi čitatelju, danas je taj „dan počinka“, dan posvećen Bogu. Iskoristi ga kao priliku da se kratko susretneš s Bogom, a osobito u svetoj misi. I kako Bog nije u sebi samome zatvoren nego je Trojstvo, nemoj ni ti biti „konzerva“ . Neka ti ovaj dan bude prilika za susret s tvojim najbližima i vrijeme odmora od tjednih dužnosti. Zahvali Bogu na današnjem lijepom danu i posvjesti si da je „subota stvorena za tebe“.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *