XVII. nedjelja kroz godinu

Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: »Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.« On im reče: »Kad molite, govorite: Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan! I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem! I ne uvedi nas u napast!« I reče im: »Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ’Prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!’ A onaj mu iznutra odgovori: ’Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem…’ Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti. I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se. A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!«

Lk 11,1-13

Tema današnjeg evanđelja je molitva. Zašto moliti? Kako moliti? Što moliti? Odgovore na dotična pitanja daje nam Isus u današnjem evanđeoskom odlomku. Zadržao bih se na posljednjem: što moliti? Kaže Isus da će Otac obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu. Čini mi se kao dobra prilika da preispitamo kako izgledaju naše molitve. Molimo li za Duha Svetoga? Što uopće znači imati Duha Svetoga u sebi?

Sveti Franjo ostavio je u Pravilu Franjevačkog Reda da braća iznad svega čeznu za tim da posjeduju Duha Svetoga i njegovo sveto djelovanje. Kroz život naići će razne poteškoće. Možda imamo neke svoje sheme po kojima rješavamo probleme, no ubrzo se pokaže da dolaze situacije kada ni te naše sheme više ne pomažu. Što onda? Kako znati naći pravi balans između molitve i djelovanja? Kako znati kada šutjeti a kada opomenuti? Kako znati kada reagirati a kada se mirno povući? Ne postoji shema za ovo, osim jedne: težiti iznad svega posjedovati Duha Svetoga. Onaj koji je otvoren Duhu Svetom znati će u svakom času kako postupiti u navedenim situacijama.

Na nama je da kreposno živimo, da dajemo u svom srcu svaki dan prostora Duhu Svetom a onda ćemo u datim situacijama znati razlučiti što učiniti – ne svojom pameću već upravo tom otvorenošću Duhu Svetom. Nećemo to govoriti mi nego Duh Sveti u nama. Nećemo to djelovati mi nego Duh Sveti u nama.

Ne zaboravimo da velike milosti dolaze po molitvi, kako kaže sv Terezija Avilska, s čijim riječima zaključujem: “Jedino kažem da su vrata za ove tako velike milosti koje je meni udijelio Gospodin molitva. Jesu li zatvorena, ne znam kako će ih udjeljivati, jer, makar i bude htio ući kako bi se naslađivao s nekom dušom i pružio joj nasladu, nema kuda, jer je hoće samu, čistu i željnu da to primi. Ako mu postavimo puno zapreka i ne učinimo ništa da se otklone, kako će doći do nas? A hoćemo da nam Bog udjeljuje velike milosti!”

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *