XIX. nedjelja kroz godinu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo. Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti. »Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima! A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«

Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?« Reče Gospodin: »Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. No rekne li taj sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan koji mu se ne nada i u čas koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima. I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.«

Lk 12,32-48

Nakon završetka ovozemaljskog života svatko od nas će stati pred Božji sud. To je istina za sve ljude, bili oni vjernici, ateisti ili pak nešto treće. Svatko će stati pred Gospodina. Današnje evanđelje nam govori kako taj sud neće biti jednak za sve. Isus kaže: “Kome je mnogo dano, od njega će se mnogo iskati”. Tim riječima nam odaje poneki detalj o naravi tog suda. Neće biti isto biskupu, svećeniku i laiku. Isto tako, neće biti jednaki kriteriji za krštenoga i nekrštenoga, za onoga koji je imao prilike upoznati Isusa te onoga koji nije. Svakome će se suditi prema onome koliko je primio za života od Krista.

Tako ovo evanđelje uistinu može pobuditi svojevrsni strah, međutim i strah može biti znak zrelosti. Zapravo, strah možemo podijeliti u dvije skupine – u onaj koji dolazi od đavla i u onaj koji dolazi od Boga. Kako ih razlikovati? Po plodovima koje proizvode u čovjeku. Strah koji dolazi od đavla donosi očaj, tjeskobu, koči čovjeka da ima strah od bilo kakvog djelovanja. Strah koji dolazi od Boga prepozna se po tome što nasuprot prethodnome potiče čovjeka na djelovanje, na kreposniji život, na božanske stvari, na dobro.

Možda je stoga ova nedjelja dobra prigoda moliti Gospodina za dar Duha Svetoga – strah Božji koji zgodno opisuje Psalam 147: “Mili su Jahvi oni koji se njega boje, koji se uzdaju u dobrotu njegovu”. Dar straha Božjega daje čovjeku da poštiva svetost Božju, da spozna duboku zloću grijeha te tako izbjegava činiti ono što bi moglo uvrijediti Boga. Zapravo dar straha Božjega oslobađa čovjeka od svih ostalih strahova jer mu je ovo jedini strah – da ne počini grijeh.

Gospodin nas poziva ove nedjelje na budnost, na spremnost. Opasani bokovi i upaljene svjetiljke slika su osobe koja je uvijek sprema za akciju za Gospodina. Svaki dan možemo birati – hoćemo li brinuti za ono što nam je Gospodin povjerio ili zanemariti tu brigu. Isus jasno kaže da neće biti jednaki ishod za oba izbora. Možda je baš ovo ljetno vrijeme najpogodnije za današnje Isusove riječi budući da smo tijekom ljeta skloni odmarati i od Gospodina što nikako nije poželjno.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *