VI. vazmena nedjelja

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«

 Iv 15, 9-17
 
Gospodine Isuse Kriste, pokazao si mi put prave vjere koja određuje moj život. To je put svakodnevne djelatne i uslužne ljubavi prema bližnjemu. Na ovome putu, nepoznat a ipak spoznat, susrećem tebe. Svjetlo života, vodi me ovom stazom. Daj da njome strpljivo idem, stalno naprijed, uvijek iznova. Daj mi neshvatljive snage da prionem uz čovjeka, da u daru dadnem sama sebe. Tada ćeš mi se i sam približiti u nepojmljivom jedinstvu s onima koji primaju moju ljubav – u bližnjemu: Ti si onaj koji možeš prihvatiti sav čovječji život i ujedno ostati onaj u kome život predan Bogu ne prestaje biti ljubav prema čovjeku. Vjera moja u te još je na putu, pa zato s čovjekom iz evanđelja kažem: >>Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.<< Vodi me svojim putom, ti koji si put k bližnjemu, neznani traženi brat i u tome Bog. Sada i uvijek. Amen.  
Karl Rahner
 
 
 

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *