Kako postati franjevac

Kako postati franjevac?

Za prepoznavanje duhovnoga poziva potrebno je ostvariti prve kontakte s osobama koje žive dotičnu karizmu u Crkvi koju bi i ti možda želio živjeti ili ti se bar čini da je to Božji put za tebe.

U našoj Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda praksa je da se ostvaruju susreti s braćom franjevcima i kroz prve razgovore se pokušava mladima pomoći i usmjeravati ih na daljnji put duhovnoga poziva.

Kao osobiti početak treba se javiti na razgovor u fra Tomislavu Faletaru koji vrši službu provincijskog promicatelja duhovnih zvanja. Na neki način on je zadužen za ostvarivanje prvih kontakata i početnog povezivanja s mladićima koji se jave u bilo koji samostan ove Provincije sa željom da ostvare svoj duhovni poziv.

Potrebno je vrijeme prepoznavanja, pratnje i molitve kako bi se ono što mladi osjećaju na neki način pomalo i ostvarivalo i sazrijevalo u njihovim životima. Stoga se preporučuje da se kroz jedno vrijeme ostvaruju kontakti prije samoga ulaska u franjevački postulat koji se nalazi u Samoboru.

Nakon vremena razlučivanja i donesene odluke…

Kandidati sa završenom osnovnom školom koji se upisuju u klasičnu gimnaziju i kandidati s položenom maturom ili završenom srednjom školom:

Nakon upoznavanja sa zajednicom nastupa jednogodišnje razdoblje postulata. Razdoblje novicijata koji traje godinu dana vrijeme je osobne duhovne izobrazbe dok se kandidat u razdoblju juniorata (traje 6 godina) kroz studij priprema za svoj duhovni poziv. Polaganjem svečanih zavjeta u Franjevačkom redu pojedinac se veže za zajednicu, a zajednica za pojedinca.

Oni koji teže svećeničkom pozivu studiraju teologiju, a oni kandidati koji ne žele postati svećenici imaju mogućnost da se dalje školuju u željenom zanimanju. Naše zajednice nude najrazličitije mogućnosti kako živjeti kao franjevac (sakristan, krojač, vratar, kuhar, njegovatelj u bolnici, stolar, vrtlar, rad s beskućnicima…). A onaj koji želi služiti kao franjevac u misijama dobiva prije toga potrebnu izobrazbu.

Tko o životu franjevaca želi saznati nešto više, može se javiti u Franjevački provincijalat u Zagrebu, Kaptol 9 ili u jedan od naših franjevačkih samostana u Hrvatskoj. Prijave za postulaturu traju do 1. srpnja.

  fra Tomislav Faletar

E-mail:   franjevci.jastrebarsko@gmail.com

  Potočna 4, 35404 Cernik, Hrvatska

  (035) 369 043