Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 7.2.2017.:

| |

Na Skupštini je bilo 30-etak braće i sestara, te duhovni asistent fra Marijan Opitz.
Skupština je počelo uvodnom molitvom.

•    Data je informacija o izvršenim posjetima nemočnima i planu posjeta za slijedeće razdoblje.
•    Na Skupštini je prezentiran prijedlog sa Vijeća FSR-a o  povečanju godišnjeg doprinosa za više razine sa 40kn na 50kn. Povećanje od 10 kn bi išlo u našu blagajnu za potrebe pokrivanja naših troškova (kapituli, seminari za učitelje formacije, pomoć potrebitima, pokrivanje troškova doprinosa za više razine za one koji ne mogu dati doprinos,....). Na Vijeću i na Skupštini nije bilo primjedbi na taj prijedlog, pa se smatra da je prihvaćen.
•    Sestre Andreja Femec i Marijana Kresonja su održale predavanje na temu Sveti Franjo – Molitva pred raspetim:

Svevišnji, slavni Bože,
Prosvjetli tamu moga srca
I podaj mi ispravnu vjeru,
sigurno ufanje i savršenu ljubav,
Smisao i spoznaju,
O Gospodine,
Da izvršim tvoju svetu
I istinsku volju.

Među molitvama koje su nam ostale od sv. Franje ova molitva nastala je u siječnju 1206. godine kada je sv. Franjo tragao za voljom Božjom. Pobožno se molio da vječni i istiniti Bog ravna njegov put i da nauči izvršavati njegovu volju. Poziv je to za sve nas da se preispitamo koliko mi sami dozvolimo Gospodinu da ravna naše putove i izvršavamo njegovu volju. Da li se naša volja očituje u provođenje zapravo njegove volje ali na „naš“ način onako kao mi smatramo da treba biti.
Otvara mnoga pitanja da li smo mi kao vjernici svjesni svega što je Isus pretrpio za nas kad je uzeo sve grijehe svijeta da bismo bili spašeni, odražava li se u našim očima pogled kakav je imao sveti Franjo, da bez obzira na težinu križa u svakodnevnom životu gledamo ga kao Kralja kraljeva, pobjednika nad grijehom i smrću , onog koji stoji uspravan.
Svevišnji slavni Bože gledam te raspetog i pitam se što ja mogu učiniti za tebe, kuda me šalješ Gospodine.
Sveti Franjo posebno naglašava „ispravnu“ vjeru, „sigurno“ ufanje i „savršenu“ ljubav, „smisao i spoznaju“. Bogoslovne kreposti koje su temelj kršćanskog života, neophodne za svakog tko želi slijediti Krista.
Osluškujmo uvijek što nam Isus želi reći, pozvani smo neumorno ga slijediti u svakodnevnom životu i bez prestanka mu zahvaljivati na svemu. Čekajući njegov odogovr baš poput sv. Franje, moleći pred križem, u šutnji.
•    Poslije izlaganja smo imali rad u grupama, vezano za temu predavanja.
•    Na kraju je priređena zakuska od onih koji su imali taj mjesec rođendan.

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 10.1.2017.:

| |

Na skupštini je prisustvovao 18 braće i sestara, te duhovni asistent fra Marijan Opitz.

•    Skupština je počela uvodnom molitvom.
•    Dana je informacija o nastupu pjevačkog zbora FSR-a, koji je uspješno nastupio poslije Božića, na nastupu u gradu sa prigodnim  

     božićnim pjesmama.

•    Sugerirano je da se pozove bližnjega na ručak, da osjeti toplinu doma i otvoreno franjevačko srce.
•    Zahvaljeno je svima koji su dali financijski doprinos za potrebite u 2016.
•    Na početku svake godine se počinje skupljati godišnji doprinos za više razine FSR-a, a ta financijska sredstva se koriste za širenje Božje

riječi i franjevačke duhovnosti, onima u svijetu koje treba dotaknuti svjetlo Spasitelja.

•    Sestre Vesna Bunić i Margareta Gmajnić su održale predavanje na temu Uvod u molitve sv.Franje:

o    Spisi sv.Franje dijele se na Hvale i molitve, Pisma i Pravila i opomene. Zašto uopće Franjo piše?! Piše Pravila kako bi braća

imala pisanu normu za život u bratstvu, a ujedno neophodna za dobivanje potvrde reda od Crkve. Nadalje piše Pisma, jer mu se pisana riječ čini korisnim i često neophodnim instrumentom za naviještanje Riječi i za vezu sa braćom. Znamo za brižljivu suzdržanost kojom je Franjo uvijek čuvao 'tajne' svoga razmatranja: Blago sluzi koji tajne Gospodnje pohranjuje u svom srcu (Opom 28, 3), no on to mijenja pod utjecajem Isusovih riječi : Riječi koje si mi dao njima predadoh (Iv 17, 8). Franjo spoznaje da svaka molitva koja postaje riječ (pisana ili izgovorena) jest zapravo Dobro koje dolazi od Gospodina i koje treba podijeliti s braćom. Tako 'pisati' za Franju znači staviti u pokret spasiteljsku snagu Riječi. Raspoređujući kronološki Spise sv. Franje, otkriva se da je i prvi i zadnji njihov spis molitva. Prva je Molitva pred Raspetim (1206.), iz vremena kada je Franjo u potrazi za Božjim putom, a zadnja je Pjesma brata Sunca (1226.) kojoj je dodao zadnju strofu o 'sestri našoj tjelesnoj Smrti'. Franjo je postao molitva, tako sveca snažno  definira Toma Čelanski. Nije se samo činilo kao da svim svojim bićem moli, nego kao da se sav pretvorio u molitvu. Tako je njegova duša od gorljivosti kipjela i bila izoštrena, posvema se rastopila i već je boravila u najvišim krajevima kraljevstva nebeskoga (2 Čel 95). Kolike je noći probdio moleći u šumama preplavljen divnom slatkoćom, uzbuđenjem prepunim osjećaja, sa najsvečanijim oduševljenjem! Mnogo puta su ga braća našla kako je bio uzdignut iznad zemlje ili je bio okružen svjetlom ili je pak bio licem okrenut prema zemlji, raširenih ruku u obliku križa. Ni disanjem ni pokretima nije pokazivao da je živ (2 Čel 178). Molitve sv.Franje nam najviše od svih ostalih Spisa otkrivaju njegovu svetost, pobožnost i pokazuju njegovu duhovnost; način kako staje pred Boga, kako ga hvali, kako mu zahvaljuje, kako ga blagoslivlja. Njegov primjer, kao predanog molitelja neka nam bude nadahnuće i poticaj za rast u ljubavi prema milosrdnom Gospodinu.

•    Poslije izlaganja smo imali rad u grupama, vezano za temu predavanja.

Kratko izvješće sa područnog kapitula FSR-a 11.-12.11.2016.- Kuća susreta-Tabor, Samobor:

| |

Kratko izvješće sa područnog kapitula FSR-a  11.-12.11.2016.- Kuća susreta-Tabor, Samobor:
Od 33 mjesna bratstva na kapitulu je učestvovalo 29 bratstava. Obzirom da je sestra Branka Černugelj postala nacionalna ministra, njezino mjesto  područnog ministra je preuzeo doministar brat Zdenko Viljevac. Kapitulu su prisustvovali  područni duhovni asistenti: fra Zvonimir Brusač, fra Ivan Markanović i fra Marin Grbešić. Evo nekih od najvažnijih rasprava i zaključaka sa kapitula:

•    Godišnji doprinos za više razine trebali bi podmirivati zavjetovani članovi (trajno i privremeno)
•    Fra I.Markanović je dao osnovne smjernice Papine pobudnice 'Radost ljubavi', koja je rezultat biskupske sinode o obitelji:

o    Brak je veza muškarca i žene i predstavlja Božji dar, kao radost zajedničkog življenja u kojem prevladavaju strpljivost, ljubaznost, opraštanje i radost
o    Ljubav postaje plodna, a majka ne može imati pravo u odluci o životu ili smrti djeteta, osim u nekim specijalnim slučajevima
o    Odgoj djece je najozbiljnija obaveza roditelja, da kroz odgovornu slobodu odlučuju o njihovom odgoju
o    Bračna i obiteljska duhovnost se očituje u zajedničkoj molitvi, kao obiteljska crkva

•    Predstavljena je dugonajavljivana 'plava knjiga', vodić za učitelje formacije, a koja pokriva vrijeme uvođenja i početne formacije FSR-a
•    U radu po skupinama dotaknuti su problemi života u mjesnim bratstvima:

o    U vremenu uvođenja bi uvid i koordinaciju trebali ostvariti, učitelj formacije, duhovni asistent i vijeće bratstva
o    Prema neaktivnim članovima bratstava treba postupati krajnje oprezno, sa ljubavlju i razumijevanjem. Treba vidjeti nije li problem apstinencije nekih članova, neproduhovljeno vodstvo bratstava. U dosta bratstava za svoje neaktivne članove i za one koji ne mogu dati godišnji doprinos, daju doprinos aktivni članovi, nadahnuti milosrđem. Također, pozitivni primjeri govore da se za takove članove redovito moli, izražavajući na taj način ljubav, opraštanje i milosrđe. Krajnja mjera prema neaktivnim članovima može se primjeniti privremena suspenzija ili konačno rješenje, što je regulirano članovima 56., 57., 58., 60. iz Pravila i generalnih konstitucija FSR-a.

•    Privremeni zavjeti mogu trajati 3 godine sa mogućnosti 2 puta obnavljanja zavjeta

Na kapitulu su naše bratstvo predstavljali Marko Bunić i Neven Magdić.

Zbor FSR-a

| |

Gospodine, cijelu godinu smo sa Tobom, a Ti svjedočiš da te pokušavamo slijediti. U ovo vrijeme kada slavimo Tvoje zemaljsko rođenje i utjelovljenje,  posebno Te nosimo u srcu i snažno osjećamo svečanost ovih blagdanskih dana. Radost koju mi franjevci pripadnici FSR-a nosimo u srcu, ove smo godine željeli podijeliti sa našim sugrađanima. Tako smo formirali zbor FSR-a, da bi učestvovali na manifestaciji Koprivnička bajka, koju je organizirao Grad Koprivnica. U kratko vrijeme smo uvježbali šest uglavnom božičnih pjesama. Nastupom u Gradskom parku 28.12.2016. nas 15-estak smo završili  blagoslovljeno zajedništvo, družeći se uz malog Isusa. Naglasak je bio da našu radost prenesemo našim slušateljima, poručujući im da slavimo rođenje našeg spasitelja i otkupitelja. Hvala Gospodinu što nas je okupio i nadahnuo, također hvala svima na spremnosti da ostvarimo slavljenje Gospodina kroz pjesmu, svjedočeći u javnosti našu vjeru.

Regionalni susret FSR-a zagrebačkog područja u Varaždinu

| |

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a  8.11.2016.:
Na skupštini je prisustvovao 21 brat i sestra, te duhovni asistent fra Marijan Opitz.
•    Skupština je počela uvodnom molitvom i pjesmom Hvaljen budi.
•    Brat Marko Bunić nam je održao predavanje na temu Odgovornost za življenje u bratstvu:

o     Kako bismo bolje razumjeli odgovornost življenja u bratstvu potrebno je objasniti što znači bratstvo. Ps 132:' Gle, kako je dobro i kako je milo kao braća zajedno živjeti', najbolje nam opisuje kako je življenje u bratstvu, to je nešto lijepo, milo i uzvišeno. Danas postoje različite duhovnosti koje Duh Sveti potiče na življenje u bratstvu, pa tako postoje: benediktinci, dominikanci, isusovci…. Svi oni žive bratstvo na sebi svojstven način. Za nas franjevce to je vrednota koja proizlazi iz poniznosti i malenosti. Dva su dara Božja koja ocrtavaju naš život u bratstvu, to je služenje Evanđelju i braći darovanih od Gospodina. Franjo je slijedio zapovijed ljubavi. Ljubav u Boga potiče moju ljubav u čovjeka. Pjesma stvorova nam najbolje pokazuje koliko je sveti Franjo sve ljubio i u svemu vidio braću i sestre. Sveti Franjo uvodi neke radikalne stvari, a to je: uzajamnost u službi, bratsko služenje i međusobnu poslušnost. Sve nas to potiče da radi ljubavi prema našem nebeskom Ocu, ljubimo svoju braću i sestre. Potrebno je nositi breme jedni drugih služeći u odricanju i poniznosti. Brat nije objekt nad kojim moram dominirati, već je potrebno biti spreman brata nositi kao teret, u poniznosti i bratskom služenju. Zajedništvo se ostvaruje jedino u podnošenju jednih prema drugim. Po sv. Franji, bratsko služenje je služenje pod svaku cijenu u poslušnosti, uzajamnom trpljenju i poniznosti.

•    Poslije izlaganja imali smo rad u grupama, a jedna grupa je molila krunicu za sve pokojne iz FSR-a.
•    Najavljeno je godišnje klanjanje u našoj župi, koje će se održati 16.11.16. FSR ima klanjanje od 13 do 14 h.
•    Mjesečno klanjanje koje priprema FSR, održat će se 23.11.16.
•    Na svetu Elizabetu 17.11.16. daju se privremeni zavjeti za FSR.
•    Novčani prilog se sakupljao za sestru, koja ima tešku zdravstvenu i financijsku situaciju

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 6.12.2016.:

| |

Na skupštini je prisustvovao 18 braće i sestara, te duhovni asistent fra Marijan Opitz.

•    Skupština je počela uvodnom molitvom
•    Navedeni su posjeti bolesnima i nemoćnima, te su planirani budući posjeti
•    Potrebni je angažman oko tekstova za božićne čestitke drugim bratstvima
•    Dana je inicijativa za osnivanje pjevačkog zbora FSR-a, koji bi nastupao poslije Božića, na nastupu u gradu sa prigodnim

božićnim pjesmama. Dogovoreno je regrutiranje u zbor i prvi sastanak zbora poslije sv.mise 12.12.16.

•    Brat Dejan Dinić nam je održao predavanje na temu KristFranjina ocentričnost :

Najveća zapovijed Mt 22,35-40:35a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: 36"Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?" 37A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. 38To je najveća i prva zapovijed. 39Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. 40O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."

Oporuka našeg svetog oca Franje započinje riječima: “Ovako je Gospodin dao meni, bratu Franji, da počnem činiti pokoru. Isti je izraz ponovio sedam puta: “I Gospodin sam dovede me; Gospodin mi je objavio; .... Franjina je duhovnost u bitnom označena promatranjem Isusa Krista i njegove ljubavi prema nama. Ne možemo reći da poznajemo sv. Franju, ako ne znamo što je Isus za njega značio, kako je on o njemu razmišljao, kako mu se molio. Cijeli je Franjin život bio obilježen djelima i porukom Kristovom. Sv. Bonaventura je ovako pokušao sažeti značenje Krista u Franjinom životu: »Isus Krist raspeti je neprestano poput stručka smirne boravio na njegovu srcu. Po izvanrednom se žaru ljubavi želio u njega posvema preoblikovati.... Silan ga je osjećaj tako unosio u Krista, ali je i Ljubljeni isto tako uzvraćao njemu povjerljivom ljubavlju te se činilo kao da je sluga Božji pred sobom neprestano osjećao nazočnost samog Spasitelja.«
Ako želimo upoznati sv. Franju i upoznati Krista po njegovu primjeru, moramo se potpuno usmjeriti Kristu kao što je to učinio i on. Središnje mjesto koje Franjo daje Kristu u svome ponašanju, u svakome svom djelu i misli, čini njegovu duhovnost izrazito kristocentričnom. I za kraj o sv. Franji njegova molitva:” »Molim te, Gospodine, da umrem iz ljubavi prema tvojoj ljubavi kao što si se ti udostojao umrijeti iz ljubavi prema mojoj ljubavi.«

•    Poslije izlaganja imali smo rad u grupama, vezano za temu predavanja
•    Novčani prilog se sakupljao za potrebite, koji imaju tešku financijsku situaciju

Hodočašće i susret sa susjednim bratstvom FSR-a Molve

| |

Dana 23. listopada 2016., dvadesetak članova koprivničkog bratstva FSR-a, hodočastilo je u Molve gdje je ujedno bio zadnji dan velike devetnice Božanskom Milosrđu, koju su u Molvama molili, tijekom izvanredne godine milosrđa.  Nakon mise i klanjanja, uslijedio je susret sa sestrama molvarskog bratstva FSR-a, koji je prošao u radosti i pjesmi.