Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

DOGAĐANJA U ŽUPI

VRIJEME DOŠAŠĆA

Hitova: 1033
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
Slikovni rezultat za došašće 2016 Vremenom Došašća ili Adventa u Katoličkoj Crkvi započinjemo novu crkvenu - liturgijsku godinu i neposrednu pripravu za svetkovinu rođenja Gospodinova - Božić. Gospodinovo rođenje i blagdani koji slijede (sv. Tri kralja, Isusovo krštenje, Prikazanje u hramu ili Svijećnica) prilika su za produbljenje naše vjere. Radost o rođenju djeteta označuje radost novom životu i treba nas simbolički potaknuti na radost nad našim vlastitim životom. Simbolika rođenja i početka novog života utkana je u tijek crkvene godine.
Događaji koji se redaju kroz crkvenu godinu ne znače samo spomen prošlih Božjih djela u povijesti spasenja (o čemu nas izvješćuju zapisi u Svetom pismu) i susret s galerijom svetaca, već imaju značenje aktualizacije Božjih poruka za sadašnji trenutak. Na veća se slavlja pripremamo posebnim "pripravnim" vremenima. Došašćem za Božić, Korizmom za Uskrs. Uz vanjske i materijalne pripreme za crkvene blagdane potrebna je i duhovna priprava u obliku produbljene molitve i duhovnog produbljenja kao što je sakrament pomirenja ili ispovijedi, posta i pokore, zauzetosti oko dobrih djela ili davanja milostinje za potrebne. Vrijeme duhovne priprave za Božić započinjemo slavljenjem prve nedjelje došašća koja ove godine pada na 27. studenog i zaključujemo tu pripravu na Badnjak, 24. prosinca. Već uoči prve nedjelje došašća, u subotu blagoslovit ćemo veliki adventski vijenac u našem parku. Za razliku od korizme, koja je priprava za proslavu Uskrsa i traje 40 dana, vrijeme došašća nije određeno točnim brojem dana. To je vrijeme iščekivanja koje nas otvara za obilnije djelovanje milosti. To vrijeme iščekivanja novoga života za mnoge je kršćane vrijeme osobnog traženja i solidarnosti s bližnjima i to posebno s onima koji su u potrebi.