VJERONAUK U ŠKOLI

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Najezdom bezbožne komunističke diktature katolički vjeronauk je po završetku II. svjetskoga rata izbačen iz hrvatskih javnih škola premda je od početka školstva na našim prostorima poučavanje o Bogu i vjeri bilo sastavni dio školskoga sadržaja. Opredjeljenjem za demokratski model brige za opće dobro, građani Republike Hrvatske su na prvim slobodnim izborima 1990. godine izabrali život slobodnih ljudi koji prihvaćaju svoje dužnosti i ostvaruju svoja prava. Jedno od tih prava, pravo na slobodu vjeroispovijesti te na javno iskazivanje vlastitoga mišljenja i vjerskog opredjeljenja, omogućeno je građanima Republike Hrvatske uklapanjem konfesionalnog modela vjeronauka u javne škole koji je ponovno uveden školske godine 1991/92. kao izborni predmet.


Katolička Crkva je, prepoznajući u školskom vjeronauku obvezu služenja konkretnom čovjeku i društvu, s odgovornom radošću prihvatila mogućnost i ozbiljno prionula usustavljenju konfesionalnoga katoličkoga vjeronauka. Danas, nakon dvadeset pet godina ponovne prisutnosti konfesionalnoga katoličkog vjeronauka u hrvatskim javnim školama, sa zadovoljstvom možemo, puni zahvalnosti prema Bogu i ponosa pred ljudima, zaključiti kako je Crkva dostojno iskoristila svoje poslanje.
Unatoč svim predrasudama i zlonamjer¬nim podmetanjima, na početku svake školske godine građani Republike Hrvatske svjedoče svoju suglasnost s prisutnošću modela konfesionalnoga vjeronauka u školama. Tako svake školske godine više od 90% učenika u osnovnim školama pohađa konfesionalni katolički vjeronauk, a u srednjim školama oko 80% učenika.
Roditelji i učenici su prepoznali da se u svakoj pojedinoj učionici, u svakoj školi i u svakom dijelu Republike Hrvatske u praksi provodi ono što je izabrano kao oblik služenja Katoličke Crkve konkretnom čovjeku i društvu. Prepoznaje se tako da je glavna svrha prisutnosti konfesionalnoga katoličkog vjeronauka u hrvatskim školama sustavno i što cjelovitije, dijaloški i ekumenski vrlo otvoreno, upoznati na informativno-spoznajnoj i na doživljajno-djelatnoj razini osobu i Radosnu vijest Isusa koji je Krist.
Konfesionalni katolički vjeronauk, u osnovnoj školi i u srednjim školama, svima onima koji ga pohađaju želi, primjenjujući suvremene standarde odgoja i obrazovanja, vjerodostojnošću podataka i iskaza, ukazati na dostojanstvo ljudske osobe, potaknuti na poštivanje prava svakoga čovjeka, posebno onih koji su slabiji i nezaštićeniji, pokazati načine izbora i življenja pravih vrijednosti te, ponosni na pripadnost hrvatskom narodu i Katoličkoj Crkvi, buditi svijest pripadnosti tradiciji usmjerenoj ka budućnosti i spašavati lažnog kozmopolitizma i relativiziranja specifičnosti, a istodobno oslobađati pogubne isključivosti i odgajati za dijaloški suživot.
Ipak, nikada se ne smije smetnuti s uma da je za potpuni vjerski odgoj, osim konfesionalnog katoličkog vjeronauka u javnim školama i vjerskog odgoja u javnim predškolskim ustanovama, za cjeloviti kršćanski život nužna, jednako sustavna i cjelovita župna kateheza koja prati ritam liturgijske godine.
Opredjeljenje za konfesionalni katolički vjeronauk je opredjeljenje za budućnost civilizacije ljubavi i pretvaranje ovog prostora i vremena, jedinoga koji nam je darovan, u mjesto na kojem je blagoslovljeno biti.