Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

FSR (OFS)

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 3. 4. 2018.

Hitova: 650
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 


Skupštini je prisustvovalo 20-estak braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Nakon uvodne molitve, pjesmom Glory, glory aleluja započeli smo naše druženje. Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (11.4. - FSR priprema klanjanje, 14.4. - Zelena čistka, čišćenje divljih odlagališta otpada, 14.4. - poslije večernje mise susret Frame i FSR-a, 28.4. - u Zagrebu na sv.Duhu nacionalni susret obitelji Frame i FSR-a, 5.5. - područno hodočašće FSR-a u Molve). Sestra Marija Dinić održala je predavanje na temu Izazov majčinstva:


• Bog koji je stvoritelj svega, izvor je majčinstva. Svako dijete ima svoje mjesto u Božjem srcu od vječnosti i u trenutku začeća ostvaruje se Stvoriteljev vječni san. U svom naumu, Božjem  planu,  neizmjerna Božja ljubav stvara novi život. Poput glinenih posuda oblikuje ženu - majku da bi i sama postala posuda za novi život. Savez žene i života je preduvjet majčinstva, a novi život je Božji dar. Žena sama, nije nositeljica života, jer joj je za stvaranje života potreban suprug i Bog. Žena novi život – nosi u sebi , prolazi kroz nju i dolazi na svijet. Dijete je ponajprije Božje, a majka kao sustvarateljica dobije ga na povjerenje, čuvanje, skrb i odgoj. Savez žene nerotkinje i života ostvaruje se prihvaćanjem križa neplodnosti i služenje životu na druge načine: posvojenjem, udomljivanjem, volontiranjem u domovima s djecom. Majčinstvo se živi, a život nosi sa sobom nebrojene i neslućene mogućnosti, ali i izazove i žrtve. U odgoju djeteta potrebno je surađivati s Bogom, kao izvorom snage, zahvaljujući mu na svim radostima i teškoćama tijekom odgoja. Odgoj je briga i strepnja, hoćemo li uspješno odgovoriti na Božji poziv, pa je potrebna pomoć u užoj i široj obitelji, kao i s drugim majkama, sakupljajući hrabrost  i upotpunjujući se. Sveto pismo, Iz 49,1 hrabri nas i govori o našem stvaranju kao Božjem naumu. Otac i majka pružaju ograničenu ljubav, a Bog ljubi božanskom bezuvjetnom ljubavlju. Majčinstvo daje ženi novu dimenziju života, novo gledanje i poimanje života. Mijenjaju se pogledi na život i javlja se nesebičnost i požrtvovanje, pa se može reći da se mijenjaju životni prioriteti. Teško možemo izmjeriti ljubav prema djeci, no kakva je tek Božja ljubav! U dlanove sam te svoje urezao.... Bogu je stalo do mene. Nikad me ne zaboravlja. Enciklika Ivana Pavla II govori o ženi kao nositeljici i promicateljici života: Poštuj život, svaki ljudski život, brani ga, voli ga i služi mu! Bog ženi po poslanju majčinstva daje veliko povjerenje. To je skrb oko rasta i razvoja djeteta. Ta stvaralačka moć dana od Boga, najbolje se ostvaruje u suradnji s njegovom Riječju koju on strpljivo sije u njeno srce. Majka je pozvana imati vremena, pozornosti, ljubavi prema Božjoj Riječi, prihvatiti je, te čuvati i oploditi je u svom životu.
Majka je stvorena da rod donosi, tako sve dublje spoznaje Boga i živi život. Majka treba učiniti sve što je u njenoj moći da sačuva Riječ u svom srcu, a da u vrijeme kušnje ne otpadne od Riječi ili da joj brige, bogatstvo ili naslade života uguše Riječ i da ona u njoj ostane besplodna. To je borba. U toj borbi Riječ Božja jest mač kojim majka vodi duhovni boj. Majka je pozvana biti sijač. Njeno sjeme je ljubav. Sigurnost da će to sjeme rasti jest sam Bog. Riječi i djela ljubavi imaju moć. Unatoč tlu koje može biti i kamenito, majke su pozvane nenametljivo i ustrajno sijati. Bog je taj koji će dati da sjeme proklije u samo njemu dano vrijeme. Ljubav, nježnost i briga majke oblikuju srce djeteta kako bi u svoje vrijeme donijele plod – čovjeka koji ljubi i sa zahvalnošću skrbi o svemu stvorenom.
Biti majka, kojeg li uzvišenog poziva! Biti majka, je veliko, odgovorno i zahtjevno služenje  Bogu.