Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

FSR (OFS)

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 5.6.2018.

Hitova: 606
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Skupštini je prisustvovalo 20-etak braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (9.6.-svjedočenje obitelji Jurić u dvorištu samostana, 13.6.-radna akcija slaganja klupa za misu za Antunovo, 20.6.-klanjanje priprema FSR, 26.6.-Marijanski zavjet za domovinu: Reka-Ludbreg, 30.6.-Župne igre, 5-8.7.-Tabor duhovna obnova 'Gospodine, što hoćeš da učinim?', slijedeća Skupština FSR-a je 4.9. poslije večernje mise). Data su dodatna pojašnjenja vezana uz listić. Brat Neven Magdić održao je predavanje na temu 'O dostojanstvu i svetosti ljudskog života':
• Ps 139 (dio): Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Dušu moju do dna si poznavao, kosti moje ne bjehu ti sakrite dok nastajah u tajnosti, otkan u dubini zemlje. Oči tvoje već tada gledahu djela moja, sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj: dani su mi određeni dok još ne bješe ni jednoga. Slava Ocu.
Najveći dar koji smo ikada dobili je dar života kojeg smo dobili od Boga Stvoritelja i Oca našega, po njegovoj milosti. Budimo svjesni vrijednosti tog Dara i za njega preuzmimo odgovornost.
Ljudska osoba kao 'ujedinjena cjelina'/integralna cjelina ima puninu života jedino onda kada živi istodobno tjelesnu i duhovnu narav. Gospodin Stvoritelj poziva čovjeka da upravlja svojim životom i svojim činima, imajući u vidu tjelesnost, ali i naročito duhovnu komponentu.
Dostojanstvo – Ivan Pavao II (Svjetskom liječničkom udruženju): 'U svojoj neponovljivoj posebnosti svaka ljudska osoba sastoji se ne samo od duha nego i od tijela, tako da se u tijelu i preko tijela ostvaruje sama osoba u svojoj konkretnoj stvarnosti. Prema tome, poštivati ljudsko dostojanstvo znači uvažavati taj čovjekov identitet kojim je on dušom i tijelom jedan – corpore et anima unus.' Poslao im je to pismo da naglasi da biologija i medicina moraju imati na umu jedinstvo duha i tijela i da ni biolog ni liječnik ne mogu odlučivati o početku života niti o ljudskoj sudbini.

• Dostojanstvo je poštivati dobiveno od Boga (život u Slobodi, Ljubav, tijelo i talente)

Bog koji je ljubav i život, koji je stvorio muškarca i ženu, upisao/utisnuo je poziv za zajedništvo između muškarca i žene, u brak u bračnu zajednicu. Dijete, novi život rađa se u magičnoj brojci 3, Otac-Sin-Duh Sveti, muškarac-žena-ljubav/Bog. Dijete je Božji dar obitelji. Svako dijete je posebno stvoreno na sliku i priliku Božju da bude voljeno i da voli. To je jedini način da svijet opstane, jer su djeca nada za budućnost. Bezgranična je ljubav Boga koji 'je tako ljubio svijet te je dao Sina jedinorođenca' i Bog ljubi svakog čovjeka i želi da se svako od nas spasi po Njemu i po Evanđelju života. Takav živi čovjek je osnovni put Crkve. Papa Ivan Pavao II kao i drugi Vatikanski koncil napominju: Sve što se protivi samom životu, kao što je ubojstvo bilo koje vrste, genocid, pobačaji, eutanazije pa i svojevoljno samoubojstvo; sve što povrjeđuje integritet ljudske osobe, kao što su sakaćenja, tjelesna i moralna mučenja, psihološke prisile; sve što vrijeđa ljudsko dostojanstvo, kao što su neljudski uvjeti života, proizvoljna hapšenja, deportacije, ropstvo, prostitucija, trgovina žena i mladeži; zatim nedostojni uvjeti rada gdje se sa radnicima ne postupa kao sa slobodnim i odgovornim osobama, nego kao sa prostim sredstvima zarade: svi ti i slični postupci zacijelo su sramotni već sami po sebi i dok truju ljudsku civilizaciju više kaljaju one koji tako postupaju nego one koji nepravedno trpe, i u proturječju su sa Stvoriteljevom čašću. Kao u prvom bratoubojstvu: Kajin i Abel, tako i u svakom ubojstvu biva povređeno 'duhovno' srodstvo svih ljudi okupljenih u jedinstvenu obitelj kojima je zajedničko osobno dostojanstvo. Zato tko napada život čovjeka, napada samoga Boga.
Danas smo svjedoci prijetnjama ljudskom životu:

• Kontracepcija se protivi bračnoj čistoći i izrazu bračne ljubavi, a pobačaj je čin ubojstva i uništava život ljudskog bića.
• Tehnika umjetne oplodnje je moralno neprihvatljiva jer se rađanje odvaja od ljudskog bračnog čina. Dio zametaka ('prekomjerni') kao 'biološki materijal' se uništavaju.
• Prenatalne dijagnoze nerođenog djeteta otkrivaju možebitne bolesti i osnova su za pobačaj.
• Eutanazija je kao 'humano' ubojstvo, a žrtva i patnja Isusa Krista je naše spasenje, pa u našem krščanskom životu žrtva i patnja imaju dublji smisao.

Iako postoje ugroze ljudskom životu, Bog je s nama da nas iz tmine grijeha i smrti oslobodi i na vječni život uskrisi. Zlo nas uči da je u redu biti gospodar života i smrti. Dužni smo se uključiti u borbu za život, ravnajući se Božjim svjetlom i Evanđeljem (40 dana za život). Što nam Bog govori: Čak ako bi i majka mogla zaboraviti svoje dijete, tebe Ja zaboraviti neću. U dlanove sam te svoje urezao.

Pitanje kojim smo poosobnili okvire teme: Što za mene znači Svetost života?