Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

DOGAĐANJA U ŽUPI

SVETI MATEJ, apostol i evanđelist - 21. rujna

Hitova: 611
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

O životu svetog Mateja čitamo u izvještaju crkvenog povjesničara Euzebija koji kaže da je Matej prije svog polaska na daleko misijsko putovanje propovijedao najprije Hebrejima te im je napisao Evanđelje na aramejskom jeziku. Izvornik Matejeva evanđelja nije sačuvan, već samo grčki prijevod, čiju je istovjetnost potvrdila i Papinska biblijska komisija 19. lipnja 1911. Matej je pisao svoje Evanđelje za Židove u Palestini koji su bili dobro upućeni u Sveto pismo Staroga zavjeta. Njima je htio dokazati da je Isus Bogom obećani Mesija te da se u njemu ostvaruju i obistinjuju sva starozavjetna proročanstva i obećanja. Ne zna se točno kamo je pošao naviještati Radosnu vijest, a ne zna se ni za mjesto ni vrijeme njegove smrti. Pa ipak je sigurno da se od god. 954. njegove relikvije nalaze u katedrali u Salernu, gdje se još i danas časti relikvije sv. Mateja. Sveti Oci uporno ističu tri značajke svetosti sv. Mateja: spremnost i radost, s kojom je odgovorio na Spasiteljev poziv, velikodušnost, zbog koje je ostavio sve te poniznost, kojom se naziva "carinikom" i "grješnikom ". Matejevo je Evanđelje neka vrsta katekizma o Kraljevstvu. U Matejevu evanđelju nisu grupirani samo Isusovi govori već djela i čudesa. Želimo li još više ući u mentalitet Mateja, pisca prvog Evanđelja, onda je dobro promotriti njegovu posljednju stranicu u kojoj je opisano kako Isus šalje apostole u svijet. Ta je stranica ključ čitavoga Matejeva evanđelja jer prikazuje uskrsno otajstvo, moć Krista koji je umro i uskrsnuo, njegovu moć u Crkvi. Tu je, doista, vrhunski trenutak Isusova života. On stoji između Isusove povijesti do tog trenutka, od njegova rodoslovlja, rođenja, propovijedanja, muke, smrti i uskrsnuća te života Crkve koja će propovijedati, naučavati i krštavati sve do konca vremenâ. U tom je životu Crkve najutješnija istina: "Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta."