Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

FSR (OFS)

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 5. 2. 2019.

Hitova: 353
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Skupštini je prisustvovalo 25 braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Skupštinu smo počeli sa molitvom, te pjesmom 'Svi slavimo'. Podsjetili smo se na članove mjesnog bratstva, koji slave rođendan u siječnju i veljači. U ožujku imamo izbornu Skupštinu za novi saziv Vijeća mjesnog bratstva. Početak je godine i počeli smo skupljati 50kn doprinos za 2019., koji pokriva doprinos za više razine FSR-a i za potrebe našeg bratstva. Upućena je molba  da se članovima Vijeća prijave bilo koje promjene u našim podacima (telefon, adresa stanovanja, ....), obzirom da bi željeli ažurne podatke u našoj evidenciji u el.obliku. Također je zamoljeno da se pribave, ako je to moguće, datumi koji nedostaju (datum krštenja, datum potvrde i datum ženidbe). Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (13.2.-FSR animira klanjanje poslije večernje mise; 19.2.-susret poslije večernje mise kojeg animira i vodi pater Franjo;5.3.-slijedeća Skupština u 16:30; 16.5.-19.5. radi građevinskih radova novi termin duhovnih vježbi na Taboru-prijave Marku Buniću). Sestra Janja Ivanček održala je predavanje na temu  'Sakramenti kao liturgijska slavlja':

Ove 2019. godine teme predavanja razmatrat će sakramente. Sakramenti su liturgijska slavlja, koja se slave u crkvenoj zajednici. Oni su dani od Isusa "za Crkvu" i daju se "po Crkvi". Još od pedesetnice, mi živimo u vremenu Crkve, vremenu u kojem je, po Božjem promislu, Isus Krist prisutan i djeluje u nama po sakramentima. Zato je važno da dolazimo u zajedništvo Crkve, gdje se kroz liturgiju slave sakramenti. Nijedna pobožnost se ne može  mjeriti sa litrugijskim slavljem svete mise, jer je misa sakrament u kojem nam se uprisutnjuje Isusova žrtva i smrt na križu.  Isus sam silazi na oltar i daje nam se za hranu u obliku kruha, hostije.

Liturgija je djelo Presvetoga Trojstva, usmjereno prema slavljenju Boga Oca, zajedno sa Bogom Sinom, koji u vazmenom otajstvu vrši jedinstvenu otkupiteljsku žrtvu za nas, a Duh Sveti animira vjernike i osposobljava ih da mogu primiti milosti koje Gospodin želi izliti po sakramentima. 

Liturgiju slavi čitavo biće Kristovo, Isus kao Glava i vjernici kao Tijelo Kristovo. Liturgija se slavi na nebu i na zemlji, a u nju su uključeni i anđeli i sveci. U slavlju sakramenata mi sudjelujemo u vječnoj liturgiji. Liturgijski čini koje vršimo nalik su onome što znamo o vječnosti iz Otkrivenja: anđeli i sveci se u vječnosti klanjaju Jaganjcu i slave ga.

Naš blaženik Ivan Merz je izuzetno ljubio liturgiju i pisao o njoj. On naglašava kako upravo po liturgiji Crkva ujedinjuje različite narode, jer se diljem svijeta mole iste molitve i na isti način slavi sv. misa, a također je liturgija i najjače oruđe svjetskog mira. Dok se u politici uvijek igraju igre moći, Crkva propovijeda kako smo pred Gospodinom svi jednaki, kako bogataši tako i prosjaci, te da svakog čovjeka treba ljubiti.

Kroz rad u grupama smo posvjestili snagu sakramenata i snagu Crkve, a na kraju smo završili druženje uz slatke kolače rođendanaca.