Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

FSR (OFS)

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 2.4.2019.

Hitova: 296
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Skupštini je prisustvovalo 20-etak braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Na početku Skupštine smo molili za FRAMAŠE: Gospodine, milostivo pogledaj na naše FRAMAŠE, ražari njihova srca za nasljedovanjem franjevačkog načina života, kako bi još više rasli u ljubavi prema Tebi. Obnovi njihovu ljubav da u međusobnim odnosima imaju dovoljno razumijevanja jedni za druge. Blagoslovi njihovo bratstvo dolaskom novih mladića i djevojaka, koji su spremni nasljedovati Evanđelje. To Te molimo po Kristu Gospodinu našem. Amen. Na Skupštini smo skupljali prilog za blagajnu našeg bratstva. Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (6.4-čišćenje crkve; 7.4.-u 16 sati u dvorani samostana prikazivanje dok.filma Jedan dan života; 10.4.- poslije večernje mise FSR predvodi klanjanje; 12.4.-u 20 sati u župi bl.A.Stepinca biti će tribina dr.Mirjane Radan Izazovi suvremene reprodukcije; 16.4.-susret 3. utorak poslije večernje mise; 17.4. prije večernje mise, FSR predvodi križni put; 16.-19.5.-duhovne vježbe u Taboru za FSR; 25.5.-područno hodočašće  FSR i FRAMA u Zagreb i Krašić u čast bl. kardinala A.Stepinca). Data su dodatna pojašnjenja vezana uz listić.

Fra Franjo Jesenović održao je predavanje obrađujući temu 'Sakrament Krsta' :  

Sakramenti su osobni susreti čovjeka s Bogom, s Božjom milošću. Sakramenti se mogu opisati kao središnja slavlja Crkve. Sakrament krštenja, euharistije i potvrde nazivaju se sakramentima kršćanske inicijacije. Samo krštenje je uvijet i temelj za ostale sakramente. Sveti krst je temelj cijelog kršćanskog života, ulaz u život Duha Svetoga. Po krštenju smo oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji, postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo Crkvi, te bivamo dionici njezina poslanja:“Krštenje je sakrament preporođenja vodom i rječju“. Prvi su kršćani bili kršteni uranjanjem u vodu, koje označava ukop katekumena u smrt Isusa Krista, te uskrsnuće s Njime, kao novo stvorenje:“Krštenjem smo zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih i mi tako hodimo u novosti života“ (Rim 6,4). Premda se kasnije uveo običaj polijevanja vodom, uvijek je srž shvaćanja tog sakramenta bilo u tome, da se novokrštenika „uranja“ u život, smrt i uskrsnuće Isusa Krista, odnosno Presvetoga Trojstva:“Pođite i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga.“ (Mt 28,29). Isus je ustanovio sakrament krsta. Prema tome, možemo reći da je krštenje obred kojim se pojedinac ucjepljuje u Isusa Krista i u Crkvu. Kod sakramenta krsta sredstvo koje se koristi je prava prirodna voda, koja simbolizira život i smrt, umiranje grijehu i rađanje na novi život, također simbolizira čišćenje, pranje od grijeha, preobražaj čovjeka. Simbolika vode je prisutna u povijesno-spasenjskoj dimenziji: Voda stvaranja, Voda potopa, Vode Crvenog mora. Kod sakramenta krsta imamo i neke dodatne obrede: Pomazanje sv.uljem-opečaćenje Duhom Svetim, Oblačenje bijele haljinice-„Svi koji ste u Krista kršteni, Krista ste obukli“, Krsna svijeća-svjetlo je simbol Isusa Krista koji je svjetlo života, Effata-slušajući rijeć Božju kršćanin svoju vjeru i ispovijeda.

Sedam sakramenata tiču se svih razdoblja i važnih trenutaka života kršćanina: po njima vjerski život kršćanina se rađa i raste, ozdravlja i prima poslanje. Krštenje je najveći milosni dar Presvetog Trojstva koji čovjek prima nakon ulaska u život.