Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

ŽUPNI LISTIĆ

Župni listić br. 23 - PRESVETO TROJSTVO -godina C

Hitova: 104
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Župni listić u PDF formatu.

TROJEDINI BOG KOJI SE ZA NAS UVIJEK BRINE

Evanđelje:  Iv 16,12-15

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Izr 8,22-31; Rim 5,1-5


Prvo čitanje na blagdan Presvetog Trojstva je odlomak iz Knjige Izreka u kojemu sveti autor s divljenjem stoji pred Bogom Stvoriteljem. I mi postojimo zahvaljujući Božjoj dobroti i sve što nas okružuje, njegovo je dje­lo. Sa zahvalnošću trebamo misliti da postojimo zahvaljujući Božjoj volji i ljubavi.

U drugom čitanju sveti Pavao u Poslanici Rimljanima otkriva da je naše otkupljenje djelo Presvetog Trojstva po našem Gospodinu Isusu Kri­stu... »a nada ne razočarava, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetom koji nam je dan.«

U evanđelju po svetom Ivanu čitamo kako Isus svojim učenicima ot­kriva tajnu Presvetog Trojstva. Kako Isus naziva Božanske Osobe?

Isus prikazuje Boga kao Oca koji ljubi, koji je za nas i s nama. Isus svo­jim učenicima nije govorio o Bogu, već im je govorio o tome što Otac čini za njih. Mi o Bogu teško možemo govoriti. O Bogu se vjerodostojno može govoriti samo ako govorimo s njime. Bog je uvijek »naš Bog«, kojemu du­gujemo zahvalnost za sve.

Kada je govorio o Duhu Svetom, tada je Isus ponovno naglasio što za nas čini treća božanska osoba. Isus je Duhu Svetom povjerio tri stvari. Naj­prije to da nas uvede u potpunu istinu; drugo, da nam objavi budućnost; treće, da proslavi Isusa.

Prvo djelo Duha Svetoga je da nas uvede u potpunu istinu. Svaki čo­vjek žudi za tim da upozna samog sebe, da upozna druge i da poznaje istinu. Na sudu upozoravaju svjedoka da govori istinu i to potpunu istinu. Poluistina zavede. Kada je riječ o našoj vjeri, onda potpunu istinu sažima Vjerovanje. Tri velike istine sačinjavaju ovu potpunu istinu: Bog je dobar, Bog nas voli i Bog nas očekuje u nebu.

Duh Sveti nam objavljuje budućnost. Danas je svijet pun vidovnjaka. Pod ovom riječi ne podrazumijevamo samo šarlatane, već i takozvana znanstvena predviđanja putem statističkih obrada i drugih metoda. Ljudi su lakovjerni, često svoj život upravljaju prema ovim predviđanjima. Ali budućnost se nikada ne može bez ostatka predvidjeti, jer život nije rezultat slučajnosti, već je to međudjelovanje Božje providnosti i ljudske slobode. U Bibliji proroci su bili »prognozeri budućnosti«, ali ne u smislu predvi­đanja budućih događaja, već su upozoravali narod na posljedice njihovog ponašanja. Ako napuste Božje zakone i slijede idole, tada će ih stići kazna, izgnanstvo i gladovanje. I danas mnogi žive tako kao da njihovo pona­šanje neće imati posljedica. Mudar je onaj čovjek, koji se na poticaj Duha Svetog ponaša i djeluje tako da istovremeno vodi računa o kratkoročnim i dugoročnim posljedicama svojeg ponašanja i odluka.

Duh Sveti proslavlja Isusa. Proslaviti ovdje znači učiniti ga poznatim. Učenici su dobili poslanje po cijelom svijetu pronositi ime Isusovo, da sva­kog čovjeka krste u ime Isusovo, da u ime Isusovo opraštaju grijehe. Sla­va Isusovog imena i danas se nastavlja. Istina, mnogi kaljaju ime Isusovo kada se rugaju u filmovima i karikaturama, ali to su činili njegovi nepri­jatelji još za vrijeme njegovog zemaljskog života. Sve to ništa ne umanjuje slavu imena Isusova. Naš je zadatak i poslanje živjeti kao dobri kršćani da se ne kalja sveto ime Isusovo.

Na prvi pogled može se činiti da smo govorili uglavnom o Duhu Sve­tom i Isusu, a jedva smo spomenuli Oca. I Isus je tako postupio, kako to u nedjeljnom evanđelju čitamo. Ali na kraju, jednom jedinom rečenicom je dopunio svoj oproštajni govor, kada je odlučno izjavio da su Otac i on jedno.

Na nedjelju Presvetog Trojstva i mi se sjećamo što je sve za nas učinio naš Bog. Otac, koji nas uvijek nježno ljubi, koji nas je pozvao u život, po­slao svog jedinog Sina, da se nitko ne izgubi od onih koji vjeruju u njega; Isus je pak poslao Duha Svetoga da nas sretno dovede kući do Oca. To je naš Bog: blagoslovljeni, trojedini Bog koji se uvijek brine za nas: Otac, Sin i Duh Sveti!