Župni listić br. 31 - 19. nedjelja kroz godinu - godina C

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Župni listić u PDF formatu.

BOŽJE KRALJEVSTVO DOBILI SMO BESPLATNO

Evanđelje:  Lk 12,32-48

 Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo. Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.

»Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!

A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«

Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?« Reče Gospodin: »Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.

No rekne li taj sluga u srcu: 'Okasnit će gospodar moj' pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan koji mu se ne nada i u čas koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.

I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.«

Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Mudr 18, 6-9; Heb 11, 1-2. 8-19;


Za prvo čitanje na devetnaestu nedjelju kroz godinu uzet je odlomak iz Knjige mudrosti, iz koje saznajemo da su naši oci svoju hrabrost crpili iz one vjere s kojom su prihvatili Božje obećanje da će jednog dana oslobo­diti svoj narod. I mi živimo od Božjih obećanja, i što dublje vjerujemo da je Bog vjeran svojim obećanjima, to se možemo s više hrabrosti suočiti sa životnim poteškoćama.

Za drugo čitanje uzet je dio iz Poslanice Hebrejima u kojem odjekuje Knjiga mudrosti kada izlaže da vjera daje čvrsto povjerenje u ono u što se nadamo, uvjerenje o tome što ne vidimo. Naši preci su iz toga crpili sigurnost. Sljedeća rečenica ovog čitanja kao da se obraća izravno nama. Iz vjere saznajemo da je Riječ Božja stvorila svijet, odnosno da je vidljivo nastalo iz nevidljivoga.

Evanđelje započinje dirljivim ohrabrenjem što dolazi od samog Isusa: »Ne boj se, maleno stado, jer vašem Ocu se svidjelo darovati vam Kraljev­stvo.« U duhovnom životu je važan trenutak da nam u svemu ishodište bude Božja ljubav. Ako u svojoj molitvi zamolimo nešto od Boga, tada započnimo s priznanjem o Božjoj ljubavi prema nama. Ako molimo za oprost, započnimo s prisjećanjem na Isusove riječi upućenih Nikodemu: Bog je toliko ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog Sina, da onaj koji njega vjeruje, ne propadne nego da vječno živi«. Ako nas zadesi nevolja, patnja, bolest, pomislimo na lijepe riječi svetoga Pavla da nam ništa ne može oteti Božju ljubav, čak ni smrt.

Poslije ohrabrujućih riječi slijedi Isusov poticaj da sakupljamo takva dobra koja ne mogu nestati, niti ga lopov može odnijeti niti moljac uništiti. U današnjoj gospodarskoj krizi, ovo upozorenje postalo je prilično aktualno, jer svi strahujemo da će netko u banci staviti ruku na našu malenu ušteđevinu i morat ćemo s odricanjima početi iz početka. Zato je dobro znati da u životu postoji i jedno drugo blago, a to je banka naših dobrih djela u Kraljevstvu nebeskome, koju nam nitko ne može oduzeti. Na ovo blago odnose se Isusove riječi, da što god da smo dobroga našoj bra­ći u njegovo ime učinili, to smo učinili njemu, i to naše blago ostat će do sudnjega dana, kao dokaz da nismo samo za sebe živjeli, već smo znali i voljeti.

Duhovni život ima dvojaku dinamičnost. Prva pokretačka snaga je Božja ljubav prema nama, koja nas zove i podupire. Druga pokretačka snaga je naša suradnja s milošću, koju Isus u ovoj evanđeoskoj sceni nazi­va budnošću. Zemaljski život je razdoblje iščekivanja, razdoblje uvježba­vanja, razdoblje pripreme. Ono što ćemo u trenutku našeg zadnjeg susreta reći Isusu, to već sada unaprijed trebamo naučiti, kao što smo nekada na­pamet učili pjesmice.

Petar nije sasvim razumio što je Isus htio reći kada je svoje učenike us­poredio sa slugama koji očekuju dolazak svog gospodara, pa je zato upitao je li ovu usporedbu namijenio samo njima ili svima? Isus, na prvi pogled, kao da je dao izbjegavajući odgovor, ali uistinu je Petru rekao dvije stvari. Najprije je rekao da je budnost nužnost aktivne suradnje s milošću koja se odnosi na svakog vjernika. Zatim je rekao da ova budnost ne znači tihu povučenost, već naprotiv, angažiranost u izvršavanju svakodnevnih obve­za, ali tako da je naš pogled uvijek uperen na drugoga. Sluga nije tu zato da traži svoju dobrobit, već da pripazi na potrebe drugih i da im smjesta bude od pomoći. Božje kraljevstvo smo dobili besplatno jednostavno zato što se to svidjelo našem nebeskom Ocu. Vjerujmo, da sve drugo što nam daje ili ne daje, također čini zato jer »vidi da je tako dobro«.