Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

DOGAĐANJA U ŽUPI

Anegdote iz života sv. Majke Terezije

Hitova: 167
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Anegdote iz života sv. Majke Terezije

"Nikada neću zaboraviti dan kada sam šećući se opazila da se nešto miče u odvodnom kanalu. Odmaknula sam prljavštinu i pronašla ljudsko biće. Bio je sav crven od crva. Odnijela sam ga kući. Tre­balo mi je tri sata da ga očistim. Taj čovjek, koji je u tom kanalu živio život u nezamislivoj patnji, jed­nostavno je rekao: 'Živio sam kao životinja na ulici, ali umrijet ću kao anđeo okružen ljubavlju i pažnjom.' Kasnije, dok smo molile za njega, podi­gao je pogled i rekao. 'Sestro, vraćam se kući - Bogu', a onda je umro. Na njegovu je licu bio zapanjujuće lijep osmijeh. Nikada prije nisam vi­djela takav osmijeh.

Bilo je čudesno doživjeti veličinu toga čovjeka dok govori bez samosažaljenja i bez psovki. Poput anđela! To je veličina ljudi koji su materijalno u os­kudici, ali duhovno bogati."

"Nikada ne bih mogla biti Misionarka ljubavi", govorila je Majka Terezija sestrama, "da sam se pravila da ne vidim i ne osjećam smrad žene cr­vene od ugriza miševa po licu i nogama... Vratila sam se, uzela je u naručje i odnijela u bolnicu. Da to nisam učinila, Kongregacija bi bila mrtva. Ljudski je osjećati odbojnost, ali ako ispod tih privida mogu vidjeti Isusov lik, bit ću sveta."

Predsjednik Reagan i njegova žene proveli su s Majkom Terezijom oko sat vremena.

Čim su se novinari približili predsjedniku, upi­tali su ga o čemu su razgovarali i što joj je rekao. Predsjednik je odgovorio: "Kada ste s Majkom Terezijom, onda slušate, a ne govorite."

Povodom četrdesete obljetnice osnivanja Ujedi­njenih naroda organizirana je proslava, a Majka Terezija je bila počasna gošća. Tom je prigodom pred izabranom publikom diplomata, političara i poduzetnika prikazan prvi film posvećen životu Majke Terezije. Film je završio i Majka se uputila prema govornici, a cijela se sala digla na noge i ot­pratila je pljeskom. Glavni tajnik UN-a obratio se sada već povijesnim riječima: "Predstavljam vam najmoćniju ženu na svijetu." A kakva je bila reakci­ja Majke Terezije? O tome je pričala jednom svećeniku: "Bilo je prekrasno u New Yorku. Svi su molili u sali u kojoj se nikada prije nije molilo. Poručila sam im: 'Ova hvalevrijedna organizacija nastala je prije četrdeset godina zbog očuvanja mira u svijetu. Mir nije zavladao. Pomolimo se zajedno Onome koji jedini može ovome svijetu osigurati mir.' Zatim sam svima podijelila papiriće s jedno­stavnom molitvom sv. Franje i predvodila molitvu jednom jedinom i istinitom Bogu. Nije li to ču­desno?"

Sličan je bio njezin komentar nakon što je u Oslu 1979. primila Nobelovu nagradu za mir.

Kada je Majka Terezija dobila nagradu, bila je upitana: "Što možemo učiniti za promicanje mira u svijetu?" Ona je odgovorila: "Idite kući i volite svoju obitelj."