Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

ŽUPNI LISTIĆ

Župni listić br. 43 - 31. nedjelja kroz godinu - godina C

Hitova: 47
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Župni listić u PDF formatu.

BOŽJA LJUBAV JE AKTIVNA LJUBAV

Evanđelje:  Lk 19,1-10

 Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!«

Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Mudr 11,23 - 12,2; 2 Sol 1,11-2,2; Lk 19,1-10)


Prvo čitanje trideset prve nedjelje kroz godinu uzeto je iz Knjige Mu­drosti i govori o milosrdnoj ljubavi Božjoj: »A ti si milostiv svemu jer možeš sve i kroz prste gledaš na grijehe ljudima da bi se pokajali. Jer ti ljubiš sva bića i ne mrziš ni jedno koje si stvorio«. Ove dvije istine moramo uvijek zajedno ispovijedati: Bog je milosrdan ali hoće da priznamo svoje grijehe i da se pokajemo za njih.

U drugom čitanju odzvanjaju lijepe riječi sv. Pavla kojima uvjerava svoje voljene vjernike da se stalno moli za njih, kako bi ih Bog učinio do­stojnima za njihov poziv i savršenima u nastojanju oko dobra te za djela koja se rađaju iz vjere. I naša je dobrota djelo Božje, budimo mu zahvalni što možemo biti dobri.

Evanđelje započinje vedrom slikom: Zakej maloga rasta popeo se na smokvu da bolje vidi Isusa. Moguće je i to da se popeo na stablo da ga ljudi ne vide, jer je znao da ga ne vole, ta bio je utjerivač poreza; da su ga prepoznali, sigurno bi ga potjerali. Moguće je i to da se bojao svojih kolega carinika da mu se ne izruguju što je bio znatiželjan da vidi jednog putuju­ćeg propovjednika. Ljudi od kojih je silom iznuđivao porez sigurno bi ga linčovali kad bi saznali da vreba za Isusom. No zbog bilo kojeg razloga se Zakej popeo na smokvu, sve to nije pomoglo, Isus ga je primijetio i pozvao ga da siđe sa stabla.

Svatko od nas ima neku vrstu »smokve« na koju se penjemo da u taj­nosti promatramo neke stvari kojih se stidimo u javnosti ili da se sakrijemo pred ljudima da nas ne ismiju ili kazne. Ali se Zakej nije popeo na smokvu samo zato da zadovolji svoju znatiželju, nego i zato jer je stvarno htio vidjeti Isusa. A to je već bilo djelovanje milosti u njemu. Isus je to vidio i pozvao Zakeja da siđe. I u nama stalno djeluje milost. Slikovito bismo mogli reći da pred Bogom ne možemo se sakriti iza nikakvog smokvina lišća, Bog će nas i tamo naći. Ali možemo i to dodati da Bog gleda i na našu najmanju vjeru i najtajniju nakanu da se zanimamo za njega i za Isusa. Tada i nas, slikovito govoreći, poziva da siđemo s drva, iz naše skrivenosti i nudi nam spasenje kao što ga je ponudio Zakeju: danas je stiglo spasenje u ovu kuću.

U središtu evanđeoskog događaja, međutim, ne stoji Zakej, nego mi­lost Božja koja je već djelovala u Zakeju i prouzrokovala ovu dramatičnu promjenu. Zakej ne bi tražio Isusa da ga milost nije poticala na to. Uočimo Isusovo ponašanje, jer u njemu dolazi do izražaja Očeva dobrota. Sazna­jemo da je Isus pogledao na stablo bez da ga je itko upozorio na to da se gore nalazi Zakej. Saznajemo i to da je Isus progovorio Zakeju i dao mu je takvu ponudu zbog koje je mali Zakej skoro pao sa stabla: da bude gost u njegovoj kući. Veliki Rabi želi biti gost maloga carinika! Stvarno je sišao u najvećoj brzini i sretan primio Isusa. To je naš Isus: pogleda gore na stablo ako se tamo penjemo da ga vidimo, kao što je učinio Zakej, ili će se sagnuti da nas potraži ispod kreveta, ako smo tamo zalutali kao izgubljena drahma one žene u prispodobi, ili će se okrenuti da nas pozove, ako plašljivo koracamo za njim kao ona prva dva učenika koje je pozvao da dođu i vide gdje stanuje, maše nam kad smo u krizi vjere, kao što je nakon uskrsnuća mahao s obale svojim učenicima koji su se mučili na moru.

Božja ljubav je aktivna ljubav: Bog ne samo da nas promatra, on nas poziva, on nam progovara. Vrhunac ovog evanđeoskog izvješća je završna rečenica: Sin čovječji je došao da nađe ono što je izgubljeno. Dopustimo da nas Isus nađe, poput Zakeja, koji je pustio da ga Isus nađe usred lišća pa će i naše srce ispuniti radost, kako to čitamo o Zakeju. Radost i ljubav uselile su se u život prezrenog grešnika koji je živio na rubu društva. Možemo si zamisliti da se u ovom času maleni Zakej osjećao velikim! Svatko je velik, tko prihvati Božju ljubav!