Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

ŽUPNI LISTIĆ

Župni listić br. 8 - 1. korizmena nedj e lja - godina A

Hitova: 74
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Župni listić u PDF formatu.

PORUKA KORIZME: POZVANI SMO NA POBJEDU

Evanđelje:  Mt 4,1-11

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Duh odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: »Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom.« A on odgovori: »Pisano je: ’Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.’« Đavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: ’Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’« Isus mu kaza: »Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Đavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: »Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš.« Tada mu reče Isus: »Odlazi, Sotono! Ta pisano je: ’Gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!’« Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.

Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Post 2,7-9.3,1-7; Rim 5,12-19;


Kada kažemo Korizma, vjerojatno po zakonitosti slobodne asocijacije ideja, najčešće nam sljedeće misli i pojmovi padaju na pamet: post, odricanje, pokora, patnja i napast. Logična posljedica takvih misli je neraspoloženje, odbojnost, možda i potajna želja da se što prije završi ovo mučno razdoblje koje kao da jedva sadržava nešto od lijepe evanđeoske radosne vijesti. Bila bi šteta, međutim, kada bismo u takvom tmurnom raspoloženju započeli korizmenu avanturu. Temeljna poruka Korizme, naime, nije žalost zbog bespomoćnosti, već radost pobjede. Pripremimo svoje srce na drukčije raspoloženje: pokušajmo jednim smjelim obratom misliti na Korizmu kao na razdoblje intenzivne radosti, prepuno tajan­stvenih obećanja.

Ako pažljivo propratimo korizmena čitanja tada se pred našim du­hovnim očima ocrtava dirljiva slika o Bogu koji strastveno voli čovjeka i o tome bi ga htio svakako uvjeriti. Zaklinje se na sebe, ponavlja svoja obećanja, poziva se na bezbroj vidljivih znakova kojima potvrđuje da ljubi čovjeka, svakog čovjeka, štoviše sva živa bića, i ne želi da se i jedan od njih izgubi.

Već i ova skica mogla bi biti dovoljna da u ovogodišnju Korizmu kre­nemo na drukčiji način: Bog nas ljubi, svakog čovjeka, svijet, njegovi smo, zbog nas, ako treba, učinit će i čuda. Neka stoga prva poruka naše Korizme bude da za vjernika nema slučajnosti, već da nas nosi strujanje Božje ljubavi. Ako to znamo, ako to posvijestimo, tada će našu dušu ispuniti Povjerenje, zahvala i ljubav.

Druga radosna poruka Korizme je pobjeda dobra nad zlim. Istina, početak Korizme započinje opisom Isusova napastovanja, ali u ovom evanđelju nije to velika vijest, to je samo okvir. Pravi naglasak pronaći ćemo u jednoj rečenici niže gdje o Isusu čitamo slijedeće: »Potom ga je sotona napustio i anđeli ga služahu« (Mk 1,13). Cjelokupni ljudski, kršćanski, vjernički život sadržan je u ovoj sažetoj rečenici. Isus je preuzeo na sebe naš život, postao je suputnik naših putovanja u dobru i u zlu. Zato se usu­dimo i ovu riječ primijeniti na sebe.

Mnogo puta možda se i nama čini kao da je ovaj život prašuma, živimo među zvijerima, svi su se urotili protiv nas, svi se trude upropastiti nas. To smo vjerovali o ateističkom komunizmu, to proživljavamo u svezi s ratovi­ma u svijetu, ali to je samo poluistina. Istina je da na svijetu postoje lavlje pećine u koje bacaju nedužne Danijele kako to čitamo u Starom zavjetu, postoje bezdušni razbojnici koji obore i opljačkaju dobrodušnog putnika kao što čitamo u Novom zavjetu, postoje vojnici okrutnog srca koji se izru­guju nedužnom kao što su to činili s Isusom, postoje silnici koji razapinju na križ pravednika, ali postoje i milosrdni Samaritanci koji nam povijaju rane, dobre žene koje nas prate na našem križnom putu, suosjećajne Vero­nike koje nam brišu suze, vjerne Marije, pouzdani prijatelji i odane majke koje stoje u podnožju našeg križa. »Svijet je pun divljih zvijeri« — kažemo u ogorčenosti. »Svijet je pun anđela koji skrbe za nas« — poručuje Matejevo evanđelje, a preko njega i cijeli korizmeni period. Neka to bude izazov i poziv, ujedno i zadatak za korizmeno razmišljanje i obraćenje: nastojmo oko sebe primijetiti dobro koje svjedoči o Božjoj dobroti, ljubavi koja nam zrcali njegovu ljubav, anđele koje nam On šalje. Istovremeno, nastojmo i mi sami postati anđelima, koji prema drugima zrače radosnu korizmenu poruku: Bog nas ljubi.

Ipak, bit će korisno nakratko obratiti pozornost na činjenicu da je Koriz­ma ipak poziv na pokajanje, na odricanje, na uvježbavanje kreposti. Drugo čitanje na prvu nedjelju Korizme je ulomak uzet iz Poslanice Rimljanima, u kojemu apostol Pavao izlaže bit prave pokore. Sveti Pavao suočava grijeh s milošću, Adamov grijeh koji je donio ropstvo s Kristovom otkupiteljskom ljubavi, grješnika s opravdanim. Sveti Pavao ne postavlja izravno pitanje, ali se ono može iščitati iz njegova razlaganja: »Gdje ja stojim između te dvije stvarnosti, to jest između grijeha i oproštenja?« Korizma je poziv da postanemo osjetljivi prema svojoj osobnoj duhovnoj stvarnosti. Kamo ide moj životni put: vode li moje odluke prema Isusu, ili me sve više udaljuju od njega? Evanđelje koje govori o Isusovom napastovanju upozorava nas da u svačijem životu postoje takve zapreke, koje bi mogle naš život odvesti u slijepu ulicu. Ali, kao što je Isus iz napasti izašao pobjednik, tako smo i mi pozvani na pobjedu i to smo u stanju i postići u ime našeg Gospodina Isusa Krista. To je radosna poruka korizmenog evanđelja.