Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

ŽUPNI LISTIĆ

Župni listić br. 29 - 17. nedjelja kroz godinu - godina A

Hitova: 91
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Župni listić u PDF formatu.

DUBINE LJUDSKOG SRCA POZNAJE SAMO BOG

Evanđelje:  Mt 13,44-52

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.

Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.

Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.

Jeste li sve ovo razumjeli? « Odgovore mu: »Jesmo.« A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.«

Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.

Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: 1 Kr 3,5.7-12; Rim 8,28-30


Za prvo čitanje za sedamnaestu nedjelju kroz godinu uzeta je poznata scena iz Prve knjige o Kraljevima u kojemu kralj Salomon moli mu­drost od Boga. Čitamo: »Bijaše milo Jahvi što je Salomon to zamolio«. I mi imamo veliku potrebu za mudrošću da bismo se snašli u ovom svijetu koji se često čini pun pomutnje.

U drugom čitanju ponovo slušamo jednu od najljepših i najutješnijih poruka svetog Pavla: »Onima koji Boga ljube, sve se okreće na dobro«.

U evanđelju Isus s tri snažne prispodobe prikazuje Kraljevstvo Božje. Uspoređuje ga sa skrivenim blagom koje netko slučajno pronalazi, s vri­jednim biserom zbog kojeg čovjek prodaje svu imovinu samo da ga može kupiti, zatim s mrežom ubačenom u more koja bez razlike izvlači mnoštvo riba iz dubine mora.

Sve tri prispodobe možemo zamisliti i na razini svakodnevnog života. Mnogi sanjare o skrivenom blagu s kojim će se iznenada obogatiti. Ovaj san ima jednu modernu varijaciju: lutriju. Mnogi potroše velike iznose na loto, nadajući se da će jednog dana izvući glavni zgoditak i da će postati sretni za cijeli život. Nažalost, to se najčešće ne ostvaruje! Usporedba tr­govca koji pronalazi biserje je također poznata, jer znamo da sve ima svoju cijenu i potrebno je mnogo odricanja ako želimo kupiti nešto što nadilazi naše materijalne mogućnosti. Konačno, i slika mreže bačene u more je poznata, naročito ona okolnost da ribari ne mogu unaprijed izračunati kakva će im riba dospjeti u mrežu. Ali sve tri prispodobe imaju dublji, duhovni smisao i sve tri imaju zajednički nazivnik.

Usporedba o sakrivenom blagu poručuje da je Kraljevstvo Božje, doduše besplatan dar, ali pretpostavlja našu pametnu i marljivu suradnju.

Prispodoba o dragocjenom biseru dalje precizira ovu suradnju kada skreće našu pozornost na to da za njega ne samo nešto već sve trebamo prodati. Kraljevstvo Božje ne prihvaća kompromis. Ne može se biti samo napola kršćaninom. Ovaj mentalitet je danas na žalost prisutan među kršćanima u toj mjeri da možemo govoriti o »selektivnim kršćanima«, odnosno o takvim vjernicima, koji su spremni prihvatiti samo one vjerske istine koje njima odgovaraju.

Dublji smisao prispodobe o mreži leži u tome da svoj dragocjen teret povlači iz takvih dubina, u koje ljudsko oko ne može prodrijeti. Božji poziv, milost i oproštenje često puta se događaju u dubini duša, daleko od  neupućenih očiju. To nas upozorava i na to da budemo oprezni kada druge sudimo, jer mi vidimo samo vanjštinu, a dubine srca poznaje samo Bog.

Zajednički nazivnik ovih triju prispodoba je da niti do jednoga se ne može doći bez osobnog truda i žrtve: blago treba tražiti, za pravi biser tre­ba dati sve, mrežu treba baciti pa izvlačiti.

Isus, međutim, sa svojim prispodobama ni ovom prilikom nije namje­ravao navoditi samo moralne smjernice. I ovom prilikom je naviještao ra­dosnu vijest. Smatramo da možemo iščitati tri poruke iz ovih prispodoba.

Kao prvo, možemo s radošću zaključiti da kada mislimo na Kraljev­stvo Božje ne trebamo odmah misliti na vidljive stvari od svjetskog znača­ja. Kraljevstvo Božje ima i jednu takvu dimenziju koja je nevidljiva »nepozvanim« očima.

Kao drugo, možemo s radošću misliti na to da je naša vjera jedno ogro­mno blago zbog kojega smo Bogu zahvalni.

Kao treće, možemo s radošću misliti na to da postoji mnogo više duša vjernih Bogu od onih koje vidimo u javnom životu.