Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

STATISTIKA ZA 2018. GODINU

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Kao i prošlih godina u prvom broju listića u novoj, 2019. objavljujemo statistiku župe. Za usporedbu donosimo i podatke od godine prije.

2018.

20176

kršteni

33

kršteni

38

muški

17

muški

21

ženski

16

ženski

17

zakoniti

27

zakoniti

33

građanski zakoniti

1

građanski zakoniti

2

nezakoniti

5

nezakoniti

3


prva pričest

58

prva pričest

42

krizmanika

43

krizmanika

53

vjenčanih

15

vjenčanih

7


umrlo

52

umrlo

47

muških

25

muških

25

ženskih

27

ženskih

22

bez sakramenata

27

bez sakramenata

25


pohod bolesnika

128

pohod bolesnika

115

pričesti

53.780

pričesti

56.290

STATISTIKA ZA 2017. GODINU

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

 

2017.

2016

kršteni

38

kršteni

38

muški

21

muški

17

ženski

17

ženski

21

zakoniti

33

zakoniti

31

građanski zakoniti

2

građanski zakoniti

2

nezakoniti

3

nezakoniti

5

prva pričest

42

prva pričest

51

krizmanika

53

krizmanika

52

vjenčanih

7

vjenčanih

18

umrlo

47

umrlo

49

muških

25

muških

23

ženskih

22

ženskih

26

bez sakramenata

25

bez sakramenata

22

pohod bolesnika

115

pohod bolesnika

155

pričesti

56.290

pričesti

53.855

Statistika za 2012. godinu

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
KRŠTENI 43 VJENČANI 13 PAROVA
MUŠKI 27 UMRLO 49
ŽENSKI 16 MUŠKIH 22
ZAKONITI 35 ŽENSKIH 27
GRAĐANSKI 3 BEZ SAKRAMENATA 32
NEZAKONITI 5 POHOD BOLESNIKA 188
PRVA PRIČEST 57 PRIČEST 56 680
KRIZMANIKA 67    

 

 

STATISTIKA ZA 2016. GODINU

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

STATISTIKA ZA 2016. GODINU
Ovo su podaci za 2016. i oni od godine prije 2015. kako bismo barem malo usporedili što se zbiva u župi. Statistika puno toga pokazuje, ali i puno toga skriva. Stoga treba razmisliti što bi mogli učiniti da, posebno naši umrli ne odlaze s ovog svijeta bez primljenih sakramenata.


2016.

2015

kršteni

38

kršteni

40

muški

17

muški

25

ženski

21

ženski

15

zakoniti

31

zakoniti

26

građanski zakoniti

2

građanski zakoniti

7

nezakoniti

5

nezakoniti

7

prva pričest

51

prva pričest

48

krizmanika

52

krizmanika

44

vjenčanih

18

vjenčanih

17

umrlo

49

umrlo

55

muških

23

muških

26

ženskih

26

ženskih

29

bez sakramenata

22

bez sakramenata

28

pohod bolesnika

155

pohod bolesnika

178

pričesti

53.855

pričesti

52.060

2016.

2015

kršteni

38

kršteni

40

muški

17

muški

25

ženski

21

ženski

15

zakoniti

31

zakoniti

26

građanski zakoniti

2

građanski zakoniti

7

nezakoniti

5

nezakoniti

7

prva pričest

51

prva pričest

48

krizmanika

52

krizmanika

44

vjenčanih

18

vjenčanih

17

umrlo

49

umrlo

55

muških

23

muških

26

ženskih

26

ženskih

29

bez sakramenata

22

bez sakramenata

28

pohod bolesnika

155

pohod bolesnika

178

pričesti

53.855

pričesti

52.060

Statistika za 2015. Godinu

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
2015. 2014
kršteni 40 kršteni 47
muški 25 muški 29
ženski 15 ženski 18
zakoniti 26 zakoniti 26
građanski zakoniti 7 građanski zakoniti 12
nezakoniti 7 nezakoniti 9

 

prva pričest 48 prva pričest 46
krizmanika 44 krizmanika 50
vjenčanih 17 vjenčanih 18

 

umrlo 55 umrlo 47
muških 26 muških 22
ženskih 29 ženskih 25
bez sakramenata 28 bez sakramenata 28

 

pohod bolesnika 178 pohod bolesnika 152
pričesti 52.060 pričesti 57.860

STATISTIKA ZA 2010. godinu

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

kršteni         51               vjenčani                      17 parova
muški          24               umrlo                          50
ženski          27               muških                       22
zakoniti        35               ženskih                      28
građanski     10               bez sakramenata        22
nezakoniti      6               pohod bolesnika          188
prva pričest  50               pričesti                      51.470
krizmanika   47

Koprivnica 31. prosinca 2010. godine

Statistika za 2014. godinu

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Na staru godinu pročitali smo u crkvi župnu statistiku za 2014. koju možemo usporediti  s podacima od 2013. Posebno je zabrinjavajuće da većina naših župljana umire bez sakramenata. To je prvenstveno propust njihovih bližnjih koji ili ne mare ili se boje spomenuti teškim bolesnicima da se pozove svećenik.

2014 2013
Kršteni                            47 Kršteni                        40
Muški                               29 Muški                           24
Ženski                              18 Ženski                          16
Zakoniti                            26 Zakoniti                        25
Građanski zakoniti             12
Građanski zakoniti         10
Nezakoniti                          9 Nezakoniti                      5

   

 
Prva pričest                      46  Prva pričest                   45
Krizmanika                       50 Krizmanika                    51
Vjančanih                         18 Vjenčanih                      14

 

Umrlo                              47 Umrlo                           41
Muških                             22 Muških                          23
Ženskih                            25 Ženskih                         18
Bez sakramenata              28 Bez sakramenata            22

 

Pohod bolesnika              152 Pohod bolesnika            155
Pričesti                       57860 Pričesti                     57760

 

Statistika za 2013. godinu

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

usporedba s godinom 2012.

 2013                         /           2012               

kršteni 40 kršteni 43
muški 24 muški 27
ženski 15 ženski 16
zakoniti 25 zakoniti 35
građanski zakoniti 10 građanski zakoniti 3
nezakoniti 5 nezakoniti 5
prva pričest 45 prva pričest 57
krizmanika 51 krizmanika 67
vjenčanih 14 vjenčanih 13
umrlo 41 umrlo 49
muških 23 muških 22
žemskih 18 ženskih 27
bez sakramenata 22 bez sakramenata 32
pohod bolesnika 155 pohod bolesnika 181
pričesti 57760 pričesti 56680