Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

Kratko izvješće sa područnog kapitula FSR-a 11.-12.11.2016.- Kuća susreta-Tabor, Samobor:

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Kratko izvješće sa područnog kapitula FSR-a  11.-12.11.2016.- Kuća susreta-Tabor, Samobor:
Od 33 mjesna bratstva na kapitulu je učestvovalo 29 bratstava. Obzirom da je sestra Branka Černugelj postala nacionalna ministra, njezino mjesto  područnog ministra je preuzeo doministar brat Zdenko Viljevac. Kapitulu su prisustvovali  područni duhovni asistenti: fra Zvonimir Brusač, fra Ivan Markanović i fra Marin Grbešić. Evo nekih od najvažnijih rasprava i zaključaka sa kapitula:

•    Godišnji doprinos za više razine trebali bi podmirivati zavjetovani članovi (trajno i privremeno)
•    Fra I.Markanović je dao osnovne smjernice Papine pobudnice 'Radost ljubavi', koja je rezultat biskupske sinode o obitelji:

o    Brak je veza muškarca i žene i predstavlja Božji dar, kao radost zajedničkog življenja u kojem prevladavaju strpljivost, ljubaznost, opraštanje i radost
o    Ljubav postaje plodna, a majka ne može imati pravo u odluci o životu ili smrti djeteta, osim u nekim specijalnim slučajevima
o    Odgoj djece je najozbiljnija obaveza roditelja, da kroz odgovornu slobodu odlučuju o njihovom odgoju
o    Bračna i obiteljska duhovnost se očituje u zajedničkoj molitvi, kao obiteljska crkva

•    Predstavljena je dugonajavljivana 'plava knjiga', vodić za učitelje formacije, a koja pokriva vrijeme uvođenja i početne formacije FSR-a
•    U radu po skupinama dotaknuti su problemi života u mjesnim bratstvima:

o    U vremenu uvođenja bi uvid i koordinaciju trebali ostvariti, učitelj formacije, duhovni asistent i vijeće bratstva
o    Prema neaktivnim članovima bratstava treba postupati krajnje oprezno, sa ljubavlju i razumijevanjem. Treba vidjeti nije li problem apstinencije nekih članova, neproduhovljeno vodstvo bratstava. U dosta bratstava za svoje neaktivne članove i za one koji ne mogu dati godišnji doprinos, daju doprinos aktivni članovi, nadahnuti milosrđem. Također, pozitivni primjeri govore da se za takove članove redovito moli, izražavajući na taj način ljubav, opraštanje i milosrđe. Krajnja mjera prema neaktivnim članovima može se primjeniti privremena suspenzija ili konačno rješenje, što je regulirano članovima 56., 57., 58., 60. iz Pravila i generalnih konstitucija FSR-a.

•    Privremeni zavjeti mogu trajati 3 godine sa mogućnosti 2 puta obnavljanja zavjeta

Na kapitulu su naše bratstvo predstavljali Marko Bunić i Neven Magdić.

Regionalni susret FSR-a zagrebačkog područja u Varaždinu

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a  8.11.2016.:
Na skupštini je prisustvovao 21 brat i sestra, te duhovni asistent fra Marijan Opitz.
•    Skupština je počela uvodnom molitvom i pjesmom Hvaljen budi.
•    Brat Marko Bunić nam je održao predavanje na temu Odgovornost za življenje u bratstvu:

o     Kako bismo bolje razumjeli odgovornost življenja u bratstvu potrebno je objasniti što znači bratstvo. Ps 132:' Gle, kako je dobro i kako je milo kao braća zajedno živjeti', najbolje nam opisuje kako je življenje u bratstvu, to je nešto lijepo, milo i uzvišeno. Danas postoje različite duhovnosti koje Duh Sveti potiče na življenje u bratstvu, pa tako postoje: benediktinci, dominikanci, isusovci…. Svi oni žive bratstvo na sebi svojstven način. Za nas franjevce to je vrednota koja proizlazi iz poniznosti i malenosti. Dva su dara Božja koja ocrtavaju naš život u bratstvu, to je služenje Evanđelju i braći darovanih od Gospodina. Franjo je slijedio zapovijed ljubavi. Ljubav u Boga potiče moju ljubav u čovjeka. Pjesma stvorova nam najbolje pokazuje koliko je sveti Franjo sve ljubio i u svemu vidio braću i sestre. Sveti Franjo uvodi neke radikalne stvari, a to je: uzajamnost u službi, bratsko služenje i međusobnu poslušnost. Sve nas to potiče da radi ljubavi prema našem nebeskom Ocu, ljubimo svoju braću i sestre. Potrebno je nositi breme jedni drugih služeći u odricanju i poniznosti. Brat nije objekt nad kojim moram dominirati, već je potrebno biti spreman brata nositi kao teret, u poniznosti i bratskom služenju. Zajedništvo se ostvaruje jedino u podnošenju jednih prema drugim. Po sv. Franji, bratsko služenje je služenje pod svaku cijenu u poslušnosti, uzajamnom trpljenju i poniznosti.

•    Poslije izlaganja imali smo rad u grupama, a jedna grupa je molila krunicu za sve pokojne iz FSR-a.
•    Najavljeno je godišnje klanjanje u našoj župi, koje će se održati 16.11.16. FSR ima klanjanje od 13 do 14 h.
•    Mjesečno klanjanje koje priprema FSR, održat će se 23.11.16.
•    Na svetu Elizabetu 17.11.16. daju se privremeni zavjeti za FSR.
•    Novčani prilog se sakupljao za sestru, koja ima tešku zdravstvenu i financijsku situaciju