Sv. Franjo

Tumačenje Očenaša

O presveti Oče naš, stvoritelju, otkupitelju, tješitelju i spasitelju naš. Koji jesi na nebesima: u anđelima i svetima prosvjetljujući ih da spoznaju kako si ti, Gospodine, svjetlo koje raspaljuje ljubav; ti si, Gospodine, ljubav koja stanuje u njima i ispunja Više…

Od franjevac, prije
Sv. Franjo

Pravilo za samotišta

Oni koji hoće da kao redovnici borave u samotištima neka budu trojica ili najviše četvorica: dvojica od njih neka budu majke, koje imaju dva, ili barem jednog sina. Ona dvojica koja su majke neka obavljaju život Marte, a dvojica sinovi Više…

Od franjevac, prije
Sv. Franjo

Pravilo Reda Manje braće

Prvo poglavlje U ime Gospodnje! Počinje život Manje braće         1Pravilo i život Manje braće jest ovo: obdržavati sveto Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista živeći u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći. 2Brat Franjo obećava poslušnost i poštovanje Više…

Od franjevac, prije
Sv. Franjo

Pismo upravljačima naroda

Svim oblastima, konzulima, sucima i upraviteljima na cijelome svijetu i svima ostalima do kojih prispije ovo pismo, BRAT FRANJO, vaš neznatni i prezreni sluga u Gospodinu, šalje svima pozdrav i mir. Promislite i gledajte kako se dan smrti približava (usp. Više…

Od franjevac, prije
Sv. Franjo

Pismo ministru

Bratu N ministru. Neka te blagoslovi Gospodin (Br 4, 24a). Govorim ti kako mogu za dobro tvoje duše, da ono što te sprečava ljubiti Gospodina Boga i svakoga koji bi ti pravio poteškoće, bilo braća bilo drugi, pa kad bi te Više…

Od franjevac, prije
Sv. Franjo

Pismo klericima

Čuvajmo se, svi mi klerici, velikoga grijeha i neznanja što ga neki imaju s obzirom na presveto tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista i s obzirom na presveta imena i njegove napisane riječi koje posvećuju tijelo. Znamo da ne Više…

Od franjevac, prije
Sv. Franjo

Pismo čitavom redu

U ime višnjega Trojstva i svetoga Jedinstva Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Svoj poštovanoj i mnogo ljubljenoj braći, bratu N generalnom ministru Reda Manje braće, svome gospodaru, i ostalim generalnim ministrima koji će doći poslije njega, i svim Više…

Od franjevac, prije