“Evo ti Majke”  -  Iv  19,26
© Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 2012. Sva prava pridržana
DJELATNICI
O nama Molitva krunice Članstvo Izdavaštvo Preuzimanje Molitvene zajednice Branitelji Seminari Susret posljednje srijede Statut Dojmovi Kontakt Djelatnici www.ofm.hr
Fra Smiljan Dragan Kožul Dr. fra Smiljan-Dragan Kožul OFM. rodio se 28.2.1942. u Hercegovini,  u selu Turčinovići, općina Široki Brijeg. Četiri razreda osnovne škole  završio je u rodnom selu, a četiri razreda niže gimnazije na Širokom  Brijegu, gdje je završio i prvu godinu više gimnazije. Godine 1958.  prelazi u Franjevačku klasičnu gimnaziju, Kaptol 9., gdje je maturirao  1962. Postao je franjevac u Hrvatskoj Franjevačkoj Provinciji svetih  Ćirila i Metoda 16. kolovoza 1960. položivši redovničke zavjete.  Teologiju je studirao u Zagrebu (prve tri godine) i Salernu u Italiji.  Zaređen je za svećenika 29. lipnja 1968. u zagrebačkoj katedrali od  kardinala Franje Kuharića. Na papinskom sveučilištu u Rimu,  Antonianumu, postigao je titulu magistra teologije 1969. Bio je profesor na Franjevačkom  filozofskom učilištu na Trsatu i na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci kroz šest semestara,  od 1969-1972. gdje su među studentima bili i sadašnji zagrebački i riječki nadbiskup  (kardinal Bozanić i nadbiskup Devčić). Od 1972. do 1977. studira Crkveno pravo na  papinskom sveučilištu Antonianum gdje postiže titulu doktora crkvenih pravnih nauka  i  gdje je od 1977. do 1988. bio profesor sakramentalnog prava. Objavio je opširnu knjigu  na talijanskom jeziku o sakramentu ženidbe, pod naslovom: Evoluzione della dottrina circa l'essenza del matrimonio dal C.I.C. al Vaticano II. Objavio je više članaka o  sakramentalnom pravu u raznim časopisima. Godine 1977. Papa Pavao VI. imenovao ga je  braniteljem bračnog veza na Kongregaciji za sakramente, što je obnašao sve do povratka  u Hrvatsku 1988. godine. Zajedno sa slugom božjim o. Aleksom Benigarom vodio je pri  Kongregaciji za svece postupak za proglašenje blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Fra  Smiljan se u domovinu vratio polovicom 1988., gdje je imenovan za suca na  drugomolbenom Nadbiskupskom ženidbenom sudu u Zagrebu, i tu službu je obnašao do  1999., kada je za Zagrebačku metropoliju uspostavljen Međubiskupijski sud prvog i  drugog stupnja, odnosno za sve  sjevernohrvatske biskupije (Zagrebačka, Požeška,  Varaždinska, Đakovačko-Srijemska i Križevačku eparhiju). Na tom sudu prvog stupnja  sada obnaša službu branitelja veza.    U teškim trenucima domovinskog rata, uz suradnju većeg broja svećenika,  redovnika, redovnica i laika, fra Smiljan je osnovao Pokret krunice za obraćenje i  mir.Pokret krunice je najprije Kardinal Franjo Kuharić odobrio za Zagrebačku nadbiskupiju dekretom od 28. listopada 1993., a slijedećih mjeseci odobrili su ga i svi ostali biskupi  Hrvatske i Bosne i Hercegovine, osim Ratka Perića, mostarskog Ordinarija. Osnivači  Pokreta su jednoglasno predložili fra Smiljana za duhovnog ravnatelja, a imenovan ga je  kardinal Franjo Kuharić. Budući da je Pokret krunice ustanovljen za ostvarenje duhovnog  preporoda hrvatskog naroda, temeljna mu je zadaća ostvarenje zajedništva u molitvi na tu nakanu. U tu svrhu Pokret krunice tiska i dijeli promidžbene materijale i knjige. Tako su u  milijunskoj nakladi tiskane brošurice za molitvu krunice B. D. Marije, te za devetnicu i  krunicu na čast Božanskog Milosrđa.     Radijsku postaju, Radio Mariju, osnovao je također fra Smiljan početkom ožujka  1994., uz suradnju svojih najbližih suradnika iz Pokreta krunice, a kardinal Franjo Kuharić  izdao je dekret odobrenja 11. ožujka iste godine. Radio Marija ostvarila je njegov san o  krugovalnoj postaji koja će u Hrvatskoj neumorno promicati "kršćanski glas u obiteljskim  domovima". Svoje dugogodišnje iskustvo suradnje na Radio Vatikanu i na RAI, prenio je  na Radio Mariju. U vrijeme komunističkog mraka, na talijanskom državnom radiju, fra  Smiljan je bio punih 10 godina urednik emisije na hrvatskom jeziku, koja je informirala  građane nekadašnje Jugoslavije o cjelokupnom kulturnom, političkom i religioznom životu  u slobodnom svijetu. Od 2000. godine stalni je suradnik na Hrvatskom Katoličkom Radiju,  kao autor emisije Iz Katekizma Katoličke Crkve sustavno prikazujući taj temeljni  dokument katoličke vjere, te teološke emisije Na putu u Emaus. Vrlo često drži seminare  za nutarnje oslobođenje i iscjeljenje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te u Austriji,  Njemačkoj i Švicarskoj, kako hrvatskim vjernicima tako i Nijemcima.    Vinka Jurišić Djelatnica Pokreta krunice za obraćenje i mir koja obavlja administrativni posao u Pokretu.   Mario Škorić Djelatnik Pokreta krunice za obraćenje i mir. Uz ostale poslove, voditelj je glazbene  skupine Betlehem. Oženjen; otac troje djece.  početna stranica    
POKRET KRUNICE ZA  OBRACENJE I MIR © Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 2019. Sva prava pridržana.