“Evo ti Majke” - Iv 19,26
© Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 2012. Sva prava pridržana
3. Dekret kardinala Kuharića za odobrenje "Pokreta krunice" ZAGREBAČKI NADBISKUP * Archiepiscopus zagrebiensis 41001 ZAGREB, Kaptol 31 (Croatia) * pp 553 29. listopada 1993. Poštovani O. dr. Smiljan-Dragan KOŽUL OFM 41020 - Zagreb-Siget Poštovani oče, ovime vam priopćujem da sam primio prijedlog Statuta Pokreta krunice za obraćenje i mir. Statute, pošto ih je odobrio Vaš mnogopoštovani o. Provincijal, i ja ću odobriti, i oni će stupiti na snagu na svetkovinu Svih svetih, 1. studenoga. Smatram taj Pokret veoma važnim za promicanje istinske duhovne obnove naših obitelji i hrvatskog naroda. Bez molitve nema kršćanskog života. Bez molitve čovjek je prepušten svim svojim slabostima jer se nije otvorio Božjem Svijetlu i Božjoj Ljubavi. Okupiti što veći broj iskrenih molitelja znači stvarati duhovne snage u Crkvi i narodu, koje će povezivati i Crkvu i narod s Izvorom Otkupljenja i Života koji nam je objavljen i darovan u Bogočovjeku Isusu Kristu. Presveta Bogorodica je najsavršeniji uzor vjere i molitve. Ona je Majka i učiteljica molitve, a molitva je izraz vjere, nade i ljubavi; molitva je iskreno opredjeljenje za Boga; molitva je otvorenost duše i savjesti da nas Božja snaga jača protiv zla i da Bog djeluje u događajima povijesti pobjedom dobra nad zlom. Svemu tome uči nas Evanđelje! Utjelovljena Riječ, Raspeti i Uskrsnuli Gospodin jedini je Otkupitelj i Učitelj Istine. Moleći krunicu mi se stalno susrećemo s otajstvom Otkupljenja, u živom smo razgovoru s Gospodinom i to u zajednici s njegovom Majkom. Vjerujemo Isusu kristu njezinom dušom, molimo ga za naše spasenje njezinim Srcem, predajemo mu se njezinom ljubavlju... Milosrđe Božje objavljuje se poniznima i čistima srcem. "Zemlju će baštiniti krotki, obilje mira oni će uživati" (Ps 37/36). Pokret krunice za obraćenje i mir novost je u našoj Crkvi i smatram ga nadahnućem Duha Svetoga baš u nevolji koju proživljavamo, pa neka ga Duh Sveti vodi, rasvjetljuje, produbljuje i proširuje kako bi svjetlo obraćenja i mira raspršilo tamu zla i obasjalo cijeli naš narod, našu Domovinu i sve ljude! Svim djelatnicima i sudionicima u Pokretu molim po zagovortu Presvete Bogorodice obilje Božjega blagoslova. Vas i sve suradnike i suradnice iskreno u Isusu i Mariji pozdravljam. + Franjo Kardinal Kuharić nadbiskup zagrebački prethodna stranica
© Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 2020. Sva prava pridržana.