“Evo ti Majke” - Iv 19,26
© Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 2012. Sva prava pridržana
1. Dekret provincijala fra Mirka Mataušića HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA SV. ĆIRILA I METODA Kaptol 9, 41000 Zagreb, tel. 041/272-390, fax 041/429-758 Zagreb, 25. rujna 1993. Br. 599/93. PREDMET: Odobrenje "Krunice za obraćenje i mir" Dr. fra Smiljan-Dragan KOŽUL Franjevački samostan Zagreb - Siget Dragi o. Smiljane! Kapitulski kongres je razmotrio Tvoju molbu i smatra da bi bilo dobro kad bi Ti pomogao nastanku pokreta "Krunice za obraćenje i mir", te u tom smislu s naše strane imaš za to generalno dopuštenje. Pojedinosti glede toga trebat će još dogovoriti. Ti si pravnik, pa znaš hoće li organizacija biti takva da treba i dopuštenje više crkvene vlasti. Radi toga Te je Definitorij premjestio u naš samostan u Zagreb-Siget. Ondje ćeš za sada biti kapelan na župi, s time da Ti se dužnosti odrede tako te mogneš raditi na apostolatu krunice. O. Gvardijana i bratstvo molimo da sa svoje strane učine ono što je moguće i za početak pokreta potrebno. Ako se pokret bude razvijao povoljno, Definitorij može razmotriti mogućnost da budeš određen samo za taj posao. Da bi se stvorili materijalni i pravni uvjeti za rad kruničarskog pokreta, dopušteno Ti je na Sigetu, u prostoriji koju odredi o. Gvardijan s bratstvom i u dogovoru s njima, urediti što je potrebno (namještaj i telefon), te osnovati pravni subjekt, prema Tvom prijedlogu, "Centar marijanske duhovnosti". Neka Gospodin blagoslovi ovo djelo, a zagovor Marijin neka ga prati, te se zalaganjem Tvojim i Tvojih suradnika razvije pobožnost koja bi bila ustuk zlu i mržnji na ovim našim prostorima. Uz želju za Mir i dobro bratski pozdravlja Fra Mirko Mataušić provincijalni ministar prethodna stranica
© Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 2020. Sva prava pridržana.