“Evo ti Majke” - Iv 19,26
© Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 2012. Sva prava pridržana
SEMINARI I DUHOVNE OBNOVE
Pokret krunice za obraćenje i mir održava tijekom godine seminare i duhovne obnove. Seminare i duhovne obnove predvodi fra Smiljan Dragan Kožul, a glazbeno ga prati glazbena skupina Betlehem ili za tu prigodu okupljeni svirači i pjevači. Seminari i duhovne obnove se održavaju diljem Hrvatske i inozemstva (Njemačka, Austrija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Švicarska). Seminari se najčešće samostalno odražavaju, ali nerijetko predstavljaju duhovnu pripremu pred blagdan zaštitnika određene župe i/ili ostale kršćanske blagdane. Ako ste zainteresirani za održavanje seminara i duhovnih obnova u Vašoj župi ili mjestu, slobodno nas kontaktirajte ( kontakt podaci ). Navodimo programe nekoliko održanih seminara: - župa sv. Franje Asiškoga (Gradište) 12. 08. - do 15. 08. 2012. program, - župa Gospe Snježne (Postinje Donje) 02.08. - do 05.08.2012. program , - župa sv. Ane (Rijeka - Gornja Vežica) 23.07. - do 26.07.2012. program, - župa Kraljice apostola (Zaprešić), 03. - 05.12.2010. - program , - župa Sv. Katarine (Novalja), 25. - 28.11.2010. - program , - župa Gr ö bing (Austrija), 19. - 21.11.2010. - program , - župa Uzvišenja sv. Križa (Siget, Zagreb), 25. - 29.03.2010. - program , plakat , - Hrvatska katolička misija - Ludwigsburg (Njemačka), 15. - 18.10.2009. - program , - župa Sv. Obitelji (Slavonski Brod), 24. - 27.09.2009. - program , - Hrvatska katolička misija - Russelsheim (Njemačka), 17. - 20.09.2009. - program , - župa Uzvišenja sv. Križa (Siget, Zagreb), 11. - 14.09.2009. - program , plakat , - Hrvatska katolička misija - Russelsheim (Njemačka), 19. - 22.03.2009. - program , - Gradište, 05. - 08.03.2009. - program , - Königstein (Njemačka), 09. - 11.01.2009., - župa Sv. Obitelji (Slavonski Brod), 09. - 12.10.2008. - program , - Hrvatska katolička misija - Russelsheim (Njemačka), 25. - 28.09.2008. - program , - župa u Cerovlju (Istra), 28. - 31.08.2008. - program , - župa Uzvišenja sv. Križa (Siget, Zagreb), 13. - 15.03.2008. - program , - župa Sv. Stjepana (Motovun), 29.11 - 02.12.2007. - program , - Hrvatska katolička misija - Russelsheim (Njemačka), 20. - 23.09.2007. - program . Napomena: Svi prethodno navedeni programi su spremljeni u .doc formatu.
© Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 2020. Sva prava pridržana.