“Evo ti Majke”  -  Iv  19,26
© Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 2012. Sva prava pridržana O nama Molitva krunice Članstvo Izdavaštvo Preuzimanje Molitvene zajednice Branitelji Seminari Susret posljednje srijede Statut Dojmovi Kontakt Djelatnici www.ofm.hr
P. Mario Panciera, scj NANOVO  SE  RODITI  ODOZGOR Priručnik za seminar novoga života u Duhu SADRŽAJ Uvodno slovo prevoditelja……………………………………………………………….      5 Predstavljanje talijanskog izdavača………………………………………………………    7 Uvodna riječ autora………………………………………………………………………    9 UVOD……………………………………………………………………………………  11 Savjeti (sugestije) za organiziranje seminara ……………………………………..  11  I. Zajednica odlučuje o održavanju „SEMINARA“ …………………………….  11  II. Odabir kandidata ……………………………………………………………..  12  III. Prepreke za pripuštanje na Seminar …………………………………………  13  IV. Tko drži seminar? ……………………………………………………………  13  V. Sadržaj Seminara ……………………………………………………………..  14 1. Uvodni dio …………………………………………………………………  14 2. Centralni dio ……………………………………………………………….        15 3. Završni dio …………………………………………………………………  16  VI. Postavka susreta ……………………………………………………………..  16  VII. Dan molitve za „izlijevanje Duha“………………………………………….  17 POVIJESNI PROFIL OBNOVE U DUHU SVETOME ……………………………  20 Klasični pentekostalizam i neo-pentekostalizam …………………………………..  20 Prema neo-pentekostalizmu ………………………………………………………..  21 Katolička karizmatska obnova ……………………………………………………..  22 Obnova u Duhu Svetome u Italiji ………………………………………………….  23 Obnova u Duhu Svetom i ostale karizmatske stvarnosti …………………………..  25 Kronologija nastanka Karizmatskog pokreta ………………………………………  26 Sugestije za upotrebu teksta …………………………………………………………  28 BOG JE LJUBAV ……………………………………………………………………  29 1. Moja vjera u Boga ……………………………………………………………….  29 2. Ljubav Božja me stvorila ……………………………………………………….  31 3. Bog je naš Otac ………………………………………………………………….  32 4. Bog Otac nam daje Sina …………………………………………………………  33 5. Bog Otac daje nam Duha Svetoga ………………………………………………  34   ZAKLJUČAK ………………………………………………………………………..  36   ZA RAZMATRANJE ………………………………………………………………………….  37 GRIJEH ……………………………………………………………………………….  38 1. Što je grijeh? ……………………………………………………………………..  39 2. Grješnik sam ……………………………………………………………………..  40 3. Uzroci grijeha …………………………………………………………………….  41 4. Neke kategorije grijeha …………………………………………………………..  42 5. Putovi otkupljenja od grijeha …………………………………………………….  43 ZAKLJUČAK …………………………………………………………………………..  45 ZA RAZMATRANJE ………………………………………………………………………………  47 KRIST SPASITELJ I GOSPODIN ……………………………………………………  48 1. RAZUMJETI ISUSA KRISTA ……………………………………………………..  48 1. 1. Čovjek se sam ne može spasiti ……………………………………………….  49 1. 2. Isus jedini Spasitelj …………………………………………………………..  49 2. ISUSOVO POSLANJE (MISIJA) …………………………………………………  50 2. 1. Isus Osloboditelj ……………………………………………………………..  50 2. 2. Isus svjetlo slijepima …………………………………………………………  51 2. 3. Isus Otkupitelj potlačenima ………………………………………………….  52 3. POBJEDA SPAŠENIH ……………………………………………………………  53 ZAKLJUČAK ……………………………………………………………………………  54 ZA RAZMIŠLJANJE ………………………………………………………………………………  55 OBRAĆENJE I NOVI ŽIVOT ………………………………………………………..  56 I. BOG NAS POZIVA NA OBRAĆENJE ………………………………………….. 57 1. Obraćenje Božji dar ……………………………………………………………..  57 2. Koraci obraćenja ………………………………………………………………... 58   2. 1. Priznati vlastiti grijeh ………………………………………………………  58   2. 2. Pokajati se i izvršiti pokoru ………………………………………………..  58      II. NOVI ŽIVOT U KRISTU …………………………………………………………  59  1. Prijelaz iz smrti u život …………………………………………………………  60  2. Život u Duhu ……………………………………………………………………     60  3. Suobličeni s Kristom ……………………………………………………………     61  4. Kršćanin i Kraljevstvo Božje ……………………………………………………    62 ZA RAZMIŠLJANJE ……………………………………………………………………………….  64 KRŠĆANSKA ZAJEDNICA – CRKVA ……………………………………………… 65 1. Slika Crkve u Svetom pismu ……………………………………………………….  66 2. Kršćanin član Crkve ………………………………………………………………..  67 3. Hijerarhijska zajednica ……………………………………………………………..  68 4. Duh Sveti „Duša Crkve“ ……………………………………………………………  69 5. Duh Sveti, izvor karizmi ……………………………………………………………  69 ZAKLJUČAK ……………………………………………………………………………..  71 ZA RAZMIŠLJANJE ………………………………………………………………………………..   72 BOŽANSKA OSOBA DUHA SVETOGA ……………………………………………..  73 1. Duh Sveti u Presvetom Trojstvu ……………………………………………………  73 2. Nazivi (imena) i simboli Duha Svetoga …………………………………………….  74 3. Velika djela Duha Svetoga ………………………………………………………….  75 ZA RAZMIŠLJANJE ………………………………………………………………………………..  79 KARIZMI …………………………………………………………………………………  81 I. O KARIZMAMA OPĆENITO …………………………………………………… 81 1. Značenje riječi karizma ………………………………………………………..  82 2. Definicija karizme ……………………………………………………………..  82 3. Karizme u odnosu na duhovni život …………………………………………...  83     3. 1. Karizmi i prirodni darovi …………………………………………………  83     3. 2. Karizmi i sakramenti ………………………………………………………  83     3. 3. Karizmi i službe (zvanje …………………………………………………..  84     3. 4. Karizmi  i moralne i teološke kreposti …………………………………….  84 4. Rasuđivanje ……………………………………………………………………..  85     4. 1. Po plodovima se prepoznaje stablo ………………………………………..  85     4. 2. Prosuđivanje zajednice ……………………………………………………  85     4. 3. Zadaća odgovornih …..……………………………………………………  85   4. 4. Pastir: župnik ili biskup ……………………………………………………  85 ZA RAZMIŠLJANJE ………………………………………………………………………………  86 II. O POJEDINIM KARIZMAMA ………………………………………………………  87 1. Karizme povezane s proročkom službom ………………………………………….  87      1. 1. Karizma evangelizacije ………………………………………………………  87      1. 2. Karizma proroštva ……………………………………………………………  88      1. 3. Karizma poučavanja ………………………………………………………….  90      1. 4. Karizme proročkog otvaranja Biblije …………………………………………              90    1. 5. Govorne (didaskalijske) i proročke karizme ………………………………….  90                   1. 6. Karizmatska zvanja poučavanja ………………………………………………  90             2. Karizmi povezani s kraljevskom službom ………………………………………….  91                  2. 1. Karizma predvođenja …………………………………………………………  92                  2. 2. Karizma oslobađanja ………………………………………………………….  93                  2. 3. Karizma ozdravljanja ………………………………………………………….  94                  2. 4. Karizma čudesa ………………………………………………………………..  95                  2. 5. Evangelizacija i karizmi ………………………………………………………  95             3. Karizmi povezani sa svećeničkom službom ………………………………………..  96                  3. 1. Karizma molitve ………………………………………………………………  97                  3. 2. Dar suza ……………………………………………………………………….  97                  3. 3. Prikazanje vlastitog života ……………………………………………………..       99       3. 4. Karizma pokore  ……………………………………………………………….        100            ZA RAZMIŠLJANJE ……………………………………………………………………………….          101  IZLIJEVANJE DUHA SVETOG ……………………………………………………..              102 1. Molitva za izlijevanje Duha Svetog ……………………………………………….            103 2. Shvatiti (razumjeti) "Seminar" priprave …………………………………………..            104 3. Posljedice izlijevanja Duha Svetog ……………………………………………….            104 4. Tko ne prima izlijevanje …………………………………………………………..            105 5. Koraci priprave ……………………………………………………………………             106 5. 1. Prvi korak: biti svjestan ………………………………………………………            106 5. 2. Drugi korak: čišćenje ………………………………………………………….   107              5. 3. Treći korak: poništiti idole …………………………………………………….   107           5. 4. Četvrti korak: povjeriti se vodstvu Duha Svetoga ……………………………            107 5. 5. Peti korak: predati vlastiti život Bogu …………………………………………  108           6. Centralnost zajednice ……………………………………………………………….   108           7. Učinci izlijevanja ……………………………………………………………………  109           8. Proročko vodstvo zajednice …………………………………………………………  110           9. Razlučivanje o valjanosti izlijevanja ………………………………………………..  110               10. Sve obilnije izlijevanje ……………………………………………………………..   111           ZA RAZMIŠLJANJE ………………………………………………………………………. 112           PREOBRAŽENJE U KRISTA …………………………………………………………   113           1. Preobraženi po slici Kristovoj ………………………………………………..            114 2. Krist je model …………………………………………………………………             114 3. Postepeni rast u Kristu ………………………………………………………….            115 4. Sveti u svijetu ……………………………………………………………………..            116 5. Sredstva posvećenja ……………………………………………………………….            117 6. Biti kršćanin danas ………………………………………………………………..            119 ZA RAZMIŠLJANJE ………………………………………………………………………………            120 PUSTINJA I KRIŽ  …………………………………………………………………….            121 1. Izljev Duha i pustinja ………………………………………………………………            121 2. Pouka pustinje …………………………………………………………………….            122  3. Kutak moje pustinje ………………………………………………………………..  123           4. Križ spasenja ………………………………………………………………………            124 5. Kršćaninov Križ …………………………………………………………………..            124 6. Primjer dvije svetice ………………………………………………………………..   126           ZA RAZMIŠLJANJE ………………………………………………………………………………            129 MOLITVA ………………………………………………………………………………           130 1. Što znači moliti? ……………………………………………………………………  131           2. U školi Isusa ……………………………………………………………………….             131 3. Molitva kršćanina ………………………………………………………………….             133 3. 1. Moliti u Crkvi …………………………………………………………………            133 3. 2. Moliti s Duhom Svetim ……………………………………………………….            133 3. 3. Borba molitve …………………………………………………………………            134 3. 5. Sakramenti ……………………………………………………………………             136 ZA RAZMIŠLJANJE ………………………………………………………………………………            141 RIJEČ BOŽJA  ………………………………………………………………………….            143 1. Biblija knjiga svakog vjernika …………………………………………………….            143 2. Poruka Biblije ……………………………………………………………………...            144 3. Biblija je istinska riječ ……………………………………………………………..            146 4. Središnje mjesto Biblije u Crkvi ……………………………………………………  147           5. Kako čitati Pismo …………………………………………………………………            148 6. Kako upotrebljavati Sveto Pismo ………………………………………………….             149 7. Razmatrana riječ ……………………………………………………………………  150           8. Lectio Divina (Božanski časoslov) ………………………………………………            151 9. Nesavršenosti u upotrebi Biblije ………………………………………………….            152 ZAKLJUČAK …………………………………………………………………………….            153 ZA RAZMIŠLJANJE ………………………………………………………………………………            153 SLUŽBE ………………………………………………………………………………….  154           I. SLUŽBE U CRKVI ………………………………………………………………..            155 1. Definicija službe …………………………………………………………………            156 2. Ministar u Riječi Božjoj …………………………………………………………            157 3. Razne vrste službi i služenja ……………………………………………………            158 II. SLUŽBE U KARIZMATSKOM POKRETU ………………………………………  159           1. Služba pastorala …………………………………………………………………            159 2. Služba poučavanja ………………………………………………………………            160 3. Služba animacije i molitve …………………………………………………………      161  4. Druge službe …………………………………………………………………            162 ZAKLJUČAK …………………………………………………………………………….            163 ZA RAZMIŠLJANJE ………………………………………………………………………………            163 POSLANI ZA MISIJU …………………………………………………………………..  164           1. Veliko poslanje …………………………………………………………………..            165 2. Ljubav Kristova nas potiče …………………………………………………………          166  3. Poslanje ……………………………………………………………………………..   167           4. Snaga svjedočanstva …………………………………………………………………  168           RAZMIŠLJANJE ………………………………………………………………………………            169 DODATAK: Teološke i pastoralne smjernice ……………………………………………..            170 A. TEOLOŠKE SMJERNICE ………………………………………………………            171 1. Karizmatska Obnova u Duhu Svetomu - crkveni pokret …………………………           171  2. Ciljevi "Karizmatske Obnove u Duhu Svetomu" ………………………………..            171  3. Institucija i karizma ………………………………………………………………..          171  4. Duhovnost "Karizmatske Obnove u Duhu Svetomu" …………………………..              171  5. Molitva za izljev Duha Svetoga ………………………………………………….            173  B. PASTORALNE SMJERNICE MOLITVENIH ZAJEDNICA ……………………             174  Karizmatska molitvena zajednica ………………………………………………                    175  I. VIJEĆE MOLITVENE ZAJEDNICE ………………………………………………            176  I. 1. Voditelj zajednice ……………………………………………………………            177  I. 2. Duhovnik zajednice - svećenik ili đakon …………………………………                 178  I. 3. Voditelj molitvenog tima ……………………………………………………             179  I. 4. Voditelj slavljeničkog tima ………………………………………………                  180  I. 5. Voditelj tima za doček ………………………………………………………             180  I. 6. Tajnik i blagajnik …………………………………………………………                 180  II. TIMOVI MOLITVENE ZAJEDNICE ……………………………………………             181  II. 1. Molitveni tim ……………………………………………………………….             182  II. 2. Tim za slavljenje ……………………………………………………………            183  II. 3. Tim za doček ……………………………………………………………….             184  II. 4. Tim za evangelizaciju ……………………………………………………...              185  III. OSTALE PRAKTIČNE SMJERNICE ……………………………………………            186  IV. STRUKTURA MOLITVENOG SASTANKA …………………………………              
POKRET KRUNICE ZA  OBRACENJE I MIR © Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 2019. Sva prava pridržana.