“Evo ti Majke”  -  Iv  19,26
© Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 2012. Sva prava pridržana O nama Molitva krunice Članstvo Izdavaštvo Preuzimanje Molitvene zajednice Branitelji Seminari Susret posljednje srijede Statut Dojmovi Kontakt Djelatnici www.ofm.hr
P. Rufus Pereira DUH SVETI OBNOVITELJ, OZDRAVITELJ I OSLOBODITELJ, Seminari p. Rufusa u Hrvatskoj S       A       D       R       Ž       A       J PREDGOVOR - BOŽE TI LJUBIŠ OVU ZEMLJU (Fra Smiljan) ……………….    5 1. DIO  ……………………………………………………………………………..  11 SEMINAR PATRA RUFUSA PEREIRE U KUĆI TABORU ………………….  11 UVOD ………………........................................................................................  13 1. PREDSTAVLJANJE VODITELJA  ………………………………………….  13 1.1. Tko je otac Rufus ……………………………………………………..   14 1.2. Tko je gospođa Erika Gibello  ………………………………………...   16 2. SVRHA DUHOVNIH VJEŽBA  ………………………………………………    17  (Zašto su nam potrebne vježbe za nutarnje ozdravljenje?) 2.1. Radi nadgradnje, duhovnoga rasta ………………………………….   17 2.2. Radi otklanjanja prepreka duhovnomu rastu ……………………….   18 2.3.  Radi rasta u međuljudskim odnosima …………………………….....  18 2.4.  Radi vremena za ozdravljanje …………………………………………  19 a) Vrijeme za Božju Riječ b) Vrijeme za međusobno druženje c) Vrijeme za osobno savjetovanje d) Vrijeme za druženje s Isusom POGLAVLJE 1.  …………………………………………………………………..   23  NUTARNJE OZDRAVLJENJE  ………………………………………………...  23 1.1. POTREBA ZA NUTARNJIM OZDRAVLJENJEM ……………………….  24  (Zašto je nutarnje ozdravljenje važno i nužno?) 1.1.1. Nutarnje ozdravljenje kao ključ za cjelovito ozdravljenje …………  24 a) Osjećajno je ozdravljenje često uvjet tjelesnomu b) Osjećajno je ozdravljenje često uvjet duhovnomu c) Osjećajno je ozdravljenje često uvjet oslobođenju d) Oslobođenje je katkad uvjet osjećajnomu ozdravljenju 1.1.2. Isus nas želi posve zdrave ……………………………………………  26 1.1.3. Medicina i psihijatrija imaju ograničenu moć ………………………..  28 1.1.4. Utjecaj bolnih iskustava na našu osobnost …………………………...  29 1.2. TRI KORAKA ZA RAZLUČIVANJE ………………………………………..  31 (Kako otkriti potrebu za nutarnjim ozdravljenjem? 1.2.1. OTKRIVANJE VANJSKIH ZNAKOVA  ……………………………  32 a) Tjelesni znakovi b) Osjećajni znakovi c) Temeljni životni stavovi d) Obrasci ponašanja 1.2.2. OTKRIVANJE BOLESTI ……………………………………………  33 a) Oholi farizej i ponizni carinik b) Stanimo hrabro pred Gospodina Priča o srednjoškolki koja je tvrdila da nema problema …………………  35 1.2.3. OTKRIVANJE OSJEĆAJNIH TEŠKOĆA …………………………..  37 (Što mi je glavna osjećajna teškoća?)……………………………………….  37 1. Odbačenost ……………………………………………………….  37 a) Tata me ne voli b) Bože  moj, Bože  moj, zašto si me ostavio? c) Kako je Bog mogao to dopustiti? 2. Krivnja  ……………………………………………………………  39 3. Osjećaj manje vrijednosti  …………………………………………  40 3. 1. Riječi imaju iznimnu moć  ……………………………….  41 4. Strahovi  …………………………………………………………...  41 1.2.4. OTKRIVANJE TEMELJNIH UZROKA TEŠKOĆA  ……………….  42 1.3. SVRHA OTKRIVANJA  ……………………………………………………..  42 (Zašto je važno otkriti temeljni uzrok?) 1.3.1. Što hoćeš da ti učinim?  ……………………………………………… 42 1.3.2.  Ozdravljanje počinje od trenutka kad se odlučimo poći Isusu ……  43 1.3.3. Zapamtite što vam je Gospodin učinio! ……………………………...  43  1.4. NAPIŠITE SVE O SVOJIM TEŠKOĆAMA ………………………………...  44 1.4.1. Pisanje je dio ozdravljanja  …………………………………………..  45 1.4.2. Čitajte i zahvaljujte Bogu ……………………………………………  46 1.4.3. Što valja napisati? ………………………………………………….  46 a) o sebi b) o svojoj obitelji c) o svojim pretcima POGLAVLJE  2.  ………………………………………………………………...  49 ZDRAVLJE U BOGU ……………………………………………………………..  49 2.1. ČOVJEK I OZDRAVLJENJE  ………………………………………………..  49     2. 1. 1. Odnos duha, duše i tijela  ……………………………………………….  49     2. 1. 2. Jedino je u kršćanstvu poznat pojam grijeha i njegova oproštenja  …….  50     2. 1. 3. Kršćani smo zato što po Kristu imamo oproštenje grijeha ………….......  51  Priča o voditeljičinu daru suza  ………………………………………………...  51 2.2.  JUTARNJI NAGOVOR  ……………………………………………………..  54 2.3. KRŠĆANSKA MEDITACIJA Gle, u dlanove sam te svoje urea(Iz 49, 14-17) ……………………………………  59 2.4. KRŠĆANSKO OZDRAVLJENJE  ……………………………………………  60 2.4.1. Liječenje ljubavlju - odnos s ozdraviteljem Isusom  …………………  61 2.4.2. Teškoće na duhovnoj obnovi  ………………………………………...  62 2.4.3. Tri vrste ljudi …………………………………………………………  65 POGLAVLJE  3. TEMELJNI UZROCI  ……………………………………………………………..  65 3.1. NAČIN OTKRIVANJA UZROKA (Kako otkriti temeljni uzrok?)  …………………………………………………….  65 3.1.1. Razmišljanje o prošlosti u molitvi ……………………………………  65 3.1.2. Neka se sutra samo pobrine za sebi …………………………………..  65  Priča o  dekanu i hiromantovu "proroštvu"  …………………………......  66  Priča o ženi s brojnim bolestima ………………………………………...  66 3.1.3. Jedinu istinu o našoj budućnosti govori nam Duh Sveti ……………..  67 3.2. ČETIRI ŽIVOTNA RAZDOBLJA S RANAMA KOJE TRAŽE   OZDRAVLJENJE ………………………………………………….  68 3.2.1. Obiteljsko stablo ……………………………………………………...  68 a) Istočni grijeh b) Gnjev Božji c) Odgovornost svakoga bračnoga para d) Utjecaji rana i grijeha predaka 3.2.2. Razdoblje u majčinoj utrobi …………………………………………  71 a) Život je prelijevanje života i Božje ljubavi b) Djetetov duh pamti sve od trenutka začeća  Priča o djetešcetu koje je počivalo u Duhu  ……………………………..  72  Priča o dojenčetu koje nije moglo spavati ………………………………  73 3.2.3. Doba djetinjstva i odrastanja  ………………………………………...  74 a) Otac i majka dva su lica jednoga Boga b) Rane od roditelja c) Spolno zlostavljanje 3.2.4. Sadašnje razdoblje …………………………………………………… 76 POGLAVLJE  4. 4. NAČINI OZDRAVLJANJA  ……………………………………………………  77 4. 1. Kako zadobiti nutarnje ozdravljenje? ………………………………….  77 4.2. VRSTE MOLITVE 1. ………………………………………………………  77 4.2.1. Zajednička molitva ………………………………………………….  77 4.2.2. Molitva u skupinama …………………………………………………  78 4.2.3. Obraćanje pojedincu za pomoć ………………………………………  78 4.2.4. Molitva u samoći pred Isusom ……………………………………….  78  Priča o mladoj ženi s glavoboljom ………………………………………  78 a) Knjižica "Isus danaS"  …………………………………………….  80 b) Barem pokušajmo otkriti temeljni uzrok  …………………………  81 4.3. PREPREKE OZDRAVLJANJU ………………………………………………  81 4. 3. 1. Nepraštanje ………………………………………………………….  81 4. 3. 2. Nedostatak pokajanja ……………………………………………….  81 4. 3. 3. Okultno ……………………………………………………………...  82 4.4. TRI IZVORA ZLA ……………………………………………………………  82 4. 4. 1. Tijelo ………………………………………………………………..  82 4. 4. 2. Svijet ……………………………………………………………….  82 4. 4. 3. Đavao ……………………………………………………………….  83 4.5. SAKRAMENT  POMIRENJA  - BOŽJI DAR CRKVI ……………………..  83 4. 5. 1. Sakrament ozdravljenja  …………………………………………….  83 4. 5. 2. Iskustvo ljubavi Očeve ……………………………………………...  84 4. 5. 3. Slavlje ……………………………………………………………….  84 4. 5. 4. Pomirenje s Bogom i ljudima ……………………………………….  84 4. 5. 5. Pokorničko bogoslužje ……………………………………………...  84 a) Odnos s trojedinim Bogom  ……………………………………….  85 b) Odnosi s ljudima …………………………………………………..  85 POGLAVLJE 5. DODIR S OKULTNIM  …………………………………………………………...  87 5. 1. SEDAM PODRUČJA TEŠKOĆA KOJE ZAHTIJEVAJU ODREKNUĆE I OTKLINJANJE ……………………………………………  87 5.1.1. Duhovni život ………………………………………………………...  87  Priča o narkomanu koji je želio oizdraviti  ……………………………...  88 5.1.2. Osjećajni život  ……………………………………………………….  89 5.1.3. Medicinski neobjašnjive bolesti  ……………………………………..  89  Priča o mladoj stjuardesi ………………………………………………...  90 5.1.4. Obiteljsko stablo ……………………………………………………...  91 5.1.5. Neprijatelj …………………………………………………………….  92 5.1.6. Obraćanje takozvanim iscjeliteljima  ………………………………...  92  Priča o portugalskome bračnome paru …………………………………..  93 5.1.7. Ljudi okrenuti Bogu  …………………………………………………  95  Priča o napadanoj krišćanki ……………………………………………..  96 5. 2. BOLESTI ČOVJEKOVA BIĆA ……………………………………………  96 5. 2. 1. Potištenost ili depresija ……………………………………………  96 5. 2. 2. Opsjednuće ili opresija ……………………………………………..  97 5. 2. 3. Zaposjednuće ili posesija  …………………………………………..  98 5. 3. OKULTNE DJELATNOSTI  1.  ……………………………………………  99 5.3.1. Ovisnost i grijeh protiv prve Božje zapovijedi …………………….  99     a) Zaštita po krštenju može oslabiti zbog okultnih djelatnosti   ……….  99 5. 3. 2. Alternativne metode liječenja ……………………………………...  100  Priča o izgladnjelome akupunturistu  …………………………………..  101  Priča o masažerki bioenergetičarki   ………………………………….  103 5. 3. 3. U duhovnosti ste ili Isusovi, ili đavolovi - nema sredine  …………  104 a) Lažni proroci  …………………………………………………….  105 5. 3. 5. Visak  ………………………………………………………………  106  Priča o seljaku i njegovu polju  ………………………………………...  106 5. 3. 1. Tarot karte   ………………………………………………………..  106  Priča o gataru s tarot kartama …………………………………………..  107 5. 3. 1. Vračarstvo  …………………………………………………………  107 POGLAVLJE  6. OZDRAVI ME, GOSPODINE  …………………………………………………..  107 6. 1. MOLITVA ZA ISUSOVU ZAŠTITU ……………………………………….  111 6. 2. KLANJANJE PRED PRESVETIM  ………………………………………..  111 6. 2. 1.  Isuse, ozdravi  moju prošlost  ……………………………………..  111 6. 2. 2.  Izliječi  moje pretke i oslobodi me njihova lošega utjecaja  ……...  112 6. 2. 3.  Ozdravi me u majčinoj utrobi  …………………………………….  112 6. 2. 4.  Ozdravi me u porođaju  …………………………………………...  113 6. 2. 5.  Ozdravi  moje djetinstvo  …………………………………………  114 6. 2. 6.  Ozdravi  moju mladost  …………………………………………...  115 6 .2. 7.  Ozdravi  moju sadašnjost  ………………………………………...  115 6. 3. BLAGOSLOV S PRESVETIM ……………………………………………..  116 6. 4. JUTARNJI NAGOVOR  …………………………………………………..  116 6.4.1. Prorok Ezekiel  ……………………………………………………...  117 6. 4. 2. Nosimo Bibliju sa sobom i čitajmo ju  …………………………….  117 6.5. MEDITACIJA  2.  ……………………………………………………………  119 (Izvaditi ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa.) 6.6. SVJEDOČENJA  1.  …………………………………………………………  124 1. odvjetnica kojoj se vratila djetinja radost   …………………………….  125 2. sudionica koja  je sretno pala …………………………………………...  126 3. prevoditeljica koja je saznala da pada u Duhu Svetome  ……………….  126 4. sudionica koja je u poslušnosti  …………………………………………  127 POGLAVLJE  7. KORACI K OZDRAVLJENJU  ………………………………………………….  129 7. 1. PRONALAŽENJE TEMELJNOGA UZROKA  Priča o ocu s tri sina  …………………………………………………...  129 7. 2. UKLANJANJE TRIJU PREPREKA OZDRAVLJENJU …………………...  132 7.2.1. OPRAŠTANJE  …………………………………………………….  132    a) Otpusti nam grijehe naše kao što i mi otpuštamo dužnicima svojim    b) Kako je Isus molio i opraštao? 7. 2. 2. POKAJANJE  ……………………………………………………...  134     ☺  Priča o nevjenčanome paru  …………………………………………  134     a) Grijeh je i društven, ne samo osoban     b) Molimo oproštenje svakoga koga smo u životu povrijedili     c) Molimo za ozdravljenje povrijeđenih 7.2.3. ODRICANJE OD OKULTNOGA  …………………………………  138     a) napast     b) zaposjednutost       c) opsjednutost                   Priča o obraćenju Talijana u avionu  …………………………… 7.3. POZIV ISUSU DA NAM IZLIJEČI SVE RANE  …………………………..  142 7. 3. 1. Uzroci tuge  ………………………………………………………..  142 7. 3. 2. Ljutnja ……………………………………………………………..  143 7. 3. 3. Osjećaj odbačenosti  ……………………………………………….  143 7. 3. 4. Osjećaj krivice  …………………………………………………….  144 7. 3. 5. Strahovi  …………………………………………………………...  145 7. 3. 6. Djelotvornost pohvale  …………………………………………….  145 7. 4. VRSTE MOLITAVA  2.  …………………………………………………….  147 7. 4. 1. Upute za rad u  skupinama  1.  ……………………………………  146 7. 4. 2. Zgovori ili molitve za druge  ………………………………………  147 Priča o strastvenome pušaču  …………………………………….  148 Priča o ženi koju muž nikada nije odveo na odmor  ……………..  148 a) Molitve s nekim b) Molitve nad nekim c) Molitve crkve 7. 4. 3. Molitva u jezicima  ………………………………………………...  150 7.5. BLAGOSLOVINE …………………………………………………………..  151 7. 5. 1. Blagoslovljena voda  ………………………………………………  152 7. 5. 2.  Blagoslivljanje hrane ……………………………………………...  153 POGLAVLJE  8. KAKO DJELUJE OKULTNO  …………………………………………………..  153 8.1. PREPOZNAVANJE DUHA   ………………………………………………..  153 8. 1. 1. Gospodnji učenik vodi Isusu, ne vezuje za sebe  ………………………...  153 8.2. PITANJA 1.  …………………………………………………………………  154 8.2.1. O ukletim kućama i drugim prostorima  …………………………..  154  Priča o redovničinu roditeljskome domu  ………………………  154 8. 2. 2. Dozivanje Samuelova duha  ……………………………………….  155 8. 2. 3. Utjecaj prokletstva na nekoga tko je u stanju milosti  …………….  155 8. 2. 4. Molitva za članove sekte  ………………………………………..  156        Priča o salezijančevu bratu  …………………………………….  156 8. 2. 5. Upute za rad u skupinama  2.  …………………………………...  158 8. 3. OKULTNE DJELATNOSTI 2.  ……………………………………………..  159 8. 3. 1. Takozvano "Novo doba"   ………………………………………….  159 8. 3. 2.  Reiki  ……………………………………………………………...  160  Priča o osnivaču reikija  …………………………………………  161 8. 3. 3. Reinkarnacija  ……………………………………………………...  162 8. 4. SVJEDOČENJA 2.  …………………………………………………………  163 1. Svjedočanstvo mlade sudionice  ………………………………………..  164 8. 5. PITANJA 2.  ………………………………………………………………...  164 1. Opasnost  asana u hatha jogi  …………………………………………..  164   2. Gledanje u "obične karte"  ……………………………………………...  166 8. 6. SVEĆENIKOVA PITANJA   ………………………………………………..  166 8 .6. 1.  Sai Baba - prvorođeni Sotonin sin ………………………………..  166 8. 6. 2.  Maharishi Mahesh jogi, njegova transcendentalna meditacija  i okultisti …………………………………………………………  167 8. 6. 3. Iščekivanju takozvanog proroka Maitreje  ………………………...  167 8. 6. 4. Duhovnosti tzv. novoga doba i sotonistički elementi  …………….  167 8. 6. 5. Iskustva s bioenergijom, reikijem, pranom, akupunkturom itd……  168 8. 6. 6.  Kontaktiranja s onostranim  ………………………………………  169  Priča o opsjednutoj učiteljici  ………………………………….  169 8. 6. 7. Žena koja se navodno hrani samo pranom  ………………………..  170 8. 6. 8. Kako pomoći osobama koje su pohodile razne iscjelitelje, vračare itd. …………………………………………………………  171 8. 6. 9. Kako postupiti s osobama koje se tuže da vide "onostrana bića"   ………………………………………………….  171 8. 6. 10. Energijska žarišta, takozvane čakre  ……………………………..  172 POGLAVLJE  9. HVALA TI, BOŽE, NA OZDRAVLJENJU  ……………………………………..  173 9. 1. KLANJANJE PRED PRESVETIM 2.  ……………………………………..  173 9.1. 1. Molitva zahvale  ……………………………………………………  173 9. 1. 2. Hvalimo te i slavimo  ……………………………………………...  174 9. 1. 3. Molitva za Duha Svetoga  …………………………………………  176 9. 2. UPUTE ZA MOLITVU S POLAGANJEM RUKU  ……………………….  176 9. 3. JUTARNJI NAGOVOR  3.  ………………………………………………...  178  Priča o voditeljičinu daru jezika  ……………………………………….  179 9. 3. 1. Pobačaji  …………………………………………………………...  179 9. 4. MEDITACIJA 3.  ………………………………………………………….  181  9. 5.  ŽIVJETI U ZDRAVLJU (Koliko će potrajati izliječenje i oslobođenje?)  …………………………………  184 9. 5. 1. Stalno se kajati, praštati i odricati se  …………………………….  185  Priča o nećaku s rakom jezika  …………………………………………  186  Priča o oslobođenju studentice  ………………………………………...  187 9. 5. 2. Rasti u osobnom odnosu s Isusom - molitva i čitanje             Svetoga pisma ……………………………………………………  188 9. 5. 3. Promijeniti pogubne okolnosti …………………………………..  189             a) Napuštanje  .…………………………………………………..  189  Priča o BBC-ju i mahnitome ocu  ……………………………………. 190  Priča o zaljubljenoj kćerki  …………………………………………….  190 9. 5. 4. Molitva za promjenu okolnosti ………………………………….  191 9. 5. 5 Molitvene zajednice ……………………………………………...  192 9. 5. 6. Slaviti Boga i zahvaljivati  ……………………………………….  193 9. 5. 7. Svjedočiti  ………………………………………………………...  194  Priča o majci koja je molila za sina kroz vrata  ………………………..  195 9. 6. OSLOBAĐANJE OBITELJI, ŽUPA, ZEMLJE  …………………………...  196  Priča o molitvi za Haiti  ………………………………………………..  196 poglavlje 10. NEDJELJNA SVETA MISA  …………………………………………………….  203 10. 1. UVODNI OBREDI  ……………………………………………………….  203   Priča o redovnici koja je uspjela slaviti Boga  …………………………  205 10. 2. PROPOVIJED  …………………………………………………………….  207 10. 2. 1. Obnova krsnoga saveza …………………………………………..  209 10. 3. MOLITVA VJERNIKA ……………………………………………………  210 10. 4. SVJEDOČENJA 3.  ………………………………………………………..  217 1. prevoditeljica koja je iskusila ljubav Božju …………………………….  218 2. sudionica koja je noću pronašla Crkvu  ………………………………..  218 3. oslobođena sudionice …………………………………………………..  219 4. sudionica koja želi javno svjedočiti o Isusu  …………………………..  220 5. sudionica s brojnim teškoćama  ………………………………………..  220 6. Svjedočanstvo Mije Barade ……………………………………………..  221 7. sudionica koja je doživjela da ju je Krist gledao  ……………………….  225 8. sudionica koja je stalno padala  …………………………………………  226 9. sudionica koja je povjerovala da se Isus brine o njoj  …………………..  227 10. sudionica koja je ozdravila od porođajne rane   ……………………..  229 11. sudionica koja je ponovo doživjela Duha Svetoga  ……………………  231 12. svećenik celebrant  ……………………………………………………. 231    Proroštvo o seminaru i Hrvatskoj  ……………………………………….  234    Obraćanje p. Smiljana  -  Pokret krunice za obraćenje i mir  ……………  234 10. 5. ZAVRŠNI DIO SEMINARA - ZAHVALE  ……………………………….  235 2.  DIO SVETA  MISA - CRKVA SV. KRIŽA, SIGET  ………………………………….  239 POGLAVLJE  1. SLUŽBA  RIJEČI  ………………………………………………………………..  243 POGLAVLJE  2.  …………………………………………………………………  243 2. PROPOVIJED OCA RUFUSA  ……………………………………………….  243  Priča o oživljavanju djeteta u utrobi  ………………………………...  247 2. 1. Slušajmo Isusa!  ……………………………………………………...  247 2. 2. O Hrvatskoj  ………………………………………………………….  249 POGLAVLJE  3.  …………………………………………………………………  251 3. BOG NAS JE STVORIO ZA SREĆU I NA OVOME SVIJETU  …………….  251   3. 1. Uzroci ljudske bijede  ………………………………………………...  252 3. 2. Isus je radosna vijest za sve ljude  ………………………………….  252 3. 3. Budite sveti kao što je svet Otac vaš nebeski  ……………………….  252 3. 4. Bog nam uvijek daje novu priliku ………………………………….  252 3. 5. Isus je Crkvi ostavio svoju moć  ……………………………………..  253 POGLAVLJE  4.  …………………………………………………………………  255 4. ISUSOVA TRI PITANJA  ……………………………………………………..  255   4. 1. Što želiš?  …………………………………………………………….  255   4. 2. Želiš li ozdraviti?  …………………………………………………….  256   4. 3. Vjeruješ li da te mogu ozdraviti?  ……………………………………  257 POGLAVLJE  5.  …………………………………………………………………  259 5. PRIPRAVIMO SE ZA GOSPODINOVO OZDRAVLJENJE  ………………...  259   5. 1. Tražimo oprost od Boga i ljudi  ………………………………………  259  Priča o mladiću u bolnici  ……………………………………………...  260   5. 2. Oprostimo drugima  ………………………………………………….  262  Priča o ozdravljenju medicinske sestre  ………………………………..  262   5.3. Odrecimo se okultnoga  ……………………………………………..  263  Priča o ozdravljenome ujaku  ………………………………………….  264 POGLAVLJE  6. MOLITVA OZDRAVLJANJA  …………………………………………………..  267   6. 1. Isuse, vjerujem da si tu  ………………………………………………  267   6. 2. Kajem se, Isuse  …………………………………………………….. 268   6. 3. Donosim ti svoje pretke   …………………………………………….  268   6. 4. Izliječi mi rane, Isuse  ………………………………………………..  269   6. 5. Oprostite mi, moji bližnji  ……………………………………………  270   6. 6. Odričem se okultnoga  ……………………………………………….  270 POGLAVLJE  7. MOLITVA OSLOBAĐANJA  ………………………………………………….  271 7. 1. Oslobađanje od  ovisnosti  …………………………………………  271   7. 2. Oslobađanje od štetnih osjećaja  ……………………………………  271   7. 3. Oslobađanje od čudnih tjelesnih bolesti  …………………………..  271   7. 4. Oslobađanje od zloduha predaka  ………………………………….  272   7. 5. Oslobeđenje od uroka i kletva ……………………………………… 272   7. 6. Oslobođenje od narušenih odnosa i izvora prihoda ………………. 272   7. 7. Oslobođenje od okultnoga  …………………………………………..  272 POGLAVLJE  8. MOLITVA PROŠNJE I ZAGOVORA  - BLAGOSLOVI  ………………………  273   8. 1. Blagoslovi nerođenu djecu, trudnice i neplodne parove ……………..  273 8. 2. "Pustite malene k meni jer je njihovo kraljevstvo nebesko!"  ……….  273   8. 3. Blagoslovi školarce i mladež  ………………………………………..  274   8. 4. Blagoslovi obitelji i brakove …………………………………………  274   8. 5. Blagoslovi osamljene  ……………………………………………….  275   8. 6. Blagoslovi sve u tvojoj službi  ……………………………………….  275   8. 7. Blagoslovi hrvatski narod  ………………………………………….  275 POGLAVLJE  9. MOLITVA ZA TJELESNO IZLIJEČENJE  ……………………………………..  277  Priča o ženi s ranom na grlu  …………………………………………...  277  9. 1. Isuse, vjerujemo, pomozi našoj nevjeri  ……………………………..  278  9. 2. Ozdravi nas od bolova u glavi i grlu  ………………………………..  279  9. 3. Izliječi naše bolesne udove  ………………………………………….  280  9. 4. Izliječi naša srca i unutarnje organe  ………………………………...  280 POGLAVLJE  10. MOLITVA ERIKE  GIBELLO  ………………………………………………….  283 10. 1. Gospodine, donosimo ti naše obiteljske i bračne odnose  …………  283 10. 2. Donosimo ti naše poslovne i društvene odnose  …………………..  283 10. 3. Donosimo ti sve mlade  …………………………………………..  284 POGLAVLJE  11. MOLITVA OSLOBAĐANJA ZA HRVATSKU  …………………………………  285   11. 1. Nove Jakovljeve ljestve  …………………………………………….  285 11. 2. Isuse, ti ljubiš ovu zemlju  …………………………………………..  285 3. DIO - EMISIJA NA RADIO MARIJA  ………………………………………..  291 POGLAVLJE . PREDSTAVLJANJE  ………………………………………………………….  291 1. DOJAM O HRVATSKOJ  ……………………………………………………..  292 1. 1. Ljubaznost ljudi  ……………………………………………………. 293 1. 2. Ratovi u Hrvatskoj  …………………………………………………..  293 1. 3. Rane u obiteljskome životu  ………………………………………….  293 1. 4. Traženje pomoći na krivome mjestu  ……………………………….  294 2. OBITELJSKI ŽIVOT  ………………………………………………………..  294 2. 1. Ozdravljenje bračnih odnosa  ………………………………………  295 2. 2. Što žene trebaju od svojih muževa?  ……………………………….  296 2. 3. Što svaki muž treba od svoje žene? ………………………………..  296 2. 4. Osjećaj odbačenosti  ………………………………………………..  296 2. 5. Osjeća manje vrijednost  ……………………………………………  297 2. 6. Strahovi i tjeskobe  …………………………………………………  297 3. TKO HODI U TAMI, NE ZNA KAMO IDE  ………………………………..  298  Priča o  paru koji se namjeravao rastati  …………………………….  299  Priča o savinutome prstenu  …………………………………………..  299 3. 1. Uroci  ………………………………………………………………...  300 POGLAVLJE  2. RAZGOVOR S GOSPOĐOM ERIKOM GIBELLO  …………………………...  301 1. POSLIJE POBAČAJA  ……………………………………………………….  302 1. 1. Ispovijedite se  ………………………………………………………  302 1. 2. Otvorite srce Bogu  ………………………………………………….  303 1. 3. Prikažite svetu misu za pobačenu djecu   …………………………..  303 1. 4. Ne idite krivim putovima iscjeljenja  ……………………………….  304 2. ŠTO SU OKULTNE DJELATNOSTI?  ……………………………………..  304 2. 1. Župe bi trebale biti obaviještene o okultnome  …………………….  305 2. 2. Znanstveno osposobljeni liječnici dar su Božji   ……………………..  306  Priča o Talijanu u avionu  …………………………………………….  308 3. MOLITVA ZA SLUŠATELJE  ……………………………………………….  310 4.  DIO - MEĐUGORJE  ……………………………………………………….  315 POGLAVLJE 1. 1. NAGOVOR  PRVE  VEČERI  ………………………………………………..  317 1. 1. Tko je odgovoran za ratove u Europi?  ……………………………  317 1. 2. Gospa i međugorska ukazanja  …………………………………….  318 2. FREDDYJEVO OBRAĆENJE  ……………………………………………..  319 (Tražite najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu,a sve će vam se ostalo nadodati.) 2. 1. Što je Freddy molio od Boga?  ……………………………………….  322 2. 1. 1. Ozdravljenje odnosa s Bogom pokajanjem  ………………..  323 2. 1. 2. Ozdravljenje osjećaja opraštanjem  ………………………. 323 2. 1. 3. Oslobođenje od ovisnosti odricanjem od okultnoga  …….  323 2.2. Što je još Isus  darovao Freddyju?  …………………………………  324 2. 2. 1. Tjelesno ozdravljenje   …………………………………….  324 2. 2. 2. Ozdravljenje bračnoga i obiteljskoga života  ………………  325 2. 2. 3. Ozdravljenje novčane situacije  ………………………….. 325 3. ŠTO GOD VAM REKNE MOJ SIN ISUS, UČINITE  ……………………..  326 3. 1. 1. Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine  …………………………..  327 3. 1. 2. Dođite k meni svi vi umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti …….  328 3. 1. 3. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen                       plod utrobe tvoje Isus  …………………………………………….  328 3. 1. 4. Gospodine, onaj kojega ljubiš, bolestan je  ……………………..  329 3. 1. 5. Molitva za poginule u ratu  ……………………………………….  330 3. 1. 6. Izbavi nas od Zloga ………………………………………………  330 POGLAVLJE  2. NAGOVOR DRUGE  VEČERI  ……………………………………………….  333 1. 1. Uspon na brda  ……………………………………………………..  333  Priča o ovisniku o drogi  ………………………………………………  334 1. 2. Sakrament pomirbe - prvi korak u ozdravljanju  ………………….  336 1. 3. Osobna molitva - drugi korak ozdravljenja  ……………………….  336 1. 4. Molitva Crkve - treći korak ozdravljenja  ………………………….  337 POGLAVLJE  3. MOLITVE ZA VRIJEME KLANJANJA  ……………………………………….  339 1. 1. Molitva za prognane  ………………………………………………..  339  1. 2. Molitva za ljude pod Sotoninom vlašću  ………………………….  339 1. 3. Molitva za silovane  …………………………………………………  340 1. 4. Molitva za žrtve i sudionike pobačaja  ……………………………...  341 1. 5. Molitva za ozdravljanje od rana  …………………………………..  342 1. 6. Završna molit ………………………………………………………  343 5. DIO ISUS DANAS ……………… …………………………………………………..  345 PREDGOVOR    ....................................................................................................   347 I. ISUS DANAS  ("A vi, što vi kažete tko sam ja?" - Mk 8,29) ....................................  347 SVJEDOČANSTVO JEDNE ČASNE:  ("Ne možete služiti dvojici gospodara") (Mt 6,24)………………….................. 353 II. KRIST – STROGI UČITELJ (Kako je osobito prikazan u Matejevu Evanđelju).........................................................................  356 SVJEDOČANSTVO BRENDANA DIASA: (Naš Bog kaže: “Prestanite i znajte da sam ja Bog - Ps 46, 11)  .......................................... 360 III. ISUS – HOLISTIČKI ISCJELITELJ (Kako je osobito prikazan u Markovu Evanđelju)  .............................................. 364 SVJEDOČANSTO SESTRE ROZITE: (“Isus ga je dotakao i rekao: "Hoću! Budi čist!" - Mk 1, 41) ……………….........  370 IV. KRIST – UPORAN MOLITELJ (Kako je osobito prikazan u Lukinu evanđelju) .................................................. 372 SVJEDOČANSTVO O JEDNOJ OPSJEDNUTOJ DJEVOJCI: (“A Isus odgovori: Ovaj se rod ničim drugim ne može izagnati osim molitvom i postom" ( Mk 9, 29)           ……………………………………………... ..................................................   379 V. ISUS – TRPEĆI SLUGA (Kako je osobito prikazan u Ivanovu evanđelju) ...........................................................................  382 SVJEDOČANSTVO MARYKUTTY  P.V.: (“Isus se razljuti i reče: Pustite dječicu neka dolaze k meni! " (Mk) ....................  388 VI. ISUS KRIST – UVIJEK ISTI (Završeno je jučer, počinje danas i održat će se zauvijek)   ....................................  391 SVJEDOČANSTVO FRANCIS-A MacNUTT-A:  (“Vrata se sama otvoriše” – Dj 12, 10)  ............................................................  395 VII. ISUS JE I DANAS ISTI – TEMATSKA PJESMA ...................................  397 BIBLIOTEKA "KRUNICA I ŽIVOT"  ………………………………………… 416
POKRET KRUNICE ZA  OBRACENJE I MIR © Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 2019. Sva prava pridržana.