Pravilo Reda Manje braće

Prvo poglavlje U ime Gospodnje! Počinje život Manje braće         1Pravilo i život Manje braće jest ovo: obdržavati sveto Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista živeći u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći. 2Brat Franjo obećava poslušnost i poštovanje gospodinu papi Honoriju i njegovim zakonitim nasljednicima i Rimskoj Crkvi. 3A Više…

Pismo upravljačima naroda

Svim oblastima, konzulima, sucima i upraviteljima na cijelome svijetu i svima ostalima do kojih prispije ovo pismo, BRAT FRANJO, vaš neznatni i prezreni sluga u Gospodinu, šalje svima pozdrav i mir. Promislite i gledajte kako se dan smrti približava (usp. Post 47, 29). Molim vas, dakle, sa svim poštovanjem da, Više…

Pismo ministru

Bratu N ministru. Neka te blagoslovi Gospodin (Br 4, 24a). Govorim ti kako mogu za dobro tvoje duše, da ono što te sprečava ljubiti Gospodina Boga i svakoga koji bi ti pravio poteškoće, bilo braća bilo drugi, pa kad bi te i šibali, sve to treba da smatraš milošću. I to Više…

Pismo klericima

Čuvajmo se, svi mi klerici, velikoga grijeha i neznanja što ga neki imaju s obzirom na presveto tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista i s obzirom na presveta imena i njegove napisane riječi koje posvećuju tijelo. Znamo da ne može postojati tijelo, ako ga prije ne posveti riječ. Ništa, Više…

Pismo čitavom redu

U ime višnjega Trojstva i svetoga Jedinstva Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Svoj poštovanoj i mnogo ljubljenoj braći, bratu N generalnom ministru Reda Manje braće, svome gospodaru, i ostalim generalnim ministrima koji će doći poslije njega, i svim ministrima i kustodima i svećenicima istoga Reda, poniznima u Kristu, Više…

Pisma kustodima

PISMO KUSTODIMA I.         Svim kustodima Manje braće, do kojih bude prispjelo ovo pismo, brat Franjo, vaš najmanji u Gospodinu Bogu i sluga, šaljem pozdrav uz nove znakove neba i zemlje koji su pred Bogom veliki i uzvišeni, a mnogi ih redovnici i drugi ljudi ne cijene. Više…