fra Josip Župan

fra Josip Župan

20150306 120511

 

Rođen je 1. ožujka 1987. godine u Martinu kraj Našica. U Našicama je završio osnovnu školu a u Đurđenovcu srednju školu u zanimanju šumarskog tehničara. Po završetku srednje škole odlazi u franjevačku postulaturu u Samoboru 2005.godine. Prve redovničke zavjete polaže u franjevačkom novicijatu na Trsatu 2006.godine. Završetkom teološkog studija u Zagrebu svečane redovničke zavjete polaže 17. rujna 2011.godine. Za svećenika je zaređen 15. lipnja 2013.godine nakon čega je postavljen za vikara župe Presvetoga Trojstva u Karlovcu. Iz Karlovca u čakovečki samostan fra Josip je došao 2014.godine gdje je vršio službu vikara župe, a od 20. kolovoza 2020. vrši službu gvardijana i župnika