Raspored misa od 16 do 23. 1. 2022.

DATUM    DAN  MISNA INTENCIJASAT
      16. I. 2022.      2. nedjelja kroz godinu+ Ante Ivković  
ŽUPNA  
+ Mile i ob. Mioč  
+ Stjepan Štefanec i Kata Hudinčec
7  
9,30   11,30   18,30
  17. I. 2022.  PONEDJELJAK   Antun Pustinjak+ Ivan i ob. Žufika  
+ Vladimir Šajković
7  
18,30
  18. I. 2022.UTORAK   Margaretaza obraćenje grešnika, za duše u čistilištu i zahvala     + ob. Kolonjak i za duše u čistilištu7    
18,30
  19. I. 2022.SRIJEDA   Mario+ Goran Široki  
+ Zlatko i Slavko Kadija
7  
18,30
  20. I. 2022.ČETVRTAK   Fabijan i Sebastijan+ Ivan i Ana Majtan    
+ Andrija Sitar, Jelka i Stjepan Balaško
7    
18,30
  21. I. 2022.PETAK Agneza  + Dora Potroško    
+ Agneza, Rok i ob. Mirić i za duše u čistilištu  
7    
18,30
  22. I. 2022.SUBOTA Vinko  zahvala M. B. i na nakanu    
+ Vladimir Cimaš, Marija i Đuro Veber
7    
18,30
      23. I. 2022.      3. nedjelja kroz godinu+ Josip Žinić i za duše u čistilištu  
ŽUPNA  
+ Marija i Martin Novak  
+ Marijan, Nada i Marica Matijaković, Kata i Branko Dijanek
7  
9,30  
11,30   18,30